Milorad Krstikeski, BAT

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br 183, decembar 2020)

 

USPEŠNI UPRKOS IZAZOVIMA

 

Fokus u narednom periodu biće definitivno na daljoj modernizaciji proizvodnje, širenju proizvodnih i izvoznih kapaciteta, unapređenju ponude na ovdašnjem tržištu i, najvažnije, na očuvanju sigurnosti i zdravlja svih zaposlenih. Takođe, početkom 2021. godine imamo u planu proširenje kadrovskih kapaciteta, odnosno otvaranje novih radnih mesta.

 

Kompanija British American Tobacco, najveći britanski investitor u Srbiji, obeležila je ove godine 17 godina poslovanja u Srbiji i 135 godina postojanja fabrike u Vranju. Na srpskom tržištu, BAT je prisutan sa globalnim i dobro poznatim brendovima, koji se većinom proizvode u fabrici u Vranju, danas jednoj od najuspešnijih u globalnom sistemu kompanije. U izazovnim vremenima pandemije, kompanija je uspela da zadrži kompletnu radnu snagu, nije koristila pomoć države, dok je istovremeno nastavila sa investicijama i širenjem proizvodnih kapaciteta. Pored doprinosa budžetu i zajednici, BAT ima značajnu ulogu u transformaciji duvanske industrije i jedan je od lidera u oblasti inovacija. Rezultate kompanije od početka poslovanja u Srbiji, poslovanje za vreme pandemije, kao i buduće poslovne planove sumirao je direktor BAT-a za Srbiju i Crnu Goru Milorad Krstikeski.

Uticaj pandemije na poslovanje kompanije

U kojoj meri je pandemija uticala na rezultate kompanije? Jeste li imali poteškoća u prilagođavanju na promene nastale pandemijom i kako ste ih rešavali?

Od početka pandemije korona virusa, koja je uzdrmala ceo svet, prioritet naše kompanije bio je da obezbedimo sigurnost naših zaposlenih, da finansijska stabilnost bude što manje ugrožena, ali i da osiguramo poslovanje bez prekida, imajući u vidu sve probleme sa kojima se privreda suočava. Ono što bih sa velikim ponosom istakao jeste odgovornost naših radnika, koji su pravovremeno primenjivali i poštovali sve mere i preporuke nadležnih organa, a što je u kompaniji kao što je naša od izuzetnog značaja. U isto vreme, zahvaljujući zajedničkim snagama svih naših zaposlenih, uspeli smo da sačuvamo sva radna mesta, bez korišćenja državne pomoći, čime smo ujedno pružili podršku srpskoj ekonomiji. Takav pristup zadržaćemo i u narednom periodu, a sve u skladu sa daljim tokom situacije izazvane pandemijom COVID-19. Što se tiče poslovnih rezultata, uveren sam da će BAT u Srbiji, kao i globalno, nastaviti da posluje uspešno, uprkos brojnim eksternim izazovima, koji nas navode da stalno tragamo za prilikama za napredovanje, pre svega modernizacijom proizvodnje i implementacijom inovativnih segmenata u poslovanju.

17 godina BAT-a u Srbiji

Kakve rezultate je kompanija BAT ostvarila u Srbiji tokom proteklih 17 godina?

Kao jedan od pionira direktnih stranih investicija, naša kompanija je od dolaska na srpsko tržište uplatila više od dve milijarde evra u budžet Republike Srbije putem poreza i akciza, dok je samo u fabriku u Vranju uložila 270 miliona evra. Modernizacija fabrike rezultirala je konstantnim unapređenjem poslovanja i snažnom i stabilnom pozicijom na tržištu. Danas, fabrika u Vranju predstavlja proizvodni centar za zemlje članice CEFTA sporazuma, dok se proizvodi izvoze u Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

Svesni činjenice da su zaposleni glavni pokretač svake kompanije, pa tako i naše, uporedo sa investicijama u pogone i osavremenjavanjem procesa rada kroz nove tehnologije, ulagali smo u dodatne edukacije za zaposlene. Na taj način uspeli smo da im pružimo motivaciju za dalje napredovanje u našem sistemu. Međutim, ono što uvek stavljamo na prvo mesto, a što je od izuzetne važnosti u kriznim vremenima, jeste bezbednost na radu i zdravlje zaposlenih, koji su definitivno jedan od prioriteta kompanije. Upravo iz tog razloga, posebno smo ponosni što smo u ovoj godini jubileja obeležili i sedam godina bez povreda na radu, što je definitivno potvrda sveobuhvatnih mera zaštite, poštovanja zakonske regulative, pravovremenog usklađivanja poslovanja sa svetskim standardima, ali i velike odgovornosti svih zaposlenih u fabrici.

