Tamponi

(tekst objavljen u Progressive magazinu br.14, jul 2005.)

I pored sve divne odeće, nakita, parfema i kozmetike, proizvodi za ličnu higijenu su podjednako važni u životu žene. Za razliku od ranijih vremena, kada su za te svrhe korišćeni samo sunđeri i peškiri, tamponi su doneli revoluciju u stavu prema menstruaciji. Osnovni preduslov za jednakost žena jeste da one budu svakodnevno sposobne za normalnu fizičku i mentalnu aktivnost, uključujući i u dane ciklusa. U današnje vreme, upotreba uložaka i tampona je deo menstrualne higijene, a žene se odlučuju za jedno od ta dva na osnovu svoga iskustva, praktičnosti, informacija koje su im dostupne, kao i razmišljanja o udobnosti i estetici.

• Istorija tampona
Važno je znati da tamponi nisu novost, već da ih žene koriste vekovima. Egipćanke su koristile urolani predmet za unutrašnje upijanje, napravljen od mekog papirusa, dok su Vizantijke koristile tampone napravljene od meke vune. Stari Grci, osmislili su tampone od lana obavijenog oko drvenog štapića, što je zabeležio Hipokrat u V veku p.n.e. Materijali od kojih su takođe pravljeni predmeti nalik današnjim tamponima, bili su: vuna, papir, biljna vlakna, sunđeri, trava i kasnije pamuk.

• Moderna istorija
lako se za njih zna već više od 3.000 godina, tamponi su smatrani ‘novinom’ početkom tridesetih godina XX veka. Rasprostranjena upotreba proizvoda za unutrašnju apsorpciju počela je 1936, kada je u SAD dr Earle Haas patentirao prvi vaginaini tampon sa aplikatorom. U zapadnoj Evropi to se dogodilo nešto kasnije – 1950. u Nemačkoj, kada je dr Carl Hahn patentirao prvi evropski, a danas vodeći svetski brend u oblasti menstrualne zaštite. Moderna istorija tampona pamti mnoštvo lokalnih brendova od kojih su neki opstali, a neki nestajali sa tržišta.

• Materijal, veličine, primena
Tamponi se mogu naći u različitim veličinama, od onih najmanjih od samo jednog cm u prečniku, do veličine od 1,9 cm, a neki su čak uži i od ženinog najmanjeg prsta. Svi komercijalni proizvodi imaju uputstva u pakovanju, koja bi mogla biti od pomoći. Ona pružaju informacije vezane za upotrebu proizvoda i specifičnim metodama za njihovo postavljanje. Danas na tržištu postoji proizvod u kategoriji tampona, sa najnaprednijom tehnologijom, koji se sastoji od urolanog netkanog celuloznog materijala, napravljenog od higijenski čistog punjenja, sa jedinstvenim svilenkasto-glatkim omotačem koji omogućava jednostavno postavljanje. Svaki pojedinačni tampon ima neku vrstu kanaine strukture. Ovom patentiranom strukturom, tampon ima stabilnu osu i nije mu potreban dodatni aplikator za postavljanje. Svaka žena je jedinstvena po građi, a veličina i oblik aplikatora su nepromenijivi, što mnogim ženama ne bi dalo osećaj ličnog pristupa. Tampon bez aplikatora se ravnomemo širi u krug, što praktično znači da nimalo tečnosti ne može da procuri pored njega, a njegova forma je zadržana i nakon upotrebe.

• Tamponi ili ulošci?
Veliki procenat mladih žena odlučuje se za upotrebu tampona. Tačnije, 70 od 100 žena u SAD obuhvaćenih u studiji ranih 1990-ih godina, isključivo koriste tampone ili ih kombinuju sa ulošcima. Prosečna žena mogla bi da upotrebi 16.800 tampona tokom svog života. Iz tog razloga, bezbednost i efikasnost tampona je zdravstveno pitanje od vitalne važnosti za sve žene. Studija iz 1994, među mladim ženama koje koriste tampone, pokazala je da su one kao osnovnu prednost tampona isticale mogućnost da vode aktivan život tokom celog meseca. Glavni razlozi koji su izneti u korist upotrebe tampona bili su praktične prirode: bavljenje sportom (32 odsto), prikladnost (20 odsto), prezir prema ulošcima (15 odsto) i drugi razlozi (21 odsto), uključujući i ‘preporuka prijateljice’ i ‘letnje doba’.

• Budućnost
Uloga tampona počinje da se širi i mimo svoje tradicionalne uloge kao medicinskog sredstva za menstruainu higijenu i predviđa se njihova uloga i u druge medicinske svrhe, kao što su dijagnostičke. ‘Budućnost ženske higijene’ – slogan kojim je skromno, ali sa velikim entuzijazmom promovisan prvi tampon u Evropi, sa ulaskom u novi milenijum pruža ženama širom sveta snagu da svoje živote učine jednostavnijim i kvalitetnijim.

Johnson&Johnson