Mol Group

Mol grupa je integrisana, međunarodna naftna i gasna kompanija sa sedištem u Budimpešti. Uz tradiciju dužu od 100 godina, prisutna je u više od 30 zemalja, a njena dinamična međunarodna radna snaga broji 25.000 ljudi. Proizvodne aktivnosti trenutno se odvijaju u devet, a istraživačke u 14 zemalja. Unutar integrisanog lanca snabdevanja Mol grupe posluju četiri rafinerije i dva petrohemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. Grupa u vlasništvu ima 2.000 benzinskih stanica u deset zemalja centralne i jugoistočne Evrope.