Sredstva za uništavanje insekata

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 47, april 2008.)

 

NEŽELJENO DRUŠTVO – NA ODSTOJANJU

 

Dominantno je učešće sredstava protiv komaraca, koje dostiže ekspanziju u periodu jul/avgust 2007. kada je i najveća zastupljenost ovih insekata.

 

Nepozvani gosti kao što su komarci, muve, mravi, ose ili moljci mogu nam pokvariti raspoloženje i prouzrokovati brigu. Osim toga, insekti prenose bolesti i svojim ubodima ugrožavaju pre svega decu. Međutim, tih se problema možemo rešiti. Insekticidi su hemijska otrovna jedinjenja koja se koriste protiv štetnih insekata. U sastav insekticida obično se otrovnim supstancama dodaje neki nosač, najčešće talk, kaolin, voda. U njihov sastav ulaze i takozvane pomoćne materije, koje obezbeđuju kvašenje, trajanje i lebdenje. Generalno, primena insekticida je štetna, ona narušava biološku ravnotežu, jer pored štetočina oni uništavaju i korisne organizme koji, kao i svako biće u prirodi, imaju svoje opravdano mesto. Ipak ako se pravilno, odnosno umereno koriste, teže posledice se mogu izbeći.

MEMRB analiza tržišta
MEMRB se bavi praćenjem maloprodaje u segmentu proizvoda široke potrošnje. Kompanija pokriva maloprodajne kanale, koristeći klasičnu metodologiju maloprodajnog inventarisanja koja podrazumeva mesečne ili dvomesečne posete stalnom i reprezentativnom panelu (uzorku) maloprodajnih objekata u cilju prikupljanja informacija o zalihama, nabavci, cenama i kombinuje ih sa skeniranim podacima iz lanaca sa kojima sarađuje. U svoj portfolio kategorija koje prati MEMRB uključuje i sredstva za uništavanje insekata. U ovoj analizi, bavi se praćenjem podataka na tržištu Srbije u periodu M/A07-N/D07.
U okviru kategorije sredstva za uništavanje insekata, MEMRB posmatra dva osnovna segmenta: sredstva za uništavanje samo komaraca/komaraca i drugih insekata, i sredstva za uništavanje samo ostalih insekata. Primećuje se dominantno učešće sredstava protiv komaraca, koje dostiže ekspanziju u periodu J/A07 kada je i najveća zastupljenost komaraca, tada ostvaruje 88,1 odsto. Pad učešća ovih sredstava dešava se u periodu N/D07, kao što je i očekivano, i za ceo posmatrani period to je najniži učinak sa 73,2 odsto. U ostalim periodima njihova prodaja je stabilna i kreće se u rasponu 80-85 odsto.
Sam segment sredstva za uništavanje komaraca/komaraca i drugih insekata deli se na tri podsegmenta: električni uređaji za uništavanje komaraca (CAMA), sredstva u formi spreja i sredstva za odbijanje komaraca. Prvi podsegment je ubedljivo najzastupljeniji, njegovo učešće je stabilno tokom vremena i iznosi 92-95 odsto. Insekticidi u formi spreja zauzimaju oko pet odsto količinskog učešća, dok su sredstva za odbijanje komaraca zanemarljiva. Prema tome za kakav prostor su namenjeni, CAMA obuhvata dve vrste insekticida: za uništavanje komaraca u zatvorenom prostoru (električni uređaji sa refilnim tableticama, tečnostima, gelovima…) i u otvorenom prostoru (lampe, baklje, spirale…). Prvi segment je dominantan i ostvaruje skoro 90 odsto tržišnog učešća tokom celog posmatranog perioda.
Sredstva za uništavanje ostalih insekata imaju četiri dela: sredstva za uništavanje moljaca, za uništavanje gmižućih insekata, za uništavanje i letećih i gmižućih insekata, i sredstva za uništavanje ostalih letećih insekata (osim komaraca). Učešća ovih podgrupa su se uglavnom menjala tokom vremena. Sredstva za uništavanje moljaca u prvom posmatranom periodu M/A07 ostvaruju nešto više od 12 odsto, ali dolaskom letnjih meseci njihova prodaja značajno raste na 54,3 odsto, koliko ostvaruju u periodu M/J07, a zatim postepeno opada da bi u poslednjem periodu N/D07 osvojili skoro polovinu tržišta to jest 44,6 odsto. Slede sredstva za uništavanje gmižućih insekata, čije učešće je jedino prilično stabilno tokom svih perioda, zauzimajući oko trećine ukupnog tržišta sredstava za uništavanje ostalih insekata. Nakon što su u prvom posmatranom periodu dostigla 50 odsto količinskog učešća, sredstva za uništavanje ostalih letećih insekata beleže pad u sledećem periodu na 19,8 odsto i od narednog perioda se dosta ujednačeno prodaju, pa u poslednjem periodu N/D07 ostvaruju 24 odsto.
Sredstva za uništavanje i letećih i gmižućih insekata nemaju većeg značaja u ukupnoj prodaji insekticida na tržištu naše zemlje.
Vodeći proizvođači sredstava za uništavanje insekata na teritoriji Srbije u poslednjem periodu N/D07, poređani po abecednom redu su: Lomax, Pejo, Reckittt-Benckiser i Johnson Wax, njihovo zbirno vrednosno učešće je 89,2 odsto.

