Grupa

CMG Media Solution d.o.o. je deo međunarodne izdavačke grupacije Crier Media Group ltd, sa sedištem u Kentu, Velika Britanija.

Osim u Srbiji, Progressive magazin izlazi i u Hrvatskoj, Bugarskoj Rumuniji.

Ostala izdanja Crier Media Group ltd:

Worldbakers

Potatobusiness