Napolitanke

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 194, februar 2022)

 

Retail Zoom

 

Globalna predviđanja kretanja prodaje napolitanki očekuju rast kategorije sa kompozicionom godišnjom stopom rasta (CAGR) od 5,1% u periodu od 2022-2025. godine. Sve veća urbanizacija, koja se može pripisati promeni u demografiji i visokom raspoloživom prihodu, podstiče rast tržišta napolitanki. Visoke profitne marže i eskpanzija supermarketa doveli su do sve većeg interesovanja za premijum proizvode, pružajući tako mogućnosti za rast u budućnosti. Kako potrošači žude za pogodnim opcijama za užinu i konzumaciju van kuće, segment napolitanki nastavlja da beleži snažan rast.

 

Rast cena po jedinici prodaje

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće kategorije napolitanki na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od januara 2021. godine do decembra 2021. godine. U posmatranom periodu, kategorija napolitanki zabeležila je pad prodatih količina od 13,7%, vrednosna prodaja je imala pad od 10,6%, dok je komadna prodaja pala za 11,8%. Veliki uticaj na ova kretanja ima rast cena napolitanki po jedinici prodaje od 3,6% u odnosu na prošlu godinu.

 

Prelivene ili neprelivene?

Prema podacima kompanije Retail Zoom, segment prelivenih napolitanki čini 28% prodatih količina i 42% vrednosne prodaje, dok neprelivene napolitanke čine 72% prodatih količina i 58% vrednosne prodaje u totalu kategorije napolitanki.

 

Podela po regionima

U toku posmatranog perioda u Beogradu je generisano 23% prodatih količina i 26% vrednosne prodaje, region Severa ‘nosi’ 28% količina i 29% vrednosti, Istok ‘nosi’ 29% prodatih količina i 26% prodatih vrednosti, dok Zapad beleži 20% prodatih količina i 19% prodajne vrednosti kategorije.

 

Po kanalima

Kroz kanal hiper i super marketa je prodato 21% količina, što je vrednosno 24%, kanal velikih i srednjih radnji beleži 41% količina a vrednosno je to 40% od ukupne prodaje. Iz kanala malih radnji dolazi 34% prodatih količina, što je 32% vrednosne prodaje, dok kiosci/petrol stanice nose po 4% prodatih količina i prodajne vrednosti.

 

Vodeći igrači

Vodeći proizvođači u kategoriji napolitanki u posmatranom periodu, po količinskoj i vrednosnoj prodaji su (poređani po abecednom redu): Atlantic Štark, Bambi, Jaffa (Crvenka), Medela, Moravka.