BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU JEDAN OD OSNOVNIH PRINCIPA U POSLOVANJU KOMPANIJE BAT

24. II 2020 | Kompanija British American Tobacco održala je danas Panel diskusiju o bezbednosti na radu, na kojoj su predstavljena iskustva i rezultati fabrike u Vranju, koja već šest godina posluje bez povrede na radu. Pored podizanja svesti i odgovornosti svakog zaposlenog, kao važan faktor u ostvarivanju bezbedne i zdrave sredine istaknuta je neophodnost primene zakonskih propisa iz te oblasti.

„Kao odgovorna kompanija, BAT Vranje prati zakonsku regulativu i pravovremeno usklađuje svoje poslovanje. Takođe, kompanija aktivno sarađuje sa lokalnim i nacionalnim institucijama i privrednicima razmenjujuci znanje i iskustva, i pružajući na taj način svoj doprinos u razvoju ove oblasti, budući da je poslovanje bez povreda cilj svake kompanije i države“, ocenila je menadžerka za BZR u kompaniji BAT Svetlana Zafirović Nenkov.

Prema njenim rečima, mendžment fabrike u Vranju prepoznao je važnost odgovornog poslovanja i usmerio svoje aktivnosti ka ostvarivanju najboljih standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. U skladu sa tim, organizovana je i besplatna panel diskusija u saradnji sa privrednim društvom Tehpro, na kojoj su svi prisutni imali priliku da razmene iskustva u vezi sa aktuelnim pitanjima i izazovima u unapredjenju sistema BZR u Srbiji.

BAT preuzima aktivnu ulogu i daje svoj doprinos u očuvanju zdravlja i bezbednosti svakog radnika, ne samo u svojoj kompaniji već i u celoj Srbiji. Takav pristup ostaće cilj kompanije i u narednim godinama.