SLANE GRICKALICE

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 192, novembar 2021)

 

ČAK 97% DOMAĆINSTAVA JE BAR JEDNOM KUPILO NEKI OD OVIH PROIZVODA

 

Flips dominira u kategoriji sa 58% učešća, a slede slani štapići sa 24% i krekeri sa 9%, dok je preostali deo vrednosti kategorije skoro ravnomerno raspoređen među perecama, ribicama i miksevima grickalica.

 

GfK analiza tržišta

Jelena Milutinović, Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta slanih grickalica u Srbiji odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od juna 2020. godine do maja 2021. godine. Fokus analize je na delu kategorije slanih grickalica: flipsu, slanim štapićima, perecama, ribicama, krekerima i miks grickalicama.

Posmatrana kategorija slanih grickalica ostvarila je minimalni rast u odnosu na isti period godinu dana ranije, najviše zahvaljujući višim prosečnim cenama. Čak 97% domaćinstava je bar jednom u toku analiziranih 12 meseci kupilo neki od ovih proizvoda, ali uz nešto manju učestalost nego ranije.

Flips dominira u kategoriji sa 58% učešća, a slede slani štapići sa 24% i krekeri sa 9%, dok je preostali deo vrednosti kategorije skoro ravnomerno raspoređen među perecama, ribicama i miksevima grickalica.

Vodećih pet brendova koji ‘odnose’ 62% vrednosti (poređani abecednim redosledom) su: Clipsy, Pardon, Prima, Smoki i Trik. Među njima, Smoki beleži najveću penetraciju u kategoriji slanih grickalica, čak 84% kupaca kategorije je bar jednom kupilo Smoki. Slede Pardon i Clipsy sa 69% i 68%, dok je Prima zabeležila relativnu penetraciju od 56%, a Trik od 39%. Smoki i Clipsy, kao predstavnici flipsa, imaju najveću lojalnost kupaca.

Trgovačke marke su pored širenja baze kupaca ostvarile i veću učestalost kupovine u odnosu na prethodni period, pa je njihovo učešće poraslo na 8,5%.

Kako je došlo do rasta cena, promocije su dobile još veći značaj i dostigle čak 1/4 vrednosti kategorije.

Kroz supermarkete, minimarkete i tradicionalne prodavnice prošlo je po oko 1/4 kategorije. Hipermarketi su zabeležili pad na 11%, a diskontni lanci su uvećali svoje učešće na 6%.