TETRA PAK INDEX 2018: PAMETNO PAKOVANJE OTVARA NOVE PRILIKE ZA BRZO RASTUĆU TRGOVINU ROBOM ŠIROKE POTROŠNJE PREKO INTERNETA

29. VI 2018. | Prema izveštaju Tetra Pak Index 2018, tehnologije pametnog pakovanja sa jedinstvenim digitalnim kodovima tokom nekoliko narednih godina omogućiće nove načine razvoja on-line i off-line kupovine robe široke potrošnje.

Obim trgovine robom široke potrošnje putem interneta raste u dvocifrenim stopama. Sa druge strane tradicionalne trgovine se reformišu spajajući se u omni-kanalne sisteme. Očekivanja potrošača sa pametnim telefonima su da mogu obaviti kupovinu bilo gde, bilo kada i na bilo koji način u okviru ovih sistema. Ambalaža će igrati važnu ulogu u odgovoru na trendove koji oblikuju rast trgovine robom široke potrošnje putem interneta, tvrde predstavnici kompanijeTetra Pak.

Četiri trenda koja oblikuju rast trgovine robom široke potrošnje putem interneta

Izveštaj Tetra Pak Index 2018. naglašava četiri ključna trenda u ovom procesu:

Praktičnost – Potrošači su u stisci s vremenom i traže nove načine kako da olakšaju sebi život, što predstavlja glavni pokretač porasta kupovine putem interneta. Ključne pogodnosti obuhvataju lako popunjavanje zaliha proizvoda, pregled stanja i praktičnu ambalažu.

Održivost – Zahtevi za smanjenje korišćenja plastike i osvešćenost o kružnoj ekonomiji su u porastu, a recikliranje postaje sve važnije. Potrošači žele da znaju da li brendovi rade ‘ispravnu stvar’.

Personalizacija i jedinstvenost – Prilagođavanje proizvoda i personalizacija procesa donošenja odluke potrošača biće izuzetno važni u budućnosti. Ovo ohrabruje primenu modela direktnog obraćanja potrošačima (direct-to-consumer), pa se predviđa da će ga do 2025. godine usvojiti čak 80% kompanija za pakovanje robe široke potrošnje.

Tehnologija i performanse – Očekuje se da će do 2025. godine biti moguća super brza dostava proizvoda za samo 10 minuta.To će dovesti do menjanja navika potrošača u smeru sve češće kupovine manje količine proizvoda, što će rezultirati većom kompleksnosti logistike. Transformacija lanaca snabdevanja odvijaće se pod uticajem velikog broja tehnologija,a posebno pod uticajem radiofrekventne identifikacije (RFID) i robotike, poboljšavajući tako efikasnost i transparentnost.

Uloga pametnog pakovanja

Tehnologije pametnog pakovanja koje se zasnivaju na jedinstvenim digitalnim kodovima omogućavaju da se svakom pakovanju dodeli jedinstveni identifikacioni kod. Ovi kodovi se mogu čitati uređajima za očitavanje podataka ili pametnim telefonom i na takav način se pristupa velikoj količini informacija i otvaraju se različite mogućnosti.

Na ovakav način se stvara interaktivni kanal sa pojedinačnim potrošačem, pružajući brendovima mogućnost komunikacije sa potrošačima u realnom vremenu, deleći detalje o izvoru sirovina, informacije o nutritivnim vrednostima, kao i igre, promocije i ekološke informacije o proizvodima.

Pomoću uvida stečenih putem ovih digitalnih kodova, brendovi mogu stalno unapređivati iskustvo kupovine i učiniti ga još personalizovanijim.

E-trgovci zagovaraju ujednačavanje identifikacionih kodova koji bi bili kompatibilni s robotskom tehnologijom korišćenom u skladištima i pri distribuciji, budući da se na to gleda kao na ključ uspeha u e-trgovini. Podaci i potpuna sledljivost pomažu im da se izbore sa kompleksnom logistikom i unaprede efikasnost, približavajući se brzini ispunjenja naloga u stvarnom vremenu.

Alexandre Carvalho, direktor globalnih marketinških usluga u kompaniji Tetra Pak, izjavio je: „Rast trgovine robom široke potrošnje preko interneta predstavlja izvrsnu priliku za brendove hrane i pića, a pakovanje igra ključnu ulogu u pružanju potpore njihovom uspehu. Pametno pakovanje posebno pomaže u podsticanju veće transparentnosti i efikasnosti u lancu snabdevanja i duž celog lanca snabdevanja, omogućavajući direktan, interaktivan odnos s potrošačima. Verujemo da ova napredna tehnologija, koju isprobavamo i testiramo od 2016. godine i koja se sada primenjuje u Evropi, može pomoći našim korisnicima da istraže nove oblasti koje će podsticati rast u nadolazećim godinama.”

Izveštaj Tetra Pak Index 2018. zasnovan je na istraživanju potrošača sprovedenom u SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kini, Saudijskoj Arabiji i Koreji, studiji globalne segmetacije tržišta, kao i intervjuima provedenim sa e-trgovcima u SAD-u, Evropi i Kini.