POMERENI CILJEVI MOL GRUPE: Snažan upliv u digitalnu maloprodaju robe široke potrošnje

24. II 2021 | Bord direktora pregledao je i odobrio unapređenu dugoročnu Strategiju kompanije „Mol Groupa 2030+“, koja je prvobitno objavljena u oktobru 2016. godine, u potpunosti integrisanu sa novom strategijom održivosti i dopunjenu dugoročnom vizijom i ambicijama za period iza 2030. godine.

„Dugoročna Strategija Mol 2030 do sada se pokazala naprednom, sigurnom i ispravno usmerenom. Shodno tome, MOL je preduzeo važne strateške korake u pravom smeru tokom poslednjih pet godina. Međutim, u poslednje vreme primetili smo nezabeležen talas promena oko nas, uključujući brzi napredak u smeru tranzicije ka zelenoj energiji. Ažurirana Strategija nastoji da ubrza naš proces tranzicije kako bi poboljšala fleksibilnost kompanije Mol i našu sposobnost da oblikujemo održivu budućnost. Još više ćemo se fokusirati, dodatno ćemo povećati efikasnost i istovremeno ćemo odlučno tražiti nove prilike. Jedna stvar se nije promenila od 2016. godine: i dalje smo duboko posvećeni transformaciji naših tradicionalnih operacija zasnovanih na fosilnim gorivima u održiv poslovni model sa niskim nivoom ugljenika“, rekao je prilikom predstavljanja nove strategije Zsolt Hernadi, predsednik Uprave i glavni izvršni direktor Mola.

Kompanija je potvrdila pravce strateške transformacije u postojećim poslovnim jedinicama. Uz nepromenjenu viziju strukturnog, dugoročnog opadanja potražnje za fosilnim motornim gorivima u Evropi i u CIE, Mol će nastaviti i ubrzati svoju transformaciju od goriva u hemikalije u downstream segmentu sa ciljem da postane vodeća kompanija za održivu hemiju u CIE. Mol ima nepromenjene ambicije da segment Consumer Services postane vodeći na tržištu, digitalno orijentisani lider u maloprodaji robe široke potrošnje i kompleksni pružalac usluga mobilnosti u regionu.

„Jedna od glavnih snaga kompanije Mol leži u njenom fleksibilnom, jedinstveno uravnoteženom, integrisanom poslovnom modelu. Da bismo sačuvali ovu fleksibilnost i mogli da oblikujemo svoju budućnost, moraćemo kontinuirano da prilagođavamo svoj poslovni portfolio kako bismo odgovorili na izazove ekonomije budućnosti bazirane na ograničenom nivoou ugljenika”, naglasio je Hernadi.

Consumer Services: Postati digitalno – orijentisan lider u maloprodaji robe široke potrošnje i integrisani pružalac kompleksnih usluga mobilnosti u regionu do 2030. godine sa znatno većim prihodima i slobodnim novčanim tokom. Sektor Consumer Services će materijalno povećati svoj doprinos Grupi dostizanjem preko 700 miliona dolara godišnje EBITDA do 2025. godine i kumulativnim pojednostavljenim slobodnim novčanim tokom od preko 2 milijarde dolara u periodu 2021-2025. Ovaj segment će ulagati u dalji razvoj selekcije prehrambenih proizvoda i dodatne ponude i nastaviće procese standardizacije i digitalizacije unutar mreže. Naš fokus će se sve više preusmeriti na raznovrsnije kanale prodaje, proširujući portfolio alternativnih goriva i kompleksnih usluga i platformi mobilnosti.

