Šamponi i kupke za bebe

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 186, april 2021)

 

LOJALNOST PROIZVOĐAČIMA JE VEOMA VISOKA

Drogerije ostaju najznačajniji format za kategoriju sa 34% u ukupnoj vrednosti. Značajno učešće imaju i supermarketi sa 17% vrednosti, a slede tradicionalne prodavnice sa 14%, minimarketi sa 12% i hipermarketi sa 10%.

 

GfK analiza tržišta

Jelena Milutinović, Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta šampona i kupki za bebe u Srbiji odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od februara do novembra 2020. godine. Kupku ili šampon za bebe u analiziranim mesecima bar jednom je kupilo 28% domaćinstava u Srbiji.

Iako se preko 50 proizvođača takmiči na ovom tržištu, vodećih pet odnosi nešto više od polovine vrednosti kategorije. To su, abecednim redosledom: Alkaloid, dm, Johnson&Johnson, Lomax i Schwarzkopf&Henkel. Lojalnost proizvođačima je veoma visoka. Blizu polovine novca namenjenog za kategoriju kupci Alkaloid i Johnson&Johnson proizvoda potrošili su na proizvode ovih proizvođača. Schwarzkopf&Henkel je zabeležio lojalnost od 44%, dok su Lomax kupci potrošili 41% novca namenjenog kategoriji na njihove proizvode. Kupci šampona i kupki trgovačke marke dm potrošili su 39% budžeta kategorije upravo na ove proizvode. Najveću bazu kupaca imaju Alkaloid i Lomax. 22% kupaca kategorije je bar jednom kupilo Lomax kupke ili šampone za bebe, dok je 20% njih kupilo neki od Alkaloid proizvoda.

Najveći deo kategorije čine šamponi za bebe i decu, 44%. Slede gelovi za tuširanje sa 30% kategorije i pene za kupanje sa 23%.

Iako je vrednosno učešće trgovačkih marki ostalo na istom nivou kao u istom periodu 2019. godine (13%), broj kupaca kategorije koji su bar jednom kupili neku trgovačku marku je porastao na 29%. Jedna četvrtina kategorije kupljena je na nekom obliku promocije ili akcije.

Drogerije ostaju najznačajniji format za kategoriju sa 34% u ukupnoj vrednosti. Značajno učešće imaju i supermarketi sa 17% vrednosti, a slede tradicionalne prodavnice sa 14%, minimarketi sa 12% i hipermarketi sa 10%.