UNIVERZALNI ZAČINI

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 47, april 2008.)

 

ČAROBNI SASTOJAK SVAKOG JELA

 

Najveći procenat prodaje univerzalnih začina u Srbiji ostvaruje se u malim bakalnicama, 35 odsto ukupno prodatih količina generišu velike bakalnice, dok supermarketi doprinose sa 19 odsto prodatih količina.

 

Univerzalni začini dodaju se hrani kako bi se oplemenio i poboljšao njen ukus, a mnogi ih smatraju i neophodnim dodatkom većini jela, pogotovo kuvanih. U našoj zemlji teško da postoji i jedno domaćinstvo u čijoj se kuhinji u svakom trenutku ne bi mogla pronaći kesica ili kutija univerzalnog začina. Na tržištu je prisutan veliki broj proizvođača, a dominiraju domaći proizvođači univerzalnih začina.

MEMRB analiza tržišta
MEMRB se bavi praćenjem maloprodaje u segmentu proizvoda široke potrošnje. Kompanija pokriva maloprodajne kanale, koristeći klasičnu metodologiju maloprodajnog inventarisanja koja podrazumeva mesečne ili dvomesečne posete stalnom i reprezentativnom panelu (uzorku) maloprodajnih objekata u cilju prikupljanja informacija o zalihama, nabavci, cenama i kombinuje ih sa skeniranim podacima iz lanaca sa kojima sarađuje. Širok spektar proizvoda koje pokriva uključuje i kategoriju univerzalnih začina. U ovoj analizi, MEMRB se bavi tržištem Srbije, u periodu decembar 2006/januar 2007 – decembar 2007/januar 2008.
Kad su u pitanju vrste pakovanja univerzalnih začina, prisutna je potpuna dominacija kesa u odnosu na ostale vrste pakovanja, kao što su plastična pakovanja i konzerve, koja imaju zanemarljiva učešća na tržištu. Najveću prodaju imaju pakovanja od više od 500g (količinsko učešće od 45 odsto u periodu decembar 2007/januar 2008). Pakovanja od 250-499g u poslednjem posmatranom periodu imaju učešće od 49 odsto, dok su manja pakovanja univerzalnih začina slabije prodavana.
Najveći procenat prodaje univerzalnih začina u Srbiji ostvaruje se u malim bakalnicama (46 odsto u periodu decembar 2007/januar 2008), 35 odsto ukupno prodatih količina generišu velike bakalnice, dok supermarketi doprinose sa 19 odsto prodatih količina u poslednjem posmatranom periodu.
Vodeći proizvođači univerzalnih začina u Srbiji u periodu decembar 2007/januar 2008 ostvarili su zbirno količinsko učešće od 84 odsto. Poređani po abecednom redu, to su sledeći proizvođači: Agroekonomik, Aleva, Centroproizvod i Podravka.

ALEVA:
“Počeli smo pre više od 60 godina sa proizvodnjom začinske paprike i dehidrisanog paškanata. U međuvremenu smo izrasli u jednu od najvećih srpskih kompanija u oblasti dehidrisanih proizvoda i sirovina, kao što su sušeni luk, paškanat i paprika. Od samog početka, kompanija je aktivno i kontinuirano razvijala svoj proizvodni program, koji sada uključuje više od 150 proizvoda. Jedna od najvažnijih i svakako najprepoznatljivijih grupa proizvoda su začini i dodaci jelima. Primenjujemo najsavremenije standarde kvaliteta uključujući ISO 9001, ISO 14001 i HACCP”, kažu iz Aleve. Ova kompanija proizvodi: 6.000 tona dehidrisanih proizvoda godišnje, 10.000 tona prerađenog svežeg povrća (7.000 tona paprike, 2.000 tona luka, 1.000 tona paškanata). Godišnji obrt je 20 miliona evra, pri čemu 14 miliona evra čini domaća prodaja, a šest miliona evra izvoz. Vizija Aleve je da postane regionalni lider u proizvodnji paprike, začina i dodataka jelima uz kontinuirano poboljšanje proizvodnje hrane sa prepoznatljivim geografskim poreklom. “Naš osnovni motiv je da zadovoljimo potrebe potrošača na najefikasniji način i u skladu sa standardnim zahtevima. Izlazeći u susret baš onim najzahtevnijim potrošačima, kojima je prvi kriterijum odabira hrane zdravlje, osmislili smo i lansirali naš najnoviji začin –Kulinat Finesse”, kažu iz ove kompanije.