Fabrika u Vranju i izvoz iz fabrike

Kakvu poziciju fabrika u Vranju, koja slavi 135 godina postojanja, zauzima u odnosu na ostale fabrike u BAT-ovom globalnom sistemu?

Na zadovoljstvo zaposlenih u našoj kompaniji i svih Vranjanaca, fabrika u Vranju je danas jedna od najpriznatijih u okviru BAT grupe. To je ostvareno prvenstveno zahvaljujući stalnom unapređenju proizvodnje, novim mašinama, ali i modernizaciji proizvodnih metoda, što je značajno poboljšalo i sam kvalitet proizvoda. Zahvaljujući ulaganjima svih ovih godina, uspeli smo da lokalizujemo proizvodnju naših internacionalnih brendova, a od ove godine smo počeli proizvodnju još jednog premijum brenda u Vranju i nastavili sa daljim povećanjem vrednosti izvoza. Kao što sam napomenuo, značajan kapital, čak 270 miliona evra, ali i visokostručna radna snaga doprineli su današnjoj poziciji naše fabrike, koja sada u potpunosti ispunjava svetske standarde kvaliteta. Pored navedenog, uspehu je doprineo i veliki potencijal i dinamičnost srpskog tržišta koji je naša kompanija prepoznala, kao i izvozni potencijal koji poseduje.

Da li ste zadovoljni trenutnom vrednošću izvoza iz Srbije ili imate ambicioznije ciljeve?

Kao što sam već napomenuo, fabrika u Vranju predstavlja proizvodni centar za zemlje članice CEFTA sporazuma, što je rezultovalo dugogodišnjim nadograđivanjem naših izvoznih potencijala. Svakako, kao jedna od najuspešnijih stranih kompanija u Srbiji, uvek stremimo daljem uspehu, te je jedan od osnovnih poslovnih ciljeva u narednom periodu upravo orijentacija na izvoz. Naime, cilj nam je da izvoz iz fabrike u Vranju premaši trećinu ukupne proizvodnje. Pored izuzetne važnosti za kompaniju, moram da napomenem da to značajno doprinosi realizaciji razvojnih planova srpske ekonomije, koji za cilj imaju smanjenje spoljnotrgovinskog deficita.

Širenjem proizvodnih kapaciteta koji dalje povećavaju vrednost izvoza, naša kompanija potvrđuje stabilnost, ali i stratešku i dugoročnu opredeljenost ka poslovanju i daljem ulaganju u srpsko tržište.

Transformacija duvanske industrije i razvoj proizvoda nove generacije

Možete li nam reći nešto o daljim investicijama u proizvodnju?

Što se tiče investicija, one su poslednjih godina bile primarno usmerene u modernizaciju proizvodnih performansi fabrike, ali i u stalno inoviranje tradicionalnog portfolija. Imajući u vidu trenutnu transformaciju duvanske industrije na globalnom nivou, sve istančanije potrebe krajnjih korisnika i dalji razvoj novih inovativnih proizvoda sa potencijalno smanjenim rizikom, očekujemo još promena i ulaganja na tom polju. Naš proizvod GLO, koji zagreva duvan bez sagorevanja, pronalazi put do novih potrošača, dok uporedo pripremamo predstavljanje novih proizvoda potencijalno smanjenog rizika. Prateći globalne procene na tom polju, nastavićemo sa razvijanjem inovativnih proizvoda nove generacije, kako bismo odgovorili na zahteve srpskog tržišta i potrošača, koji su i do sada pokazali da prihvataju promene.

Društveno-odgovorno poslovanje

Kompanija BAT je poznata po projektima koji se tiču društveno-odgovornog poslovanja, koje projekte biste izdvojili? 

