Dečja hrana

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 186, april 2021)

 

RETAIL ZOOM: INFORMACIJE O PROMETU DEČJE HRANE NA SRPSKOM MALOPRODAJNOM TRŽIŠTU

Najvažniji kanal prodaje kod dečje hrane je kanal hiper i super marketa (>300m²), a od regiona Beograd.

 

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće dečje hrane na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od marta 2020. do februara 2021. godine, dakle proteklih godinu dana. Kategoriju dečje hrane posmatramo kao grupu koju čine dečji sokovi (21% količinski, 13% vrednosno), suva dečja hrana (19% količinski, 25% vrednosno) i tečna dečja hrana (60% količinski, 62% vrednosno).

Po regionima

U toku posmatranog perioda za kategoriju dečje hrane, u severnoj Srbiji je generisano 27% prodatih količina, vrednosno je to 27% tržišnog učešća, takođe. U Beograd količinski posmatrano ‘odlazi’ 30% prodaje, a vrednosno to čini 31% tržišta, dok je kumulativno u regionu zapadne i istočne Srbije prodato 44% količina dečje hrane, što čini 42% vrednosno posmatrano.

Po kanalima prodaje

Najveće količine dečje hrane su u periodu od marta 2020. do februara 2021. godine prodate kroz kanal hiper i super marketa (54% količinski, 55% vrednosno), zatim kroz kanal srednjih i velikih radnji (37% količinski, 36% vrednosno), dok kroz kanal malih radnji ‘odlazi’ samo 9% količina i vrednosti cele kategorije.

Po vrsti pakovanja

Dominantna vrsta pakovanja za dečju hranu su teglice sa 45% vrednosnog učešća, zatim slede kartonska pakovanja sa 21% vrednosnog udela i mekana pauč ambalaža sa 12% vrednosnog učešća.

Vodeći igrači

Vodeći proizvođači u kategoriji dečje hrane, poređani po abecednom redu, su: Baby Food Factory (Fabrika dečje hrane), Fructal, Hipp, Podravka i Swisslion Takovo, po količinskom i vrednosnom tržišnom učešću.