Kulinat Finesse – bez aditiva i E brojeva
Alevini začini spadaju među popularnije brendove na domaćem tržištu. Prave se od najkvalitetnijih domaćih i uvoznih sirovina, po recepturi vrhunskih stručnjaka, uz pomoć savremene tehnologije i u novoj redizajniranoj ambalaži. “Pored tradicionalnog brenda Kulinat Classic, prisutnog na tržištu više od 30 godina, u nastojanju da pratimo savremene tokove u ishrani nedavno smo lansirali potpuno jedinstven proizvod u grupi dodataka jelima, već pomenuti Kulinat Finesse. Ovaj izuzetan proizvod ne sadrži aditive i nema E brojeva. Kulinat Finesse je originalna mešavina sušenog povrća i potpuno prirodnih začina, koji potiču iz ekološki čiste sredine, u kojoj Aleva posluje. Uz brigu o zdravlju, to nam je bio dodatni podsticaj da predstavimo ovakav začin, prvi na srpskom tržištu, a za sada i jedini”, ističu iz Aleve. Primenom ovog začina, ukus jela je blago pojačan, a jelo je umereno začinjeno. “Pažljivim izborom hrane čuvamo zdravlje svoje i svojih najbližih. Jer kako je rekao Hipokrat, otac savremene medicine: ‘Neka hrana bude lek tvoj, a lek neka bude hrana tvoja’”, kažu proizvođači Kulinata Finesse, koji je u ponudi u pakovanju od 250g. Svojim kvalitetom, Alevini začini stekli su značajno poverenje potrošača i u inostranstvu. Potvrda toga je da se na ino tržište plasira 40 odsto od ukupne proizvodnje ovih začina, u zemlje bivše Jugoslavije, Švedsku, Švajcarsku, Australiju i na druga tržišta.

BAG&DEKO:
“Bag&Deko je jedan od najvećih proizvođača povrća kao i prerađivača finalnih proizvoda – sušenog povrća, na prostoru Vojvodine i Republike Srbije. S obzirom na raspoloživost i angažovanje proizvodnih kapaciteta sopstvenih pogona za preradu povrća, iz naše proizvodnje pored pokrivanja bilansa potreba za proizvodnju začina naše robne marke Bag, u proteklom periodu smo sušenim povrćem snabdevali i renomirane proizvođače začina kao što su Centroproizvod, Kolinska, Aleva, Podravka, kao i ostale proizvođače začina u regiji”, kažu iz Bag&Dekoa. Tradicija u proizvodnji povrća je stvarana od osnivanja zemljoradničke zadruge u Bačkom Gradištu davne 1948. godine da bi se u proteklim godinama trajno ustanovio vrhunski kvalitet proizvoda prerade povrća kao što su: sušena mrkva, sušeni paštrnak, sušeni celer, sušeni krompir, sušeni crni luk, prepoznatljiv i priznat od strane proizvođača začina a i krajnjih potrošača na tržištu. Za vrhunski kvalitet svojih proizvoda, Bag&Deko je u proteklih deset godina osvajao najviša priznanja na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, a na 73. međunarodnom poljoprivrednom sajmu je dodelom velikog Šampionskog pehara Novosadskog sajma ovoj kompaniji potvrđeno priznanje Apsolutnog šampiona kvaliteta u robnoj grupi prehrambenih proizvoda ‘začini i začinske smeše’ i to za proizvode: Bag dodatak jelima sa povrćem i celokupni asortiman proizvoda sušenog povrća. Proizvodnja povrća na poljima Bag&Deko u Bačkom Gradištu je podvedena kao organska i kontrolisana je od strane stručnog tima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

