Paštete i vege namazi

SUPERMARKETI SU SE IZDVOJILI KAO VODEĆI MALOPRODAJNI FORMAT U KATEGORIJI PAŠTETA I VEGE NAMAZA

Od ukupne količine kategorije, paštete ostvaruju 80% učešća, vege namazi, uključujući i humus, imaju 11% udela, dok učešće ribljih pašteta iznosi 9%, pokazuju podaci CPS GfK.

Ana Kovačević,
Junior Research Consultant, Consumer Panel Services GfK

U fokusu ovog istraživanja je kupovina pašteta, ribljih pašteta, humusa i vegetarijanskih namaza u domaćinstvima u Srbiji, u periodu od juna do novembra 2023. godine.
Tokom posmatranog perioda, paštetu i njene zamene je barem jednom kupilo 86% domaćinstava u Srbiji, što predstavlja pad penetracije u odnosu na isti period 2022. godine. Frekvencija ostaje stabilna i iznosi osam puta u periodu jun-novembar 2023. Uz to, navedena kategorija se našla u 5% FMCG korpi.
Od ukupne količine kategorije, paštete ostvaruju 80% učešća, vege namazi, uključujući i humus, imaju 11% udela, dok učešće ribljih pašteta iznosi 9%.

Top 3 proizvođača ‘odnose’ nešto manje od polovine ukupnih količina kategorije
Na tržištu paštete i njenih zamena, top 3 proizvođača ostvaruju 48% količinskog učešća, a to su, abecednim redosledom: Atlantic Droga Kolinska, Carnex i Neoplanta.
Supermarketi su se izdvojili kao vodeći maloprodajni format koji ostvaruje skoro 1/3 ukupne količine kategorije. Slede minimarketi sa 25% učešća, tradicionalne prodavnice sa 13% i diskontni lanci sa 12%. Specijalizovane prodavnice ‘odnose’ 9% količinskog udela, dok udeo hipermarketa iznosi 8%.
Pašteta i njene zamene kupljene na promociji imaju 36% količinskog udela, što predstavlja rast u odnosu na isti period godinu dana ranije. Trgovačke marke takođe beleže rast i ostvaruju 12% u posmatranom periodu.

Quick&Healthy Cooks i Masterchefovi više kupuju paštetu i zamene za paštetu
Osim navedenih indikatora, za dublje razumevanje kretanja kategorije važno je poznavati kupce, koje delimo na pet tipova na osnovu njihovih navika u ishrani i pripremi hrane. Quick& Healthy Cooks se izdvajaju kao grupa kupaca kod kojih pašteta i njene zamene imaju najveći indeks količinskog udela. Slede Masterchefovi, kod kojih se ova kategorija takođe ističe. Sa druge strane, za Green Enthusiaste pašteta i zamene za paštetu imaju najmanju važnost.

PAŠTETA I VEGE NAMAZI NA MALOPRODAJNOM TRŽIŠTU SRBIJE

Kako sve više potrošača postaje svesno zdravlja i traži hranu bogatu hranljivim materijama, očekuje se da će potražnja za paštetom i namazima rasti.

Veličina globalnog tržišta paštete procenjena je na oko 5,38 milijardi dolara u 2022. godini i očekuje se da će porasti na 5,62 milijarde dolara u 2023. da bi dostigla vrednost od osam milijardi dolara do 2031. godine, uz kontinualni kompozicioni rast (CAGR) od 4,5% tokom predviđenog perioda (2024 – 2031).
Tržište paštete doživljava stabilan rast i očekuje se da će nastaviti da se širi zbog nekoliko ključnih faktora. Jedan od glavnih pokretača ovog rasta je sve veća preferencija potrošača prema gurmanskoj i specijalnoj hrani. Pašteta se obično pravi od jetre, koja je bogata esencijalnim hranljivim materijama kao što su gvožđe, vitamini A i B i proteini. Kako sve više potrošača postaje svesno zdravlja i traži hranu bogatu hranljivim materijama, očekuje se da će potražnja za paštetom rasti.

Mogućnosti za rast
Postoji nekoliko mogućnosti rasta za proizvođače paštete, kako bi iskoristili ove trendove. Oni mogu da uvedu nove ukuse i sorte paštete kako bi zadovoljili različite preferencije potrošača, kao što su pašteta sa tartufima ili vegetarijanske opcije napravljene od sastojaka na bazi biljaka. Pored toga, širenje kanala distribucije, kao što su onlajn prodaja i partnerstva sa specijalizovanim gurmanskim prodavnicama, može pomoći da se dosegne šira publika i pristupi novim tržišnim segmentima. Sve u svemu, tržište paštete je spremno za nastavak rasta i inovacija u narednim godinama.