Downstream: Put transformacije ka visoko efikasnom, održivom, vodećem igraču u industriji fokusiranoj na hemikalije. Downstream će zadržati svoju poziciju najvišeg nivoa generisanja gotovine u evropskoj preradi i ciljaće na 1,2 milijarde dolara + EBITDA do 2025. godine, uz podršku od dodatnih 150 miliona dolara za poboljšanje efikasnosti. Transformacija od goriva u hemikalije nastaviće se punom brzinom kako bi se smanjio prinos motornog goriva u sistemu prerade i pretvorio 1,8 miliona tona u petrohemijsku sirovinu do 2030. godine. To će se postići kroz dva investiciona ciklusa uz primenu visoko efikasne tehnologije i ciljanih datuma pokretanja u 2027. odnosno 2030. godini. Istovremeno, Mol će sve više integrisati cirkularne tehnologije u svoje osnovne delatnosti, koristeći tokove zasnovane na bio i otpadu iz proizvodnje, povećavajući reciklažu i koristeći mogućnosti CCS-a sa jasnim fokusom na materijalno smanjenje otiska CO2 u tom segmentu. Ukupni kapitalni izdaci za transformaciju downstream segmenta mogu dostići 4,5 milijardi dolara u narednih deset godina.

Upstream (E&P): Fokusiran na generisanje gotovine, rešavanje pada u CIE, oportunistički pristup međunarodnom E&P sektoru i investicije u CCUS. Postojećim resursima će se i dalje upravljati kako bi se povećalo generisanje gotovine i stvaranje vrednosti od oko 1,8 milijardi dolara pojednostavljenog slobodnog novčanog toka u periodu 2021-2025 sa cenama nafte od 50 USD/bbl (uz pretpostavku da nema rezervi neorganske zamene). To zahteva savesno i efikasno upravljanje troškovima i padom proizvodnje u CIE i aktivan, ali oportunistički pristup međunarodnom E&P sektoru bez postavljanja bilo kakvih volumetrijskih ciljeva. Kompanija Mol ima za cilj da iskoristi svoju stručnost u geologiji Panonskog basena da bi postala ključni igrač u prikupljanju, korišćenju i skladištenju ugljenika (CCUS) u CIE do 2030. godine, što će joj takođe pomoći da postane ugljenično neutralna.

„Održivost i profitabilnost se međusobno ne isključuju- moraju da idu zajedno. Ne možete biti održivi bez stvaranja prihoda, niti možete biti profitabilni bez fokusiranja na to kako se ti prihodi generišu – oni idu ruku pod ruku. To je očigledno već neko vreme i biće sve jasnije u budućnosti. Svi želimo da živimo u boljem, sigurnijem i čistijem svetu, a za bolji i održiviji svet moramo da pređemo na model cirkularne ekonomije sa niskim nivoom ugljenika“, pojasnio je strateške ciljeveZsolt Hernadi, predsednik Uprave i glavni izvršni direktor Mola.

Ulaganje u nove poslove za oblikovanje cirkularne ekonomije sa niskim nivoom ugljenika. Mol želi da značajno poveća ulaganja koja su „climate-friendly“ i prilagođena taksonomiji EU, koja bi premašila 50% ukupnog kapitalnog izdatka do 2030. godine i približila se 100% do 2050. godine ili ranije. Mol takođe želi da igra ključnu ulogu u oblikovanju cirkularne ekonomije sa niskim nivoom ugljenika ulaganjem u nove biznise kao što su integracija i upotreba otpada, reciklaža, prikupljanje, korišćenje i skladištenje ugljenika (CCUS), napredna biogoriva i potencijalne prilike u vezi sa vodonikom. U narednih pet godina, Mol će potrošiti milijardu američkih dolara na nove, održive projekte sa niskim nivoom ugljenika kako bi postao ključni igrač u CIE u oblasti cirkularne ekonomije.

Značajni ciljevi redukcije ugljenika do 2030. godine, a ambicije do 2050. godine u potpunosti usklađene sa ‘Evropskim zelenim sporazumom’. U skladu sa Pariskim sporazumom i potrebom za koordinisanim naporima ka ograničavanju globalnog zagrevanja i klimatskih promena na svetskom nivou, uloga kompanije Mol je i da doprinese smanjenju emisije ugljenika iz svog lanca i upravljanja imovinom. Shodno tome, Mol će smanjiti emisije ugljenika na nivou grupe za 30% do 2030. godine, čineći i E&P i Consumer Services segmente ugljenično neutralnim (u pogledu emisija iz Scope 1 i 2) do 2030. godine, dok će se downstream emisije (Scope 1 i 2) smanjiti za 20% do 2030. za postojeće operacije (u odnosu na početni stadijum iz 2019.). Mol takođe deli ambiciju EU da do 2050. godine bude klimatski neutralan u pogledu svih emisija ugljenika (Scope 1, 2 i 3) i želi da aktivno učestvuje u industrijskoj revoluciji koja je potrebna da bi Evropa postala ugljenično neutralna, kako sama, tako i u okviru partnerstava sa drugima.

