Slavica Kešelj, Dijamant

(tekst objavljen u Progressive magazinu br.122, oktobar 2014)

 

75 GODINA KVALITETA

 

Tekuća godina je rekordna po proizvodnji i plasmanu, sa rezultatima koji su nešto niži, uslovljeni tržišnim cenama prilagođenim našim potrošačima.
Razgovarala: Dragana Vraneš

 

Kompanija Dijamant je osnovana kao akcionarsko društvo privrednika 1938. godine, a 1939. je zvanično počela sa proizvodnjom suncokretovog ulja. Promenom oblika vlasništva 1946. Dijamant prelazi u društvenu firmu, da bi 1991. među prvima sproveo uspešnu privatizaciju i ponovo se vratio u akcionarsko društvo. U svim oblicima vlasništva Dijamant je ostvarivao dobre rezultate i pozitivan razvoj. Vremenom su se količine proizvedenog ulja višestruko povećavale, unapređivala se tehnologija u skladu sa aktuelnim dostignućima u nauci, unapređivalo se i menjalo pakovanje. Ono što je kroz sve ove decenije ostalo nepromenjeno to je vrhunski kvalitet.
Kompanija zapošljava 725 radnika a tekuću godinu, u kojoj obeležava 75 godina od početka proizvodnje ove važne životne namirnice, dočekuje sa statusom velikog pravnog lica, lidera u proizvodnji jestivog ulja, margarina, majoneza i preliva na domaćem tržištu. Sve pomenuto bilo je povod za razgovor sa Slavicom Kešelj, generalnim direktorom kompanije Dijamant.

Da li ste zadovoljni današnjom pozicijom Dijamanta na tržištu Srbije? Smatrate li da je ‘čvrsto držite’ uprkos nestabilnom poslovnom okruženju i kako se borite da zadržite osvojene pozicije?
Kao lideri na tržištu, zadovoljni smo onim što smo do sada postigli a o tome koliko čvrsto držimo trenutnu poziciju govore naši planovi koji su konstantno u porastu, sagledavani na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou. Sve to radimo u dinamici dešavanja u okruženju, a koristimo savremene metode rada koje su informatički podržane. U prilog tvrdnji je i činjenica da smo u poslovanju među prvima, a možda i prvi u Srbiji, uveli moćan svetski informativni sistem za svoju informativnu podlogu i u praksi ga razvili do zavidnog nivoa.

Kojim vrednostima se rukovodite u poslovanju?
Zadovoljstvom potrošača, visokim kvalitetom proizvoda, pravovremenim informacijama i kontinuitetom ponude na tržištu. Takođe i prilagodljivosti svakom, pa i kriznom vremenu za rad. Veliki je izazov uspešno poslovati u kriznim vremenima i uhvatiti se u koštac sa svime što ona donose. U teškim periodima nastaju nova rešenja, primerena vremenu i okolnostima, strukturirana novim zahtevima.

Da li je sa ulaskom u sastav Agrokora 2005. godine Dijamant primenio nova strateška rešenja u poslovanju kompanije? Koliko je ukupno investirano i u koje segmente?
Ulaskom Dijamanta u sastav Agrokora načinjena su značajna unapređenja u svim oblastima poslovanja. Uložilo se u modernizaciju postojećih i lansiranje novih brendova, formirana je distributivna mreža sa pet distributivnih centara što je omogućilo kontinuitet u ponudi visokokvalitetnih proizvoda svim potrošačima. Investirano je u savremene skladišne prostore i nove proizvodne kapacitete. Agrokor je najveći koncern u regionu, što govori o kvalitetu njegovog poslovanja, o njegovom rastu i uspešnom integrisanju novih celina među kojima je i Dijamant.

Šta sve čini proizvodni portfolio kompanije Dijamant danas?
Dijamant je najveći proizvođač jestivih ulja i vodeći proizvođač margarina, biljnih masti, majoneza i delikatesnih proizvoda na bazi majoneza u Srbiji. Osim proizvoda za široku potrošnju, Dijamant proizvodi i sirovine za druge prehrambene industrije, pre svega za konditorsku industriju i pekarstvo. Široki asortiman proizvoda je svrstan pod tri brenda. Dijamant je krovni brend pod koji spadaju kategorije jestivih ulja, stonih margarina, majoneza, preliva i sosova, kečapa, zimnice i druge trgovačke robe. Namazni margarini pod brendom Dobro jutro su dobro poznati potrošačima u Srbiji, a i šire. Pored prethodna dva lansirali smo i brend Omegol u domenu funkcionalne hrane.

