KREME ZA LICE

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 192, novembar 2021)

POPULARNE SU KREME KOJE HIDRIRAJU KOŽU

Prema podacima Nielsena, kreme za lice koje hidriraju kožu imaju 15,7% učešća u prodaji, zatim slede kreme protiv bora sa 7,8% i antiaging kreme sa 5% učešća u prodaji.

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Zbog toga što se koža razlikuje od osobe do osobe, veoma je važno koristiti proizvode koji su posebno napravljeni za svaki tip. Neki proizvođači idu i korak dalje, dodajući sastojke koji proizvodima daju dodatne atribute – za osvežavanje ili hidriranje kože, za dodatnu negu ili efekte glatkoće.

U periodu septembar 2020 – avgust 2021. godine kreme za lice beleže rast vrednosne prodaje od 14,2% u poređenju sa istim periodom godinu dana pre. Volumenski, taj rast je 14,3%, a komadno 11,8%.

Po kanalima prodaje

Nielsen panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje – hiper/super marketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni. Prodaja krema za lice jedino u super/hiper marketima beleži pad u sva tri tipa prodaje: količinski (5,3%), vrednosno (4,2%) i komadno (5%). Velike i srednje prodavnice imale su rast po sva tri prodajna kriterijuma: vrednosno (14,8%), količinski (15,5%) i komadno (12,6%) u odnosu na isti period godinu dana ranije. Značajno je napomenuti da u ovaj format ulaze i drogerije.

Kreme za lice imaju najveći udeo u vrednosnoj prodaji u velikim i srednjim prodavnicama, od čak 96,6%, a na drugom mestu vrednosno su hiper/super marketi sa 3,3%.

Po regionima

U svim regionima zabeležen je vrednosni rast prodaje krema za lice u odnosu na isti prethodno posmatrani period. Beograd ostvaruje rast od 8,2% vrednosne prodaje, Vojvodina od 17,9%, centralno-zapadna Srbija od 21,7%, a jugoistočna Srbija od 19,4%.

Posmatrano po udelu krema za lice po regionima, najveće vrednosno učešće ima Beograd (45%), dok je u Vojvodini taj procenat manji (22,1%). Vrednosna prodaja u jugoistočnoj Srbiji je 16%, a u centralno-zapadnoj 16,9%.

Po formi i veličini pakovanja

Ako posmatramo formu proizvoda, naprodavaniji segment je u formi krema sa vrednosnim učešćem od 67,2%, potom slede serumi sa 14,1%.

Po veličini proizvoda, najviše se prodaju pakovanja od 50ml/g sa 63,5% vrednosnog učešća, potom sledi pakovanje od 30ml/g sa 15,2%. Ostala pakovanja nešto manje doprinose kategoriji krema za lice.

I na kraju, najdominantnije su kreme za lice koje hidriraju kožu sa 15,7% učešća u prodaji, zatim kreme protiv bora sa 7,8% i antiaging kreme sa 5% učešća u prodaji.

Vodeći proizvođači

Top pet proizvođača krema za lice ‘zauzima’ 62,5% vrednosne i 54,7% količinske prodaje. Top pet proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Beiersdorf, It’S Hanbul Co. Ltd, L’Oréal, Rohto i Sarantis.