„Ključ uspeha velike kompanije, poput Mola, leži u sposobnosti da privlači, razvija i zadržava talente. Naši talentovani ljudi su naša najveća vrednost, ali i najvrednija investicija svake uspešne ekonomije. Upravljanje složenim procesom transformacije kakav je Mol pokrenuo, podrazumeva raznovrsnu i inkluzivnu radnu snagu. Takođe, kompaniji je potrebna snažna saradnja sa lokalnim zajednicama, partnerima, regulatornim telima, jer obezbeđujući uključivanje svakog dela društva mi možemo da ostvarimo misiju tranzicije zelene energije“, rekao je Hernadi.

Sveobuhvatni okvir održivosti postavlja ciljeve za sva četiri pilara: ljudi i zajednice; zdravlje i bezbednost; integritet i transparentnost; klima i životna sredina.

Kako se navodi u saopštenju kompanije ovim povodom, Mol različitost i inkluziju vidi kao jednu od svojih ključnih vrednosti i pokretača strategije sa ciljevima za povećanje učešća žena na svim nivoima, dostizanjem 30% na rukovodećim pozicijama i fokusiranjem na širu dobrobit i zdravlje zaposlenih. Rezultat održivog angažovanja zaposlenih u Grupi ostaće iznad 75. Angažovanje u zajednici će se pojačati u cilju pozicioniranja kompanije kao partnera od poverenja. Ukupna stopa incidenta koji se može zabeležiti (TRIR) pašće ispod 1.0 do 2025. Nova odgovorna strategija nabavki širom grupe biće uspostavljena do kraja 2022. Svest o etici i ljudskim pravima biće dalje unapređivana među zaposlenima i rukovodstvom, a negativni uticaj na životnu sredinu (izvan CO2) će se dalje smanjivati.

„Svaka transformacija je suštinski složena, duga i često bolna. Uveren sam, međutim, da će nas naša osvežena dugoročna strategija odvesti na pravi put da se razvijemo u lidera u oblasti cirkularne ekonomije sa niskim nivoom ugljenika, nudeći uzbudljive mogućnosti našim zaposlenima, kontinuirano unapređujući iskustvo kupaca, uz konstruktivan rad sa našim partnerima, i istovremeno osiguravajući stabilan, predvidljiv prihod našim investitorima tokom čitavog puta transformacije”, objasnio je Hernadi.

Finansijski okvir 2021-25: Potpuno finansirana tranzicija i stabilna, predvidljiva naknada za akcionare, snažan bilans stanja su osnovni ciljevi finansijskog okvira. Čak i sa konzervativnim srednjoročnim osnovnim makro pretpostavkama, Mol će generisati dovoljne operativne prihode u periodu 20121-2025. godine, sa rastom EBITDA sa 2,3 milijarde dolara u 2021. na 2,6 milijardi dolara u 2025. godini, tako da pokrije kapitalni održivi capex, najmanje 3,5 milijardi dolara strateškog capexa, uključujući milijardu američkih dolara novih investicija koje su namenjene cirkularnoj ekonomiji koja je bazirana na niskom nivou ugljenika i stabilnih osnovnih dividendi. Održavanje jakog finansijskog profila kroz bilans stanja i dovoljno finansijskog prostora ostaje prioritet Mol grupe. Ovu fleksibilnost se kompanija koristiti za finansiranje novih poslovnih prilika, uključujući spajanja i preuzimanja koja generišu prihode u bilo kojoj poslovnoj liniji.