Šamponi i kupke za bebe

(tekst je opbjavljen u Progressive magazinu br. 196, april 2022)

 

LOJALNOST BRENDOVIMA JE VEOMA VISOKA

 

Drogerije ostaju najznačajniji format za kategoriju šampona i kupki za bebe sa 34% u ukupnoj vrednosti. Značajno učešće imaju i minimarketi sa 13%, a slede ih tradicionalne prodavnice i supermarketi sa po 11% vrednosti, kao i hipermarketi sa 8%, pokazuju podaci GfK.

 

GfK analiza tržišta

Dalibor Minić, Senior Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta šampona i kupki za bebe u Srbiji odnosi se na podatke GfK Panela domaćinstava za period od februara do novembra 2021. godine.

Kupku ili šampon za bebe u analiziranim mesecima bar jednom je kupilo 27% domaćinstava u Srbiji. Od preko 50 kompanija koje na domaćem tržištu imaju u svom portfoliju šampone i kupke za bebe, vodećih pet ‘odnosi’ nešto više od polovine vrednosti kategorije. To su, abecednim redosledom: Alkaloid, dm, Johnson&Johnson, Lomax i L’Oréal.

Lojalnost brendovima je veoma visoka i za vodećih pet brendova ona se kreće između 34% i 44% od ukupne potrošnje na kategoriju. Najveću bazu kupaca imaju Alkaloid i Lomax: 22% kupaca kategorije je bar jednom kupilo Lomax kupke ili šampone za bebe, dok je 20% njih kupilo neki od Alkaloid proizvoda.

Najveći deo kategorije čine šamponi za bebe i decu – 51% od ukupne vrednosti generisane kupovinama domaćinstava u posmatranom periodu. Slede gelovi za tuširanje sa 26% kategorije i pene za kupanje sa 20%.

Učešće trgovačkih marki (11%) je u 2021. godini bilo manje nego u istom periodu 2020. godine, na šta je u najvećoj meri uticao pad broja kupaca trgovačkih marki šampona i kupki za bebe. S druge strane, uticaj promocija u kupovinama šampona i kupki za bebe se povećao u posmatranom destomesečnom periodu u odnosu na isti period godinu dana pre toga, približavajući se čak trećini ukupne vrednosti kupovina kategorije.

Drogerije ostaju najznačajniji format za kategoriju sa 34% u ukupnoj vrednosti. Značajno učešće imaju i minimarketi sa 13%, a slede ih tradicionalne prodavnice i supermarketi sa po 11% vrednosti, kao i hipermarketi sa 8%.