SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE U DOMAĆINSTVU

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 205, mart 2023)

Unutar posmatrane kategorije su sredstva za čišćenje kuhinje, za čišćenje kupatila, sredstva za brisanje podova, univerzalna sredstva za čišćenje, kao i sredstva protiv rđe i kamenca. U Srbiji je 65% domaćinstava kupilo proizvod ove kategorije barem jednom u posmatranom petomesečnom periodu, pokazuju podaci GfK.

GfK analiza tržišta

Slavica Kovačević, Junior Research Consultant, Consumer Panels & Services:
U fokusu ovog istraživanja je kupovina sredstava za čišćenje u Srbiji, u periodu od avgusta do decembra 2022. godine. Unutar posmatrane kategorije su sredstva za čišćenje kuhinje, za čišćenje kupatila, sredstva za brisanje podova, univerzalna sredstva za čišćenje, kao i sredstva protiv rđe i kamenca.
U Srbiji je 65% domaćinstava kupilo proizvod ove kategorije barem jednom u posmatranom petomesečnom periodu. Prosečna frekvencija kupovine je 2,4 puta, odnosno
jednom u dva meseca. U odnosu na isti period godinu dana ranije zabeležen je pad kako penetracije tako i frekvencije.
Sa porastom od 5pp u odnosu na isti period prethodne godine, supermarketi se izdvajaju kao najdominantniji maloprodajni format, sa vrednosnim učešćem od 24%. Zatim slede drogerije i minimarketi sa po 17% učešća, a odmah posle njih su tradicionlane prodavnice sa 16% učešća. Diskontni lanci i hipermarketi generišu 11% i 10% vrednosti, respektivno. Prodavac sa najvišom lojalnošću kupaca unutar ove kategorije je Univerexport.
Unutar kategorije sredstava za čišćenje, top 5 kompanija ‘odnosi’ čak 62% ukupne vrednosti. Abecednim redosledom, to su: Colgate Palomolive, dm, Lidl, Simchem i Unilever. Unilever se izdvaja kao proizvođač sa najvišom lojalnošću kupaca.
Od ukupne generisane vrednosti ove kategorije, malo manje od jedne četvrtine, odnosno 24%, potiče od artikala kupljenih na promociji. Udeo trgovačkih marki je blago opao u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 20%.