‘Bag dodatak jelima sa povrćem sinonim vrhunskog kvaliteta začina’
Svi finalni proizvodi firme Bag&Deko nose već duži niz godina žig ‘Zdrava hrana – Zelena jabuka’ verifikovan od strane Privredne komore Srbije. Celokupan proces proizvodnje i prerade, od njive do kesice, odnosno do trpeze, je zaokruženo kontrolisan, uz puno poštovanje ekoloških standarda. Za bazne komponente Bag dodatka jelima sa povrćem, ali i za finalizovan proizvod Bag poseduje sertifikat Tüv za sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000, kao i sertifikat HACCP. U toku je postupak dobijanja sertifikata Halal, kao uslova za osvajanje tržišta muslimanskih zemalja Bliskog i Dalekog Istoka. “Pokrivenost tržišta Srbije našim proizvodima je najbolja na području Vojvodine, a u nešto manjem obimu pokrivamo i širu teritoriju Srbije. Količinski udeo na tržištu ima stalni trend porasta i pored trajno prisutne konkurencije ostalih proizvođača, od kojih su glavni konkurenti: Centroproizvod, Aleva i Agroekonomik. Na planu osvajanja tržišta zemalja članica EU, kao i ostalih stranih tržišta, aktivnosti su u toku i očekujemo da do kraja 2008. godine ostvarimo značajne rezultate u tom pravcu”, kažu iz kompanije Bag&Deko. Najprodavanije komercijalno pakovanje Bag dodatka jelima je od 250g, a takođe je veoma tražena i celokupna paleta sušenog povrća prilagođenog jediničnog pakovanja od 50g. “Osnovni cilj poslovanja naše proizvodne organizacije jeste proizvodnja vrhunskog kvaliteta, u skladu sa potrebama i zahtevima domaćeg i stranog tržišta. Naša poslovna filozofija jeste zaokružen proizvodni ciklus ‘Od njive do potrošača’. Najviši cilj jeste održivi razvoj, dok je zaštita okoline glavna odrednica buduće proizvodnje”, ističu iz Bag&Dekoa.

GfK analiza tržišta
GfK Beograd, centar za istraživanje marketinga, sprovodi istraživanje Panel domaćinstava – ConsumerScan. Ovaj projekat je specifičan po svojoj kontinuiranosti, naime ispitivanje traje neprekidno, a podaci se prikupljaju na svake dve sedmice. Metodologija je standardizovana na nivou GfK Grupe, i sprovodi se na isti način u još 12 zemalja centralne i istočne Evrope. S obzirom da su na taj način svi rezultati međusobno uporedivi, lako se mogu uočiti specifičnosti različitih tržišta. Uzorak panel istraživanja je reprezentativan za područje Srbije – čini ga 1.500 domaćinstava koja prijavljuju svoje dnevne kupovine, na osnovu kojih je moguća projekcija potrošnje čitave populacije domaćinstava. U centru pažnje je kupovina robe široke potrošnje koja je namenjena isključivo potrošnji unutar domaćinstva. Potrošnja van domaćinstva kao što su kupovine koje obavljaju pojedinci (u školi, na poslu…), zatim turisti tokom svojih boravaka u našoj zemlji, kao i potrošnja u ugostiteljskim objektima bilo kog tipa – nije uključena. Osoba koja je odgovorna za snabdevanje u domaćinstvu vodi specifičan dnevnik potrošnje, u koji posle svake kupovine upisuje informacije o kupljenim proizvodima (marka, proizvođač, težina, količina, cena, ambalaža) i mestu kupovine (vrsta objekta, odnosno ime lanca). Na taj način se mogu dobiti informacije o veličini tržišta, učešću proizvođača ili uočiti promene u kupovnom ponašanju, razvoju maloprodaje, trendovima i slično.
Analiza tržišta univerzalnih začina odnosi se na podatke GfK panel istraživanja od januara do kraja septembra 2007. godine.
– U mnogim sredinama se još uvek provlači naziv Vegeta, kao generičko ime i sinonim za sve univerzalne začine, uprkos činjenici da danas na ovom tržištu ima mnogo različitih marki, koje imaju čak i veće tržišno učešće od gore pomenute marke.
– Univerzalni začini imaju široku upotrebu u domaćinstvu, što potvrđuje i podatak da je 3/4 domaćinstava u Srbiji kupilo bar jedan ovaj proizvod u posmatranom periodu.
– Tržištem dominiraju domaći igrači. Spisak proizvođača čija je kupovina registrovana u panelu domaćinstava je prilično dugačak i prelazi broj dvadeset. Ipak, 4/5 ukupnog količinskog tržišta zauzima svega pet igrača: Agroekonomik, Aleva, Bag&Deko, Centroproizvod i Podravka (abecedni redosled).
– Analizirajući podatke o relativnoj penetraciji robnih marki na tržištu univerzalnih začina, uočavamo da je Začin C privukao ubedljlivo najveći broj kupaca – više od polovine kupaca univerzalnih začina je kupilo upravo ovu marku. Sledi Bio način, koji je takođe privukao značajan broj kupaca univerzalnih začina (skoro 36 odsto).
– Kada se posmatraju podaci o lojalnosti, robne marke su izjednačenije nego kod prethodnog pokazatelja. Začin C se ponovo istakao i sa veoma lojalnim kupcima (oni najveći deo potreba za univerzalnim začinima zadovoljavaju upravo ovom markom). Gotovo isti nivo lojalnosti je osvojila marka Bag, iako ima mnogo manju bazu kupaca. Oni su veoma lojalni toj marki i manje su skloni eksperimentisanju sa drugim markama.
– Kao i većinu drugih prehrambenih kategorija i univerzalne začine odlikuju ozbiljna ulaganja poslednjih godina. Novi vlasnici su uneli određene novine u tip i dizajn pakovanja, promotivne kampanje su takođe česte, a od nedavno su u ponudi i trgovačke marke u ovom tržišnom segmentu.

