Žužana Šandor Milošević, Delta Pak

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br 183, decembar 2020)

 

PRAVI PARTNER U PROCESU UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

 

O poslovanju kompanije Delta Pak, članice Delta Holding sistema, trendovima na tržištu u oblasti zaštite životne sredine, planovima za naredni period, ali i još nekim značajnim temama razgovarali smo sa Žužanom Šandor Milošević, direktorom kompanije Delta Pak.

Možete li nam reći čime se sve bavi kompanija Delta Pak?

Delta Pak je operater za upravljanje ambalažnim otpadom. Naš cilj je da omogućimo odgovorno postupanje klijenata u svim sferama zaštite životne sredine, stoga privrednicima nudimo pomoć pri građenju i održavanju ekološkog poslovanja. Klijentima pomažemo da optimalno upravljaju svojim ambalažnim otpadom, čime zajedno ostvarujemo nacionalne ciljeve i pomažemo im da budu društveno-odgovorne kompanije.

Poslujemo po visokim principima društvene odgovornosti i održivog razvoja, što želimo da podelimo sa svojim klijentima i poslovnim partnerima i naravno sve aktivnosti radimo u skladu sa državnim zakonima i propisima Evropske unije.

Iskustvo nam je pokazalo da se svaka kompanija u svom redovnom poslovanju susreće sa problemima zaštite životne sredine u okviru poslovanja i ako se želi osigurati ekološki odgovorno poslovanje, onda je Delta Pak pravi saradnik.

Svi smo svesni toga da se ubrzani industrijski razvoj u 20. veku zasnivao na modelu linearne ekonomije, koji pretpostavlja da su resursi neograničeni i zauvek dostupni i funkcioniše prema načelu ‘uzmi, napravi, konzumiraj, baci’. Međutim, kako bi se postigao održivi ekonomski razvoj i sačuvala životna sredina, mora se preći na model cirkularne ekonomije ili model zelene ekonomije, u kojem se dodatna vrednost proizvoda zadržava što je duže moguće i ne stvara se otpad.

Ambalaža je veoma zastupljena u savremenom životu, ali jednom kada postane otpad ona predstavlja ozbiljan problem po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Važno je stalno isticati da sve vrste materijala od kojih se proizvodi ambalaža mogu da se recikliraju i ponovo iskoriste. Na ovaj način se vrlo jednostavno, a društveno odgovorno, doprinosi razvoju cirkularne ekonomije.

U Delta Paku, svaki problem naših klijenta je naš izazov koji rešavamo u najkraćim mogućim rokovima, ili nudimo bezbednu alternativu. Posebno ističemo da sagledavamo i ekonomske aspekte rešenja braneći interese privrede.

Vi pomažete kompanijama da budu društveno-odgovorne i da čuvaju životnu sredinu. Kakve sve usluge nudite svojim klijentima?

Svojim klijentima nudimo kompletnu uslugu u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, što podrazumeva upravljanje ambalažom, organizaciju prikupljanja ambalažnog otpada, planiranje, pružanje konsultantskih usluga u oblasti zaštite životne sredine, kao i upravljanje hemikalijama i bezbednost u transportu opasne robe. Zahvaljujući stručnom kadru nudimo i usluge savetnika za hemikalije i savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Za koje od usluga koje nudite se klijenti najčešće odlučuju?

Pored usluga ambalažnog operatera, klijente najčešće zanima konsalting u oblasti zaštite životne sredine. Potrebna im je stručna podrška, neko na koga će moći da se oslone i ko će im pružiti pravovremene informacije, vodeći istovremeno računa da se njihovo poslovanje obavlja u skladu sa zakonskom regulativom.

Osim obaveza koje proizlaze iz zakonskih okvira, pravna lica i pojedince podsećamo na odgovornost i na obaveze koje imaju prema životnoj sredini. Upravljanje počinje optimizacijom pakovanja kroz njegovo projektovanje u skladu sa principima održivosti, kao i sa ponovnom upotrebljivošću ambalaže, mogućnosti reciklaže ili ponovnog iskorišćenja uz korišćenje standarda, podsticanjem inovacija i razvoja svih vrsta ambalaže, a nastavlja se sa reciklažom otpadne ambalaže uz korišćenje raznih modela za sakupljanje i razvrstavanje svih glavnih vrsta ambalažnih otpada.

Koje su prednosti saradnje sa Delta Pakom u odnosu na druge kompanije slične branše, zašto se klijenti odlučuju da izaberu baš vas?

Delta Pak pruža kompletnu uslugu u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. To podrazumeva upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, savetodavne usluge u oblasti zaštite životne sredine, upravljanja opasnim i neopasnim otpadom, posebnim tokovima otpada, hemikalija i bezbednog transporta opasne robe.

Naš tim je stručan, profesionalan i ljubazan, spreman da u svakom trenutku odgovori na zahteve klijenata i ponudi najbolje rešenje. Po potrebi izrađujemo studije, planove, organizujemo seminare, obuke i predavanja, sarađujemo sa eminentnim stučnjacima i laboratorijama u ovoj oblasti, baveći se konkretnim temama koje biramo zajedno sa zainteresovanim stranama, tj. privredom.

