Pašteta i zamena za paštetu

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 192, novembar 2021)

 

42,5% KATEGORIJE SE PRODA U HIPER ILI SUPER MARKETIMA

 

U periodu od godinu dana, od oktobra 2020. do septembra 2021, srpsko tržište beleži rast vrednosne prodaje kategorije paštete i zamene za paštetu od 5,1% u poređenju sa istim periodom godinu dana pre. Što se tiče volumenske prodaje, ona beleži rast od 1,8%, dok komadna ima rast od 0,7%.

 

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Pašteta spada u kategoriju koja se često nalazi u potrošačkoj korpi srpskog kupca, naročito kada se radi o doručku ili večeri. Kakav je trend prodaje paštete i zamene za paštetu u Srbiji, kao i koja vrsta ima najveće učešće u prodaji govore podaci Nielsen panela malorodaje.

U periodu od godinu dana, od oktobra 2020. do septembra 2021, srpsko tržiste beleži rast vrednosne prodaje ove kategorije od 5,1% u poređenju sa istim periodom godinu dana pre. Što se tiče volumenske prodaje, ona beleži rast od 1,8%, dok komadna ima rast od 0,7%.

Po regionima

Kada je reč o prodaji paštete i zamene za paštetu u različitim regionima Srbije postoje značajne varijacije. Naime, u periodu od oktobra 2020. do septembra 2021. godine najveća vrednosna prodaja zabeležena je u Vojvodini (30,6%). Odmah iza Vojvodine, vrednosno najviše je prodato u Beogradu (28,1%), pa u jugoistočnoj Srbiji (22,2%). Sa druge strane, vrednosna prodaja kategorije je najmanja u zapadnoj Srbiji i iznosi 19,1%. Slična situacija je i sa količinskom prodajom.

Po kanalima prodaje

Kada je reč o kanalima prodaje preko kojih pašteta stiže do trpeze, 42,5% se proda u hiper ili super marketima. U velikim prodavnicama se proda 39,5%, dok se kroz male prodavnice realizuje svega 18% ukupne vrednosne prodaje kategorije.

Po veličini pakovanja i vrsti paštete

Najviše se prodaju pakovanja od 95, 75 i 50 grama, dok ostale ambalaže imaju dosta manje učešće u prodaji. Pakovanje od 95g ostvaruje vrednosno učešće od 24,4% i količinsko od 17%. Pakovanje od 75g učestvuje u prodaji sa 19,6% vrednosno i 18,9% količinski.

Od ukupne vrednosne prodaje, 22,3% čini jetrena pašteta, sledi kokošija sa 12,3%, šunka sa 11,5% i tuna sa 11,2%.

Po segmentima

Kada posmatramo segmente, situacija je sledeća: dugotrajna pašteta učestvuje sa 71,6% vrednosne prodaje, kratkotrajni namazi sa 16,9%, kratkotrajna pašteta sa 6,4%, dugotrajni namazi sa 5%, dok zamena za paštetu ima učešće od 0,1%.

Vodeći proizvođači

Top pet proizvođača paštete i zamene za paštetu ‘zauzima’ preko 90% ukupne prodaje na tržištu. Reč je o sledećim proizvođačima (poređani po abecednom redu): Carnex, Droga Kolinska, DTD Ribarstvo, Neoplanta i Yuhor.