Papirna galanterija

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 194, februar 2022)

 

ZABELEŽEN PAD PRODAJE U SVIM KANALIMA

 

Posmatrano po udelu prodaje papirne galanterije po regionima, Beograd i Vojvodina vode. Vre-dnosno učešće u Beogradu iznosi 35,1%, a sledi Vojvodina sa 27,6%,

 

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Koja i kakva papirna galanterija je najprodavanija u Srbiji pokazuju podaci iz NielsenIQ RMS panela maloprodaje za period od januara 2021. do decembra 2021. godine.

Prodaja papirne galanterije u Srbiji je u značajnom padu, pa je tako vrednosna prodaja ovih proizvoda zabeležila pad od 1,58%. Količinska prodaja pala je za 4,67% u odnosu na isti period prethodne godine, kao i komadna za 8,68%.

Po kanalima prodaje

Kanali prodaje koji se posmatraju u panelu dele se na hiper/supermarkete, velike i srednje prodavnice, male prodavnice, kioske i paviljone. Svi kanali prodaje beleže pad prodaje, osim velikih i srednjih prodavnica. Kiosci i paviljoni beleže najveći pad u prodaji – 14,10% količinske prodaje, 13,05% vrednosne prodaje i 14,25% komadne prodaje, mada je učešče ovog formata u ukupnoj prodaji niže od 1% vrednosno, tačnije 0,57%.

Najveći udeo u količinskoj prodaji ovih proizvoda i dalje imaju hiper/supermarketi (41,8%), velike i srednje prodavnice ‘zauzimaju’ 41,7% ukupne prodaje. Male prodavnice, odnosno formati do 40m² količinski učestvuju sa 13,9% u ukupnoj prodaji papirne galanterije.

Po regionima

Posmatrano po regionima, svi regioni beleže pad, osim zapadne Srbije, vrednosno, koja beleži rast od 1,45%, ali količinski pad od 3,45% i komadno pad od 6,85%. Vojvodina beleži -2,78% vrednosne prodaje, -5,40% količinske prodaje i 9% komadne prodaje, Beograd pokazuje pad od 2,05% vrednosne prodaje, 4,15% količinske prodaje i 9,42% komadne prodaje. Jugoistočna Srbija ima vrednosni pad od 1,83%.

Posmatrano po udelu prodaje papirne galanterije po regionima, Beograd i Vojvodina vode. Vrednosno učešće u Beogradu iznosi 35,1%, potom sledi Vojvodina sa 27,6%, jugoistočna Srbija 18,7% i zapadna sa 18,6%.

Po formi proizvoda

Najveće vrednosno učešće u papirnoj galanteriji ima toalet papir (66,6%), slede ubrusi (18,6%), salvete (7,13%), potom papirne maramice (6,28%), i na kraju vlažni papir sa 1,36% učešća u prodaji.

Komadna prodaja

Kada je u pitanju podela po broju komada proizvoda, najprodavanija su pakovanja od 10kom (37,3% vrednosne prodaje), potom od 4 komada (15,5% vrednosne prodaje) i 1 komad (15,2%), dok ostala pakovanja imaju nesto niže učešće.

Podela po broju slojeva

Kada se posmatra slojevitost ili debljina papirne galanterije, vrednosno, najviše se proda troslojni 65,46%, potom sledi dvoslojni sa 21,03% i četvoroslojni sa 7,01%, dok ostali imaju učešće ispod 4%.

Vodeći igrači

Top 5 proizvođača papirne galanterije ‘zauzima’ 57,7% vrednosne prodaje i 45,8% količinske prodaje. Top 5 proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Drenik ND, Essity, LPB Promet, Paloma i Piramida 72.