CENTROPROIZVOD:

“Koristeći najsavremeniju tehnologiju koja se zasniva na proverenim iskustvima i potrebama našeg potrošača, Začin C iz kompanije Centroproizvod, postao je sinonim za najkvalitetniji dodatak jelima. Začin C univerzalni dodatak jelima, jedinstvena je mešavina začina i sušenog povrća, naglašava i poboljšava ukus jela. Ima tradiciju dugu trideset pet godina i lidersku poziciju na tržištu. Danas, gotovo ni jedan ručak ne može se zamisliti bez dodatka Začina C – svaki treći ručak u Srbiji i u Crnoj Gori skuvan je uz ovaj dodatak jelima”, kaže Ivana Marković, menadžer za odnose sa javnošću Centroproizvoda. U ovoj kompaniji primenjuje se četvorostruka kontrola kvaliteta – počev od sirovina, ambalaže, preko proizvodnje (takozvano procesno kontrolisanje) i distribucije, pa do postprodajne kontrole, što znači da se kad proizvod ode u trgovinu uzimaju uzorci na analizu i kontrolišu. Potvrda vrhunskog kvaliteta Začina C stigla je i sa 74. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, na kome je Začin C dobio maksimalne ocene i osvojio Zlatne i Velike zlatne medalje, a prema istraživanjima grupe PGM, jedna je od deset najjačih robnih marki u Srbiji.

Lider na tržištu dodataka jelima
Prema poslednjim rezultatima istraživanja agencije MEMRB, rađenog u periodu decembar 2007. – januar 2008, vrednosno tržišno učešće Začina C je oko 42 odsto, što Centroproizvod čini liderom na tržištu dodataka jelima. Najpopularnija pakovanja Začina C su kese sa zip zatvaračem, jer su veoma praktične, i to u težinama od 250g i 500g. Pored ovih popularnih pakovanja, u ponudi su i pakovanja od 1100g namenjena, između ostalog, HoReCa kanalu. Začin C, kao i svoj celokupan asortiman, kompanija Centroproizvod izvozi u zemlje regiona, ali i u Kanadu, Australiju i druge zemlje. Prema poslednjim podacima, udeo izvoza Začina C je 13,81 odsto i u konstantnom je porastu.
Što se budućih noviteta tiče, Centroproizvod ima u planu da svoje potrošače uskoro obraduje novim proizvodima u ovoj kategoriji, u skladu sa njihovim potrebama i željama. Po rečima Ivane Marković, konkurencija Centroproizvoda su ostali veći domaći proizvođači, ali i strani koji ulaze na naše tržište.

