Vasilis Glinos, Marbo product

arin061-vasilis-glinos

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 61, jun 2009.)

 

Vasilis Glinos, generalni direktor kompanije Marbo product

 

DOBAR POTEZ

 

„Definitivno smo učinili dobar potez kada smo se odlučili za kupovinu kompanije Marbo i planovi za ovo tržište su nam dugoročni… Planiramo značajne investicije u kapacitete u Bačkom Magliću“.

 

Kompanija Marbo osnovana je 1995. godine sa mašinom kapaciteta 120 kg krompirovog chipsa, u Bačkom Magliću. Danas se na tom istom mestu, na površini koja prelazi 40.000 metara kvadratnih proizvodnog i magacinskog prostora, nalazi HACCP i ISO 14001:2004, ISO 22000:2007 sertifikovana fabrika. Zajedno sa preduzećima u Bosni i Hrvatskoj kompanija zapošljava više od 1.000 ljudi. Avgusta 2008. godine Marbo Product postaje član PepsiCo Internationala, kompanije osnovane pre skoro jednog veka, koja je jedan od giganata u sektoru bezalkoholnih pića i hrane, prisutna na svim kontinentima. Od preuzimanja na mestu generalnog direktora Marba je sagovornik Progressive magazina, Vasilis Glinos, koji je i direktor PepsiCo-a za zapadni Balkan.

Kada je PepsicCo ušao na tržište Srbije i na koji način?
PepsiCo je sa značajnom investicijom ušao na srpsko tržište u avgustu 2008. godine, ali i pre toga je postojala ovlašćena punionica A&P u Dobanovcima, posredstvom treće strane, odnosno kao franšizni sistem.

Iz kog razloga ste se opredelili za Marbo?
Marbo je bio već dobro poznata i pozicionirana kompanija koja je imala i dalje ima veliki uspeh i visoko kvalitetne proizvode. Investicije u kvalitet su bile konstantne i potršači su nagradili Marbo svojom vernošću i odabirom velikog broja njihovih proizvoda.

Da li razmišljate o nekoj novoj akviziciji ili greenfield investiciji?
Razlog što smo kupili Marbo je taj što već ima razvijenu mrežu, proizvodnju i distribuciju, tako da nema potrebe da se ulaže u smislu neke nove, greenfield investicije, ali svakako ima planova za ulaganja u proširenje i poboljšanje postojećih linija.

Kakve su planirane investicije u tom smislu?
Upravo smo završili investiciju preseljenja sedišta kompanije u nove prostorije. Planiramo i dodatne investicije u poboljšanje i proširenje proizvodnih kapaciteta postojeće fabrike

O kojim iznosima je reč?
Na žalost, o tome ne mogu da govorim, jer je politika kompanije na svim tržištima na kojima posluje da se ne govori o ciframa kada su u pitanju investicije, prodaja, ostvaren profit, tržišno učešće i tome slično.

Da li je došlo do premena u menadžmentu kompanije i na kojim nivoima?
Nakon pruzimanja, zadržali smo sve ljude koji su radili u Marbu i zaposlili nove radnike. Ono čemu ćemo se posebno posvetiti je edukacija i treninzi zaposlenih kao i zapošljavanju novih ljudi i menadžera.

Da li će radnici biti zapošljavljani sa lokalnog područja?
Da, tako ćemo nastaviti i u buduće, kao što je i do sada najveći broj zaposlenih iz Srbije. Kad kažem najveći broj, mislim da smo stranci samo direktor za istraživanja i razvoj i ja kao generalni direktor.

Recite nam nešto više o portfoliju Marba?
U portfoliju Marba nalaze se visokokvalitetni proizvodi i to krompirov chips (Chipsy), grickalice (Pardon), ekstrudirani proizvodi (Clipsy), pelletsi (Max), zatim program Gud koji obuhvata kikiriki, kikiriki kuglice, pistaće, indijski orah i bademe, kao i krompir-pire (Minut). U svakom sektoru imamo snažne brendove. Ono što je karakteristično za ove proizvode je visoko sofisticirana tehnologija kojom se oni proizvode. I mogu reći da je PepsiCo ponosan na činjenicu da je kupio kompaniju kakva je Marbo.