Globalni trendovi
Očekuje se da će tržište paštete ostvariti značajan rast u SAD-u, APAC, Evropi i Kini zbog sve veće sklonosti potrošača ka gurmanskoj hrani i porasta raspoloživih prihoda. Regioni za koje se očekuje da će dominirati tržištem su Evropa i Severna Amerika, sa procentualnim vrednovanjem tržišnog udela od 35% i 30% respektivno.

Tržište Srbije
Na teritoriji Srbije, prema istraživanju kompanije Retail Zoom, a ako poredimo period poslednjih godinu dana zaključno sa periodom februar 2024. u odnosu na isti period prošle godine, dolazi do količinskog pada od +4,7% kategorije, dok vrednosno kategorija paštete i namaza raste brže +9%. Ovaj rast dolazi od rasta cena po jedinici prodaje (kg) od +14,7%. Segment pašteta beleži manji volumenski pad od -2% i rast vrednosne prodaje od +9,2% uz porast prosečne cene po kilogramu od +11,7%. Namazi beleže mnogo veći pad količinske prodaje od -11,3% i rast vrednosne prodaje od +8%, uz porast prosečne cene po kilogramu od +21,7% u odnosu na prošlu godinu.

Po regionima
Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće paštete na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine. U toku posmatranog perioda u severnoj Srbiji je generisano 32% prodatih količina i 31% vrednosti kategorije. U Beograd količinski posmatrano ‘odlazi’ 29% prodaje, a to vrednosno čini 33% tržišta, dok je kumulativno u regionu zapadne i istočne Srbije prodato 39% količina, što čini 36%, vrednosno posmatrano.

Po kanalima prodaje
Najveće količine paštete i namaza su u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine prodate kroz kanal hiper i super marketa (42% prodatih količina i 45% vrednosno), u kanalu malih radnji je prodato 20% količina i 19% vrednosno, a u kanalu srednjih i velikih radnji 38% količinski i 36% vrednosno.

Po veličini pakovanja
Ukoliko bismo posmatrali nekoliko osnovnih veličina pakovanja, primetili bismo da pakovanje od 75g učestvuje sa 22% u prodatim količinama, pakovanje od 95g ‘nosi’ 20% količina, pakovanje od 125g ima 12% količina, 50g učestvuje sa 11% i 130g sa 10% u ukupnim prodatim količinama. Sva preostala pakovanja pojedinačno imaju znatno manje učešće.

Mesne, riblje ili veganske?
Paštete od mesa učestvuju sa 80% u ukupnim prodajnim količinama i sa 72% vrednosne prodaje, riblje paštete ‘nose’ 11% prodatih količina i 18% vrednosne prodaje, a ostatak čine vegetarijanske paštete sa 9% prodatih količina i 10% vrednosti prodaje.

Po vrsti/ukusu
Naprodavaniji ukusi pašteta i namaza su jetrene (27% količina, 22% vrednosti), pileće (15% količinski, 12% vrednosno), čajna/svinjska (14% količinski, 12% vrednosno), kokošija (13% količinski, 17% vrednosno), humus (po 9% količinski i vrednosno), tuna (7% količinski, 13% vrednosno), šunka (7% količinski, 4% vrednosno), dok svi preostali ukusi imaju znatno manje učešće.

Vodeći igrači (mesne/riblje paštete)
Vodeći proizvođači u kategoriji paštete su: Carnex, Droga Kolinska, DTD Ribarstvo, Neoplanta, Yuhor (po količinskom i vrednosnom tržišnom učešću, rangirani po abecednom redu).

Vege paštete: Rast vođen promenama navika potrošača
Iako su vege pašete/namazi (humusi, tofu namazi i slično) najmanji segment u celoj kategoriji, njihov rast je i dalje primetan sa +8% u količinama i +10% u vrednosti u odnosu na prošlu godinu. Njihova cena po jedinici prodaje (po kg) najmanje raste (+2%) u odnosu na paštete od mesa i riblje paštete, pa možemo zaključiti da je njihov rast vođen i promenama navika potrošača, kao što su zdrav život, post i slično.

Najbolja prodaja u supermarketima
Vege paštete/namazi se najviše prodaju u kanalu hiper/supermarketa, sa po 67% količinske i 69% vrednosne prodaje. Kroz kanal velikih i srednjih radnji prođe 29% količina i 28% vrednosti, dok ostalo generiše kanal malih radnji.

Top igrači
(vege paštete/namazi)
Vodeći proizvođači u kategoriji vege pašteta/namaza su: Bolton, Carnex, Compass, Divan Garden, DTD Ribarstvo (po količinskom i vrednosnom tržišnom učešću, rangirani po abecednom redu).