MOĆ PRIRODE:
Moć prirode Bio način je dodatak jelima od specijalne mešavine sušenog i mlevenog povrća (šargarepa, peršun, paštrnak, crni luk, celer, beli luk ) sa smanjenom količinom natrijum glutaminata i soli. Receptura Bio načina razvijena je u okviru Agroekonomik instituta 1989. godine i tada je ovaj dodatak jelima i plasiran na tržište. Kao i kod svih proizvoda koji pripadaju programu Moć prirode poštuju se striktno postavljeni standardi kvaliteta: u procesu proizvodnje ne koriste se veštačke boje, konzervansi i zaslađivači; u recepturama se koristi sirovina kontrolisanog porekla; tehnologije su u funkciji očuvanja nutritivnih svojstava sirovine i svi proizvodi imaju 50 odsto manji rezidencijalni ostatak od propisanog. U toku je procedura za uvođenje standarda na osnovu kojih će do kraja godine pogoni za proizvodnju Bio načina imati HACCP sertifikat.

Bio način proslavlja 20. rođendan
Bio način će naredne godine proslaviti svoj 20. rođendan i sve razvojne aktivnosti idu u pravcu posebnog obeležavanja tog jubileja. “To će značiti neobične inovacije i iskorak u pogledu asortimana. Već u ovom trenutku fokusiramo se na mesto prodaje, a očekuje nas i prva velika Bio način reklamna kampanja”, kaže Ana Kovačević, direktor marketinga. Danas se Bio način može naći u skoro svakom maloprodajnim objektu na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije, a značajan izvoz ostvaruje se i na tržišta Hrvatske, Slovenije, Albanije i Australije. “Na srpskom tržištu već dugi niz godina Bio način je jedan od najznačajnijih dodataka jelima i prema podacima iz Panela domaćinstava agencije GfK u 2007. naše količinsko tržišno učešće je 17,9 odsto, što nas stavlja na drugu poziciju na tržištu dodataka jelima u Srbiji”, kaže Kovačević. 35 odsto ukupne prodaje Bio načina ostvaruje se izvozom na navedena tržišta. Najprodavaniji artikal iz asortimana je kesica od 250g. Za njom sledi pakovanje od 500g, a u asortimanu su još pakovanja od 1kg, 125 i 75g. Tokom 2008. planirano je uvođenje komercijalnog pakovanja za manje gramaže radi lakšeg pozicioniranja na rafu, metalne police za raf koje će olakšati izlaganje na primarnoj i sekundarnoj poziciji, kao i plasman poklon pakovanja koja će predstavljati neki vid nagrade za verne potrošače.

PODRAVKA:
Podravka u kategoriji dodataka jelima nastupa sa svojim dugogodišnjim i dobro poznatim brendom Vegeta. “Vegeta je apsolutni autoritet na tržištu dodataka jelima od povrća i začinskog bilja. Stvorena je u Podravkinoj istraživačkoj laboratoriji davne 1959. godine radi naglašavanja i poboljšavanja arome jela, a izazvala je pravu kulinarsku revoluciju. Vegeta je i danas, gotovo 50 godina od otkrića čudesne formule, popularna i omiljena. Njena tajna je u tome što ne dominira nad ukusom jela, već ga nadopunjava i zaokružuje”, kaže Jasmina Ristić, direktor marketinga. Kako bi odgovorila na potrebe potrošača u Srbiji, Vegeta je raspoloživa u velikom broju različitih gramatura, ali i u različitim vrstama ambalaže. Što se ukusa tiče, pored dobro poznate klasične Vegete, u asortimanu se nalazi i Vegeta pikant.

