ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 192, novembar 2021)

 

ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA

 

Za žestoka alkoholna pića u proteklih godinu dana bio je najvažniji kanal malih radnji (do 40 m²).

 

Retail Zoom istraživanje

ko bismo kategoriju žestokih alkoholnih pića posmatrali kao grupu pića koju čine rakija, brendi, džin, liker, rum, tekila, votka, viski mogli bismo primetiti dvocifren rast od 11% u posmatranim količinama, kada poredimo poslednjih dvanaest meseci u odnosu na prethodnih godinu dana. Vrednosno taj rast iznosi još više (16%). Sve kategorije u ovoj grupi beleže rast u količinama i vrednosti.

Najveći udeo ima votka

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće žestokih alkoholnih pića na maloprodajnom tržištu Srbije od oktobra 2020. do septembra 2021. godine. U okviru grupe žestokih alkoholnih pića, količinski u posmatranom periodu, najveći udeo ima votka sa 27%, vrednosno to predstavlja 21% ukupne kategorije. Rakija u posmatranom periodu beleži 24% prodatih količina, a vrednosno 18%. Brendi učestvuje sa 19% količinski i 19% vrednosno. Kod likera je količinski udeo u proteklih godinu dana bio 20%, a i vrednosni udeo čini 20%. Viski sa svega 7% prodatih količina generiše 18% prodate vrednosti u prethodnih dvanaest meseci zaključno sa periodom septembar 2021.

Prodaja po regionima

U toku posmatranog perioda jednake količine žestokih alkoholnih pića su prodate u regionu Beograda i Severa, po 30%, vrednosno posmatrano u Beogradu je generisano 33% ukupne prodaje, a 30% na Severu.

Po kanalima

Najviše žestokih alkoholnih pića, ako posmatramo količinsku prodaju, je u ovom periodu prodato kroz kanal malih radnji (42%), potom sledi kanal srednjih i velikih radnji (kumulativno posmatrano čine 33%), kroz kanal hiper i super marketa ukupno 18%, a kroz kioske i benzinske pumpe 7% ukupnih količina. Ukoliko uključimo vrednosni parametar, slika je za nijansu drugačija. Naime, kanal malih radnji čini 36%, srednje i velike radnje učestvuju sa 31%, hiper i super marketi sa 24%, a kiosci i benzinske pumpe sa 9% vrednosno posmatrano.

Po vrsti pakovanja

Rast vrednosne prodaje svih navedenih kategorija alkoholnih pića dolazi dominantno od veličine pakovanja od 0,7l (40%), zatim slede mala implusna pakovanja od 0,1l koja čine 33% ukupnog rasta i na kraju pakovanja od 1l koja čine 25% rasta.

Vodeći igrači na tržištu

Vodeća tri proizvođača u kategoriji rakija u proteklih godinu dana (poređana po abecednom redu), vrednosno posmatrano su: Prokupac, Simex Group i Vino Župa.

Top tri proizvođača u kategoriji votke od oktobra 2020. do septembra 2021. godine (poređana po abecednom redu), vrednosno posmatrano su: Jedini pravi, Rubin i Swisslion Takovo.

Top tri proizvođača u kategoriji brendija u proteklih dvanaest meseci (poređana po abecednom redu), vrednosno posmatrano su: Badel 1862, Rubin i Stock Spirits Group.

Vodeća tri proizvođača u kategoriji likera u periodu od oktobra 2020. do septembra 2021. godine (poređana po abecednom redu), vrednosno posmatrano su: Jedini pravi, MB Impex i Simex Group.

Vodeća tri proizvođača u kategoriji viskija u proteklih godinu dana (poređana po abecednom redu), vrednosno posmatrano su: Brown Forman, Chivas Brothers i Diageo.

Top tri proizvođača, vrednosno posmatrano, u kategoriji džina, u prethodnih dvanaest meseci, su: James Burrough, Les Grands Chais De France, Pabst&Richarz (po abecednom redu).

U kategoriji ruma, vodeća tri proizvođača, u istom periodu, vrednosno posmatrano, su: Simex Group, Swisslion Takovo i Vino Župa (po abecednom redu).

Za kategoriju tekile, tri vodeća proizvođača vrednosno, (po abecednom redu), u proteklih godinu dana su: Hiram Walker&Sons, Les Grands Chais De France i Pernod Ricard.