Progressive magazin Srbija

Progressive magazin je besplatan specijalizovani B2B mesečnik prepoznatljivog koncepta, sadržaja, dizajna i načina distribucije namenjen profesionalcima u FMCG sektoru.

Naša misija je uspostavljanje stabilnog kanala komunikacije među učesnicima na FMCG tržištu Srbije, podrška razvoju tržišta i pružanje boljeg uvida u njegova dinamična kretanja, kao i pružanje kvalitetnog i aktuelnog poslovnog sadržaja koji učesnicima na tržištu može pomoći u unapređenju poslovanja.

Progressive se distribuira direktno na adrese kompanija iz sektora robe široke potrošnje u Srbiji. Naši čitaoci su trgovci (od STR-ova do sistema sa nacionalnom pokrivenošću), proizvođači i distributeri hrane, pića, kozmetike i kućne hemije.., a dobijaju ga i marketinške i istraživačke agencije koje opslužuju sektor.

Tiraž štampanog izdanja je 4.000 primeraka, a svako aktuelno izdanje Progressive magazina je dostupno i onlajn na sajtu progressivemagazin.rs gde ga čitaju i mnogi krajnji potrošači u potrazi za informacijama o proizvodima, trgovinama, trendovima, novim tehnologijama… Progressive magazin je na raspolaganju i na našoj Facebook i Linkedin stranici. Na sajtu novinarnica.net dostupna je i arhiva prethodnih izdanja magazina.

Kao pomoćno sredstvo u nastavi Progressive magazin koriste i studenti ekonomskih i tehničkih fakulteta.

Za detalje o mogućnostima oglašavanja u Progressive magazinu i na sajtu progressivemagazin.rs, obratite se našoj službi prodaje: tel: +381 063 442 510.