Da li su planirane promene u protfoliju? Da li će biti uvođeni novi ili izbačeni neki od postojećih proizvoda?
Za svaku grupu proizvoda i kategoriju planovi su da se u naredne dve godine uvedu neke novine. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju je u toku. Imamo veoma velike planove kada je u pitanju proširenje proizvodnje u sektoru proizvoda od krompira – čipsa i upravo iz tog razloga planiramo značajne investicije u kapacitete u Bačkom Magliću.

Na koja tržišta trenutno izvozite i da li će izvoz biti proširen? Na koja tržišta?
Trenutno izvozimo u Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju. Nastavićemo da izvozimo na ova tržišta i dalje, ali naš glavni fokus će biti tržišta u Srbiji, BiH i Hrvatskoj, gde imamo svoja preduzeća.

Da li je Marbo sa nekim svojim proizvodima ušao na grčko tržište?
Da, ali to je zanemarljiva količina.

Koga smatrate najvećim konkurentu u snack programu u Srbiji?
Fokusirani smo pre svega na prodaju naših proizvoda. Imamo veoma jaku distribuciju i više smo okrenuti našem cilju u ekspanziji potrošnje po glavi stanovnika, kroz istraživanja i razvoj u svakoj kategoriji. Nismo fokusirani na konkurente.

Na koji način ’osvajate’ potrošače i njihovu lojalnost?
To je moguće ostvariti, pre svega, ulaganjem u visoko razvijenu tehnologiju, zatim sprovođenjem konstantnih istraživanja o navikama potrošača, takođe visoko kvalitetnom proizvodnjom, kao i snažnom strategijom oglašavanja i prodaje.

Sa kojim problemima se srećete najčešće na tržištu Srbije?
Generalno mogu da kažem da stvari uglavnom idu glatko, bez poteškoća. Međutim, birokatija i administraciju su ono što nas usporava u nastojanjima da se krećemo većom brzinom.

Kako ocenjujete trenutnu situaciju u Srbiji?
Mislim da Srbi vole snack proizvode i da su otvoreni za nove ideje, nove koncepte. Potrošači su slobodnog duha, uživaju u zabavi. Tako da su sve novine i vesti u vezi sa novim visokokvalitetnim proizvodima dobro došle na ovom tržištu. Mislim da ima prostora za rast u ovom sektoru. I na osnovu mog evropskog iskustva kada govorimo o navikama mogu slobodno da kažem da se može očekivati značajan rast. I zato konstantno radimo na poboljšanju proizvodnih procesa i recepture naših proizvoda.

Kako je organizovana distributivna mreža?
Distributivna mreža Marba je izvrsna. Maloprodajni sektor je dobro organizovan i naši proizvodi su prisutni skoro u svim maloprodajnim kanalima. Ima mesta za poboljšanja, naročito u domenu organizacije super i hipermarketa.

Na koje probleme najčešće nailazite u saradnji sa trgovcima?
Ne vidim neke specifične probleme. Manje više to je neka praksa koja je prisutna svuda u svetu.

Da li je globalna ekonomska kriza uticala na poslovanje kompanije u svetu?
Ekonomska kriza nije dramatično pogodila naše poslovanje. PepsiCo je jedna od najsnažnijih i uslovno rečeno, ’najzdravijih’ kompanija i kontinuirano beležimo profit na svetskom nivou.

A na Marbo u Srbiji?
U Srbiji je prodaja Marbo proizvoda blago pogođena, ali na budućnost gledamo sa optimizmom.

Kakva su očekivanja do kraja godine?
Verujemo da ćemo biti veoma blizu ostvarenja postavljenih ciljeva.

Kratkoročni i dugoročni planovi za srpsko tržište?
Definitivno smo učinili dobar potez kada smo se odlučili za kupovinu kompanije Marbo i planovi za ovo tržište su nam dugoročni. To je razlog zbog čega ulažemo i nameravamo i dalje značajno da ulažemo. Optimista sam u vezi sa činjenicom da će svakako biti rasta, čim se aktuelna svetska kriza završi.

Ana Filipović