LOMAX:

U kategoriji sredstava za uništavanje insekata, Lomax kompanija je prisutna na tržištu Srbije od 2005. godine sa svojim brendom LM Tox. Paletu LM Toxa čine proizvodi za uništavanje letećih insekata, proizvodi za uništavanje gmižućih insekata i repelenti – proizvodi koji se nanose na kožu u cilju odbijanja ujeda insekata ili se nanose na kožu posle ujeda. Ako posmatramo grupu proizvoda koji se koriste za uništavanje letećih insekata, Lomaxova paleta sadrži: sprej protiv letećih insekata, Strong sprej protiv letećih insekata sa produženim delovanjem, kombinovani aparat protiv komaraca, tablete protiv komaraca, tečnost protiv komaraca, lepljivu traku za muve i sredstvo protiv moljaca. U grupi proizvoda koji služe za uništavanje gmižućih insekata imamo sredstvo u obliku spreja. U grupi repelenata, imamo dva proizvoda – Quit sprej i Quit maramica koji se koriste preventivno.

Redizajnirana i proširena paleta proizvoda
“Za sezonu 2008. redizajnirali smo postojeću paletu LM Tox proizvoda i proširili je sa još pet novih proizvoda: dva nova aparata za uništavanje komaraca – sa tabletama, i sa tečnim refilom, zamke za bubašvabe, lepljive trake i lepkove protiv glodara”, kaže Mila Pršić, direktor marketinga u Lomaxu. LM Tox proizvodi se izvoze u zemlje u okruženju: Crnu Goru, BiH, Hrvatsku, Makedoniju i Bugarsku. Za poslovnu 2008. godinu, u planu je osvajanje novih tržišta. “Ako se posmatra tržište Srbije, prema podacima dobijenim od agencije MEMRB, LM Tox proizvodi u periodu maj/jun 2007. – septembar/oktobar 2007. imaju količinsko učešće od 24 odsto. Beležimo rast prodaje izražen i količinskim i vrednosnim pokazateljima. U kategoriji sprejeva, u istom periodu, beležimo učešće po broju prodatih komada na tržištu od 42,7 odsto, dok u kategoriji ostalih sredstava za uništavanje insekata, u koju spada naš proizvod lepljiva traka za muve, beležimo učešće od 51,1 odsto. Naš cilj je da se ti procenti u narednom periodu povećaju”, kaže Pršić. Iz Lomaxa ističu da, što se distribucije po regionima i tipova objekata tiče, pokrivaju sve značajne kupce i kanale prodaje. “Konkurencija na domaćem tržištu je veoma oštra, tu je pre svih Johnson Wax sa svojim brendom Raid, zatim tu su Rac, Mortein i drugi”, kaže direktor marketinga kompanije Lomax.

PEJO/KIMBY COMPANY:

Distribucijom proizvoda iz grupe insekticida prizvođača Pejo d.o.o. bavi se Kimby Co. Brend koji pre svih izdvajaju u ovoj kompaniji je Rac, koji je duži niz godina pozicioniran na našem tržištu i pre svega prepoznatljiv po odnosu cena – kvalitet. Rac insekticidi su raspoloživi u obliku spreja od 500ml, a u borbi protiv komaraca dostupne su i tablete, kao i tečnost sa produženim dejstvom. Takođe, u asortimanu su još električni aparati sa zamenljivim ulošcima, štapići protiv komaraca, sprej protiv gmižućih insekata, tečnost protiv muva, kao i spirale protiv komaraca, pre svega prikladne za kampovanje i odmor u prirodi. “Zastupljeni smo u svim trgovinskim lancima, C&C radnjama širom Srbije kao i veleprodajama, i u velikom broju velikih i malih radnji. Za ovu sezonu je predviđen niz marketinških aktivnosti kao i pojačana promotivna aktivnost u svim većim radnjama”, kaže Miodrag Stepanović iz kompanije Kimby co.

