MARAMICE ZA ČIŠĆENJE
U DOMAĆINSTVU I SISTEMI ZA BRISANJE PODOVA

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 205, mart 2023)

Euromonitor International analiza tržišta

Šta ulazi u kategoriju
Uključene su sve maramice za čišćenje u domaćinstvu za jednokratnu upotrebu, kao što su suve elektrostatičke maramice i impregnirane (natopljene hemikalijama) vlažne maramice dizajnirane za različite specifične zadatke i površine, kao što su poliranje nameštaja ili brisanje podova, stakala, prozora i toaleta. Isključene su pajalice za prašinu i krpe za čišćenje.
U kategoriju ulaze i sistemi za brisanje podova, višekomponentni proizvodi koji uključuju mehanizovani štap, flašice sa rastvorom za čišćenje i višeslojne maramice/uloške za jednokratnu upotrebu. Prvobitno su se prodavali kao početni komplet, sa maramicama i bocama rastvora za čišćenje koje su mogle da se dopunjuju. Primeri uključuju: Swiffer Wet Jet, Clorox Ready Mop, Pledge Grab-it Go Mop i Dettol Easy Mop. Od 2015. godine kategorija takođe uključuje ‘vlažne maramice za pod’ (početni kompleti i maramice za dopunu), koje su prethodno praćene kao posebna kategorija.