Izuzetno smo ponosni na to što smo prema izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine iz godine u godinu lider u ispunjenju nacionalnih opštih ciljeva za Republiku Srbiju.

Šta pružate kompanijama kroz uslugu savetnika iz oblasti zaštite životne sredine?

Ulogu savetnika realizujemo kroz kontinuitet u komunikaciji i stabilnu saradnju. U praksi savetovanje se sastoji od izlazaka na teren i rešavanja problema na svakoj od lokacija, davanja stručnih saveta i preporuka u vezi sa upravljanjem otpadom, vođenja potrebnih evidencija i izveštavanja nacionalne službe.

Cilj je da se kod svakog klijenta uspostavi održiv i zakonski propisan sistem upravljanja otpadom. Za klijente organizujemo in-house obuke i stručne radionice, kako bismo ih blagovremeno upoznali sa zahtevima zakonske regulative, propisanom dokumentacijom, kao i sa obavezama u upravljanju otpadom koje treba izvršavati u toku svakodnevnog rada.

Kakve uštede i pogodnosti kompanije mogu da ostvare ukoliko svoje zakonske obaveze u vezi sa upravljanjem ambalažnim otpadom prenesu na ovlašćenog operatera kao što je Delta Pak?

Sklapanjem ugovora sa Delta Pakom, kompanije dobijaju pravog partnera u procesu upravljanja ambalažnim otpadom. Pored društveno-odgovornog aspekta poslovanja, kompanije na ovaj način ostvaruju i značajne uštede, jer svako ispunjenje nacionalnih ciljeva oslobađa kompaniju plaćanja naknade za proizvedenu i uvezenu ambalažu ili upakovan proizvod, koji se prvi put stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije. Saradnjom sa nama, dobijaju stabilan sistem, jer Delta Pak preuzima njihove obaveze i pritom aktiviranjem svoje mreže sakupljača i generatora ispunjavamo zacrtane ciljeve.

Koje vrste usluga pružaju savetnik za hemikalije i savetnik za transport opasne robe?

Konsultacijama sa našim licenciranim savetnikom za hemikalije, kompanije osiguravaju bezbednost u poslovanju i ispunjavanje svih zakonskih obaveza iz ove oblasti. Pomažemo klijentima pri upisu hemikalija i biocidnih proizvoda u Registar, obezbeđujemo ispravno etiketiranje tj. klasifikaciju i obeležavanje hemikalija, pomažemo pri izradi bezbedonosnog lista u skladu sa propisima i pružamo stalnu saradnju i pomoć kod problema sa kojim se susreću klijenti, kao i pri tumačenju zakonske regulative.

Kao savetnici za transport opasne robe vršimo obuke lica koja su zaposlena na poslovima u transportu opasne robe uz izdavanje uverenja o završenoj obuci i obnavljanje znanja svake druge godine, kao i izradu bezbednosnih planova i godišnjih izveštaja.

Sa kojim kompanijama ste već ostvarili saradnju?

Pored toga što smo operater za upravljanje ambalažnim otpadom i savetnik u oblasti zaštite životne sredine za sve članice Delta Holding sistema (Delta Agrar, Yuhor, Danubius, Mioni, Delta DMD, The Fun&Fit Company, Delta Motors…) od samog osnivanja Delta Paka, saradnja je danas ostvarena i sa brojnim renomiranim firmama u Srbiji. Izuzetno nam je drago što sa većinom kompanija, na obostrano zadovoljstvo, imamo dugogodišnju saradnju, jer su u Delta Paku prepoznale partnera za upravljanje otpadom.

Kakvi su trendovi na tržištu, koliko se po vašem mišljenju kompanije brinu o svom uticaju na životnu sredinu?

U prethodnom periodu primećujemo da društveno-odgovorno poslovanje postaje imperativ u poslovanju kompanija koje razmišljaju strateški. Kompanije koje posluju po principima društvene odgovornosti su razumele da postoji zajednični benefit u ovom načinu poslovanja, jer u isto vreme svoje poslovanje obavljaju po principima održivog razvoja i energetske efikasnosti i obezbeđuju smanjenje troškova na svim nivoima.

Da li je situacija u vezi sa pandemijom dovela do toga da pitanja zaštite životne sredine padnu u drugi plan ili je, upravo suprotno, ova tema dospela u žižu interesovanja?

Situacija sa pandemijom na globalnom nivou je aktualizovala pitanje očuvanja životne sredine. Kao odgovor na pandemiju, trebalo bi još više potencirati mere zaštite životne sredine. U suprotnom, ukoliko se nastave pogoršanja u ovoj sferi, to će dodatno ugroziti pristup čistoj vodi, vazduhu, hrani, a samim tim i uticati na zdrav život svih nas.

Kakvi su vaši planovi u narednom periodu, na čemu će biti akcenat?

Pružanje najkvalitetnije usluge klijentima će i ubuduće biti fokus. Potrebe poslovnih partnera i društvene zajednice u celini su srž našeg poslovanja, a u narednom periodu želimo dodatno da utičemo na povećanje svesti šire zajednice o važnosti adekvatnog upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, ali i lakoći rukovanja istim uz dobrog partnera, kao što je Delta Pak.

www.deltapak.rs

Facebook – Sasvim ekologicno

Instagram  – @sasvimekologicno

24122020-delta pak