U kuhinjama više od 40 zemalja
Vegeta je spoj kulinarskog iskustva i zdravih sastojaka, a kao univerzalni dodatak svim slanim jelima, od malih zalogaja do najraskošnijih gozbi, daje pun i bogat ukus. “Vegeta je ujedno i svojevrsni fenomen, jer je u više od 50 godina svog postojanja ušla u kuhinje potrošača u više od 40 zemalja širom sveta, postavši neophodan sastojak u gotovo svakom slanom jelu. Domaćice znaju da je kuvanje sa Vegetom pravi užitak zato što je ukus jela pripremljenih s Vegetom jedinstven i nenadomestiv”, kažu iz Podravke. Kao podršku domaćicama u Srbiji, ove godine Podravka ima za cilj da im pruži kako dodatak jelima tako i ideju šta skuvati kroz recepte na televiziji, u dnevnim novinama i na dobro poznatim Podravkinim kulinarskim web stranama – www.vegeta.podravka.co.yu i www.coolinarika.com. Kampanja pod nazivom ‘Vegeta, male tajne..’ koja se odvija u martu i aprilu ima za cilj da oda tajnu – kako uobičajeno jelo pripremiti na drugačiji način i kako od svakodnevne obaveze stvoriti užitak.

Synovate analiza tržišta
Istraživanje o univerzalnim začinima sprovedeno je u okviru telefonskog (CATI) istraživanja tržišta robe široke potrošnje od strane agencije Synovate u januaru 2008. Uzorak od 600 ispitanika je nacionalno reprezentativan i obuhvata osobe starosti od 18 do 60 godina koje su zadužene za nabavku u domaćinstvu. Prvo što se može uočiti kada su pitanju univerzalni začini jeste njihova veoma široko rasprostranjena upotreba u domaćoj kuhinji. Naime, čak 88 odsto ispitanika tvrdi da su koristili ove začine u poslednjih nedelju dana. Iako je stopa korišćenja univerzalnih začina visoka u svim demografskim grupama, ona je značajno viša kod žena nego kod muškaraca. Kada je u pitanju odnos snaga među markama univerzalnih začina na srpskom tržištu, Začin C, a zatim i Vegeta se izdvajaju kao ubedljivi lideri u odnosu na ostale marke. Začin C spontano navodi čak 68 odsto ispitanika, a kao najčešće korišćenu marku 49 odsto. Vegeta ima nešto nižu, ali takođe vrlo visoku poznatost, budući da je spontano navodi 57 odsto ispitanika. Kao najčešće korišćenu marku, međutim, Vegetu navodi mnogo manji procenat ispitanika nego što je slučaj sa Začinom C – 26 odsto. Pored Vegete i Začina C, ispitanici kao poznate i najčešće korišćene narke navode još i Kulinat (Alevu), Moć prirode Bio način i Bag, ali u daleko manjoj meri. Dok između žena i muškaraca postoji jedino razlika u korišćenju univerzalnog začina Moć prirode Bio način, kog žene značajno više navode kao najčešće korišćenu marku, među regionima se mogu primetiti mnogo veće razlike, a posebno se izdvaja Vojvodina. Tako se u Vojvodini značajno više koristi koristi Kulinat (Aleva), nego što je to slučaj u ostalim regionima. Ovu marku u Vojvodini kao najčešće korišćenu navodi čak 18 odsto ispitanika, dok se u ostalim regionima ona navodi između jedan i pet odsto. Sa druge strane, u Vojvodini se značajno manje nego u Beogradu i centralnoj Srbiji koristi začin Moć prirode Bio način. Takođe, Začin C kao najkorišćeniju marku u Vojvodini navodi značajno manji procenat ispitanika nego u svim ostalim regionima. Na pitanje “Koju ulogu za vas imaju univerzalni začini pri kuvanju?”, najveći procenat ispitanika – njih 42 odsto kaže da su za njih univerzalni začini “neophodni dodatak svakom jelu”, dok 34 odsto tvrdi da su oni “oplemenjivači jela”, odnosno začini koju poboljšavaju ukus jelu. Daleko manji procenat ispitanika smatra da su univerzalni začini “zamena za so” (sedam odsto), “specifičan dodatak domaćim jelima” (šest odsto), “povremeni dodatak određenim jelima” (šest odsto), a samo pet odsto ispitanika smatra da je to “začin bez koga se može”. Žene, ispitanici srednjih godina i oni sa srednjim obrazovanjem u značajno većem procentu smatraju univerzalne začine “neophodnim dodatkom svakog jela”, dok su za muškarce i starije ispitanike oni u značajno većoj meri “oplemenjivači jela”.

Pripremila: Marija F. Šmit