JOHNSON WAX:

Johnson Wax je sa svojim dobro poznatim brendovima Raid, Autan i OFF već dugi niz godina lider na globalnom tržištu u kategoriji sredstava protiv insekata. U svom širokom asortimanu proizvoda, Johnson Wax na tržištu Srbije nudi proizvode koji se prema nameni mogu podeliti u dve kategorije i u nekoliko podkategorija.
Dve osnovne kategorije proizvoda su insekticidi i repelenti. Insekticidi uključuju sve proizvode koji uništavaju insekte, dok repelenti teraju insekte i ublažuju posledice uboda.
Proizvodi se dalje mogu podeliti prema vrsti insekata i to na sredstva protiv gmižućih, letećih insekata i protiv moljaca; dele se prema načinu delovanja na proizvode sa kontinuiranim i sa trenutnim delovanjem; i prema načinu upotrebe na proizvode koji deluju u zatvorenom prostoru, na otvorenom prostoru i koji se nanose na kožu. U zavisnosti od namene, sezonaliteta i potreba potrošača, iz svog širokog asortimana proizvoda Johnson Wax izdvaja: Raid Tarme protiv moljaca (vrećice i gelovi prijatnih mirisa sa dodatnim kukicama koje olakšavaju smeštaj unutar ormara), Raid sprej i pena protiv gmižućih insekata (crvena linija proizvoda), Raid sprej protiv letećih insekata (plava linija), Raid električne aparate protiv komaraca i Autan paletu proizvoda. Sezona borbe protiv moljaca počinje u martu, dok je vrhunac sezone u aprilu i maju. Sezona gmižućih insekata počinje u aprilu i dostiže vrhunac tokom maja i juna, dok sezona letećih insekata počinje u aprilu i vrhunac dostiže tokom juna i jula.

Novi proizvodi
Johnson Wax će ove sezone ponuditi nekoliko novih proizvoda među kojima veliku pažnju već privlači Autan Alimentari protiv kuhinjskih moljaca. Jedinstvenost ovog proizvoda se ogleda u tome što ne sadrži insekticide već deluje po principu papirnog lista koji sadrži feromone i privlači kuhinjske moljce i hvata ih svojom lepljivom površinom. Deluje i do šest nedelja, a proizvod nije štetan i može se postaviti da deluje blizu hrane. Ove godine, novi Raid električni aparat protiv komaraca će svojim inovativnim delovanjem i posebnim dizajnom postaviti visoke standarde u kategoriji insekticida. Naime, ovaj italijanski proizvod godine u svojoj kategoriji dizajnirala je čuvena kuća porodice Pininfarina. Poseban sistem delovanja baziran je na tehnologiji presovanog peska koji bolje raspoređuje toplotu i efikasan je u kontinuitetu za razliku od tableta. U pitanju je nova formula uz pomoć koje dopuna neprekidno deluje tokom 10 dana i noći.

Synovate analiza tržišta
Istraživanje o sredstvima protiv insekata sprovedeno je u okviru telefonskog (CATI) istraživanja tržišta robe široke potrošnje od strane agencije Synovate u januaru 2008. Uzorak od 600 ispitanika bio je nacionalno reprezentativan i obuhvatao je osobe starosti od 18 do 60 godina koje su zadužene za nabavku u domaćinstvu. Kada je u pitanju poznatost marki sredstava protiv insekata, prvo što se može uočiti jeste slaba svest potrošača o markama u ovoj kategoriji i niska zainteresovanost za iste, koja se ogleda u tome da čak 61 odsto ispitanika nije spontano umelo da navede nijednu marku.
Takođe, detaljnija analiza pokazuje da stopa onih koji ne umeju da navedu nijednu marku prelazi 50 odsto u svim demografskim podgrupama, osim kod ispitanika koji imaju primanja više od 88.000 dinara. Kao ubedljivo najpoznatija marka sredstava protiv insekata na srpskom tržištu se izdvojio Raid, koji spontano navodi 30 odsto ispitanika, dok je drugoplasiranu marku Autan navelo samo pet odsto. Po poznatosti sledi Tus sa po tri odsto ispitanika koji su ih naveli. Iako je Raid marka koja se najviše navodi u svim demografskim podgrupama, može se primetiti da njena poznatost dodatno raste što su ispitanici mlađi, obrazovaniji i što su im veća primanja. Takođe, poznatost Raida je značajno veća u Beogradu i Vojvodini nego u zapadnoj i centralnoj Srbiji.
Na pitanja o korišćenju sredstava protiv insekata su odgovarali ispitanici koji su koristili ovu vrstu proizvoda u poslednje dve nedelje, što predstavlja 45 odsto od ukupnog uzorka. Pokazalo se da među demografskim grupama ne postoje veće razlike u korišćenju sredstava protiv insekata. Raid se i po korišćenju pokazao kao ubedljivi lider na domaćem tržištu sredstava protiv insekata, budući da ga je kao najčešće korišćenu marku navelo 56 odsto ispitanika. Kada su u pitanju vrste sredstava protiv insekata koje ispitanici koriste, sprej za kuću protiv insekata se izdvojio kao ubedljivo najkorišćeniji proizvod (56 odsto ispitanika). Daleko iza slede električni aparat sa tabletama i sprej za telo protiv uboda, koje je kao najčešće korišćena sredstva navelo devet odsto i pet odsto ispitanika. Dok sprej za kuću podjednako koriste svi ispitanici, sprej za telo protiv uboda značajno više koriste ispitanici srednjih godina od onih mlađih.

Pripremila: Marija F. Šmit