Upravo tako, naša kompanija je od početka poslovanja u Srbiji podržala brojne projekte na nacionalnom nivou, a posebno one koji se odnose na razvoj lokalne zajednice. Nastojali smo jednako da pomažemo različite oblasti, kao što su kultura, obrazovanje i socijalni sistem, sa naglaskom na pomoć najugroženijim društvenim grupama. Ipak, ono na šta smo posebno ponosni u ovoj godini jeste podrška socijalnom i zdravstvenom sistemu, koja je delom i obaveza velikih kompanija, u skladu sa mogućnostima. Trudili smo se da pokažemo solidarnost i pomognemo onima koji su na prvoj liniji borbe protiv virusa, gde bih izvojio podršku u vidu nabavke vredne medicinske opreme, pomoć Crvenom krstu, Gerontološkom centru i slično. Ono što nas posebno raduje jeste da su u svim društveno-odgovornim aktivnostima učestvovali na dobrovoljnoj bazi i naši zaposleni, i na taj način pokazali humanost na delu i spremnost za pomoć svojim sugrađanima, ali i društvenom sistemu u celini.

Podrška kompanije u suzbijanju sive ekonomije

Na koji način učestvujete u rešavanju problema sive ekonomije? Koliko je značajna podrška privatnog sektora državi u suzbijanju nelegalne trgovine i sive ekonomije?

Jasno je da siva ekonomija na globalnom nivou, pa i na domaćem tržištu, ima negativan uticaj na sve privredne grane. Pored negativnih efekata na poslovanje kompanija, siva ekonomija utiče na bezbednost potrošača, odlivanje novca u nelegalne tokove, a samim tim i na sprečavanje države da ostvari svoje razvojne planove i potrebe. Svedoci smo da je siva ekonomija prisutna posebno i za vreme krize, kada se nelegalni trgovci dodatno ‘angažuju’ zaobilazeći zakonske norme i koristeći tešku situaciju u zemlji. Sa druge strane, ono što nas ohrabruje jeste povećana opreznost potrošača, koji sve više brinu o poreklu i kvalitetu proizvoda, i naročito saradnja države i privrede po tom pitanju. Zajedničko delovanje privrednih subjekata koji poseduju iskustvo i resurse, sa državnim institucijama je od neprocenjivog značaja. Naša kompanija će, kao i do sada, ostati čvrsto posvećena dijalogu sa Vladom Srbije, što podrazumeva svaki vid našeg profesionalnog i stručnog angažmana kojim možemo doprineti razvoju privrede u našoj zemlji.

Ulaganje u zaposlene kao najvažniji resurs kompanije i otvaranje novih radnih mesta

Da li ste na poziciji generalnog direktora, na kojoj se nalazite oko godinu dana, do sada ostvarili sve što ste planirali i na čemu će u narednom periodu biti fokus i akcenat?

Na jednu od najodgovrnijih funkcija u našoj kompaniji došao sam upravo u vreme kada se ceo svet, a samim tim i globalni privredni sektor, suočio sa teškoćama koje niko nije mogao da očekuje. Sa jedne strane, svakako da je to bila otežavajuća okolnost, ali istovremeno i profesionalni izazov, kako za mene, tako i za ceo BAT. Uprkos svemu tome, uspeli smo da postignemo dobru organizaciju poslovanja unutar naše kompanije, solidarnost za vreme pandemije, nastavak razvojnih ciljeva, koje smo velikim delom uspeli da ostvarimo i u ovoj godini, kao i da sačuvamo sva radna mesta. Sve to pokazuje da smo na i te kako dobrom putu, iako je konkretne rezultate teško prognozirati, budući da još uvek ne znamo šta nas očekuje u predstojećoj godini.

Fokus u narednom periodu biće definitivno na daljoj modernizaciji proizvodnje, širenju proizvodnih i izvoznih kapaciteta, unapređenju ponude na ovdašnjem tržištu, i najvažnije, na očuvanju sigurnosti i zdravlja svih zaposlenih. Takođe, početkom 2021. godine imamo u planu proširenje kadrovskih kapaciteta, odnosno otvaranje novih radnih mesta.