Kako se postaje lider u određenoj kategoriji proizvoda – koji su to ispravni potezi koje ste vi vukli, a koje su neki drugi proizvođači možda propustili?
To je celokupna kvalitetna struktura poslovanja koja se ogleda u investiranju u sirovine, uređenoj, racionalnoj i konkuretnoj proizvodnji, uspešnoj distribuciji, kvalitetnoj komunikaciji sa krajnjim potrošačem i konstantnim razvojem koji je prilagođen zahtevima tržišta. Takođe, kao društveno odgovorna kompanija posvećujemo veliku pažnju pitanjima zaštite životne sredine i unapređenju kvaliteta života u društvenoj zajednici.

Koje momente biste izdvojili kao najvažnije za kompaniju u poslednjih nekoliko godina?
Istakla bih momenat ulaska u veliki poslovni sistem kakav je Agrokor koncern, koji je kvalitetna podrška našem poslovanju. Program investicija dobio je u obimu i intenzitetu, što je dalo materijalnu osnovu da se poveća stepen funkcionalnosti proizvodnih procesa.

U kojim kanalima prodaje ste sve zastupljeni i sa kojim imate najbolju saradnju?
Dijamant ima kvalitetno razvijenu distribuciju kojom pokriva celo tržište Srbije. Opslužujemo i velike trgovinske sisteme i ostale oblike trgovina do mikro segmenata, a svim oblicima pristupamo s dužnom pažnjom i u tom delu imamo uspeha.

Kakve promene očekujete u srpskoj maloprodaji u ovoj i narednoj godini i kako će to uticati na vaše poslovanje?
Kao i u drugim oblastima poslovanja i u trgovačkoj mreži su kretanja uslovljena sve većom tržišnom otvorenošću i potrebom za stranim investicijama i razvojem konkurentnosti. Kapital, kroz poslovanje u novom ambijentu koji se gradi, se ukrupnjuje, racionalizuju se nove organizacione strukture i u tom pravcu delovanja očekujemo promene.

Kako dolazite do sirovina za svoje proizvode?
Sirovinu kupujemo na domaćem tržištu, pre svega merkantilnu robu – uljarice. Sirovina je visokog kvaliteta, imamo izgrađene dobre odnose sa tržištem ponude i sa proizvođačima, aktivni smo na ovom polju tokom cele godine. Ulažemo u setvu i podržavamo potrebe vegetacionog perioda i sam otkup.
Prednost je i to što smo lokacijski pozicionirani u sirovinskom regionu. Infrastruktura je zadovoljavajuća, koristimo drumski, železnički i vodni saobraćaj. Naša skladišta obezbeđuju mogućnosti savremenog i bezbednog skladištenja uljarskih kultura.

Na koji način se borite za lojalnost svojih potrošača?
Naš tim zadužen za kvalitet proizvoda i njihovu standardizaciju je odlična podrška priznatog kvaliteta naših proizvoda, ponuđenih tržištu kroz organizovanu distribuciju i predstavljenih kroz sve oblike marketinških aktivnosti. Kvalitet naših proizvoda je nešto što nam je važno i to potrošači prepoznaju. Mi smo na tržištu u kontinuitetu 75 godina i tokom ovog perioda smo sa potrošačima izgradili odličnu komunikaciju i stekli poverenje, postavljajući njihovo zadovoljstvo na prvo mesto.

Da li smanjena kupovna moć utiče na promene kupovnih navika potrošača u kategorijama ulja, margarina, majoneza, preliva i kečapa i kako se to na vas odražava?
Tako značajna promena ne može ostati bez uticaja. Potrošači traže jeftinije proizvode, cene se urušavaju, što mi pokušavamo da nadoknadimo većim volumenima, racionalizacijom procesa i njihovim razvojem u troškovno niže aktivnosti. Jednostavno, to je stanje kojem se prilagođavamo kao jedan od učesnika na tržištu, ali taj proces prilagođavanja nikada nije uticao na kvalitet naših proizvoda koji nam je uvek na prvom mestu.
Kako biste opisali nove trendove na srpskom tržištu margarina i majoneza? Do kakvih promena je došlo u svesti potrošača kada je reč o konzumaciji?
Informacije nikada nisu bile dostupnije i u svetu i kod nas. Potrošači znaju šta žele i gde to mogu naći. Što se tiče hrane, sve više potrošača se okreće zdravoj ishrani, ali sa druge strane ne žele da se odreknu uživanja u ukusima. Zadovoljenje želja i potreba potrošača, proizvodnja zdrave hrane, u skladu sa najstrožim svetskim standardima u prehrambenoj industriji i stalne inovacije su glavni ciljevi Dijamanta. Naglasila bih da je Dijamant jedna od retkih kompanija na domaćem tržištu, ako ne i jedina, koja je modernizovala proces proizvodnje margarina i već godinama proizvodi margarine bez trans masnih kiselina.
Da li je teško dalje razvijati brend koji traje dugo, bilo da je reč o recepturi, promotivnoj i prodajnoj strategiji itd?
Stručnjaci u našem timu su inovativni, znanja se razvijaju u skladu sa zahtevima tržišta i trendovima. Veliki je izazov dalje razvijati brendove koje potrošači dobro poznaju i kojima veruju. Mi na razvoj proizvoda gledamo dugoročno i detaljno analiziramo svaki aspekt proizvoda koji je bitan u ovoj temi.

