REZULTATI POSLOVANJA MERCATOR GRUPE

28. XI 2019 | Poslovni rezultati Mercator Grupe u prvih devet meseci tekuće godine ukazuju na pozitivna kretanja u pogledu prihoda, pokazatelja EBITDA (dobit pre kamate, poreza i amortizacije) i neto dobiti. Grupacija je u prvih devet meseci ostvarila 1,64 milijardi evra prihoda od prodaje, što je za 1,6% više u odnosu na isti period prošle godine. U istom periodu prihod od maloprodaje u kompaniji porastao je za 4,7%, i dostigao 691,4 miliona evra. Neto dobit cele kompanije porasla je za 7,6%, odnosno za 1,1 milion evra u odnosu na isti period prethodne godine.

“Jasna strategija, u okviru koje Mercator stavlja naglasak na saradnju sa lokalnim i regionalnim dobavljačima, nove komercijalne platforme i nove inovativne maloprodajne koncepte, usmerene na praktične formate prodavnica, unapredili su konkurentnost kompanije Mercator i dali vidljive dobre poslovne rezultate“, istakao je Tomislav Čizmić, predsednik Upravnog odbora Mercator Grupe.

Mercator je u prvih devet meseci 2019. godine ostvario svoje ključne ciljeve i u vezi sa razduživanjem. Neto finansijski dug u tom periodu, u odnosu na isti period prošle godine manji je za 18,1%, odnosno za 139,4 miliona evra.

Ovakvi rezultati posebno su značajni zbog činjenice da je Mercator, period od januara do septembra 2019. godine, zaključio pozitivnom neto dobiti.