Da li planirate proširenje proizvodnje i u kojim segmentima? Da li će biti novih investicija i inovacija u narednom periodu?
Investicije prate zahteve proizvodnje i prodaje i izuzetno su važne. Mi smo u svom tekućem srednjoročnom planu predvideli nastavak modernizacije pogona prerade uljarica, dovodeći ih na nivo kapaciteta od 1.200 tona dnevne prerade. Takođe, u planu je i proširenje pogona margarina, kao i novi skladišni prostori.

Koji su to segmenti poslovanja na kojima smatrate da proizvođači nikako ne bi smeli da štede, uprkos tome što je kriza?
Na razvoju i kvalitetu. Ta sfera je osnov konkurentnosti i kontinuiteta.

Na koji način brinete o bezbednosti proizvoda? Koje ste sve standarde implementirali?
Kvalitet je na prvom mestu poslovne politike i iz tog razloga uvodimo standarde, svi procesi kod nas su sledljivi i dokumentovani. Uvedeni i održavani su sledeći standardi: HACCP – osnovni standard zdravstvene bezbednosti hrane i hrane za životinje prema Codex Allimentariusu; FSSC 22000 – standard iz grupe GFSI standarda za bezbednost hrane; ISO 14001:2004 – standard za zaštitu životne sredine; Halal – standard za hranu Islamske zajedice; GMP+ standard bezbednosti hrane za životinje (EU).

Da li i na koja tržišta izvozite proizvode iz vašeg portfolija i koliki deo proizvodnje odlazi u izvoz? Planirate li širenje na nova tržišta?
Izvozno smo orijentisani na tržišta u okruženju i šire i na njima tražimo svoje mesto. Svako novo tržište zahteva dodatno angažovanje kroz konkurentnu cenu, proizvod posebno prilagođen konkretnom tržištu, kvalitet, uspešnu distribuciju i primeren marketing.

Kakav je vaš stav prema proizvodnji proizvoda privatne robne marke?
Privatne marke su još jedan oblik trgovanja u kojem trgovac preuzima proizvodno učešće kao kreator potrošačkog oblika. To je produkt odnosa trgovca i proizvođača, gde svako može naći svoj interes. U našem slučaju, poredeći brend sa robnom markom, prednosti brenda se ogledaju u kontinuiranom kvalitetu, tradiciji i dugoročnoj odgovornosti prema potrošačima.

Koje od brojnih priznanja koja je Dijamant dobio za svoje proizvode je za Vas najznačajnije?
Priznanja koja dobijamo su nam veoma značajna, jer su pokazatelj i potvrda ispravne strategije poslovanja tokom svih ovih godina. Svako naše priznanje je posledica planiranih aktivnosti koje su prepoznate od strane ocenjivača. Pored brojnih međunarodnih i domaćih priznanja, posebno bih izdvojila one nagrade koje su stigle od naših potrošača. Titulu ‘Moj izbor’ kao najomiljenijeg ulja kojem potrošači najviše veruju Dijamatovo ulje nosi već treću godinu zaredom, potvrđujući tradicionalno visok kvalitet i primenu savremenih svetskih trendova u proizvodnji hrane.

Šta očekujete od 2014? Na čemu ćete najviše raditi ove i sledeće godine?
Očekujemo pozitivne rezultate u godini teških privrednih uslova. Naš cilj je da učvrstimo poziciju vodećeg proizvođača ulja, biljnih masti, margarina, majoneza i delikatesnih proizvoda na bazi majoneza u zemlji i regiji. n