Mesni proizvodi spremni za jelo

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 186, april 2021)

 

NAJVIŠE IH KUPUJU BEOGRAĐANI

Kada posmatramo količinsku prodaju mesnih proizvoda po regionima, podaci pokazuju da je u Beogradu ostvareno 30,7% ukupne prodaje, u Vojvodini 29,7%, u jugoistočnoj Srbiji 22,6%, dok je u centralno-zapadnoj Srbiji zabeleženo 16,9% ukupne količinske prodaje.

 

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Mesni proizvodi spremni za jelo koji se dobijaju preradom mesa postali su gotovo neizostavan deo svakodnevne ishrane i često se nalaze u potrošačkim korpama. Koliko su ovi proizvodi popularni u Srbiji pokazuju podaci iz Nielsen RMS panela prodaje za period od februara 2020. do januara 2021. godine.

Vrednosna prodaja mesnih proizvoda spremnih za jelo u posmatranom periodu zabeležila je najveći rast (17,1%) u jugoistočnoj Srbiji, a najmanji u Beogradu (8,4%). Komadna prodaja je takođe ostvarila najveći rast u jugoistočnoj Srbiji (12,1%), dok je najmanji bio u Vojvodini (5,8%). Posmatrano po kanalima prodaje, komadna prodaja povećana je u velikim i srednjim prodavnicama za 14,4%, u malim prodavnicama beleži rast od 4,5%, a u hiper/super marketima rast od 4,9% u poređenju sa istim periodom godinu dana pre. Ukoliko posmatramo Srbiju u totalu, vrednosna prodaja zabeležila je rast od 10,7%

Po regionima

Podaci iz panela maloprodaje pokazuju da najveći udeo u vrednosnoj prodaji ima Beograd (37,6%), zatim Vojvodina (27,5%), dok je vrednosna prodaja nešto manja u jugoistočnoj (19,2%) i u centralno-zapadnoj Srbiji (15,7%).

Kada posmatramo količinsku prodaju mesnih proizvoda po regionima, podaci pokazuju da je u Beogradu ostvareno 30,7% ukupne prodaje, u Vojvodini 29,7%, u jugoistočnoj Srbiji 22,6%, dok je u centralno-zapadnoj Srbiji zabeleženo 16,9% ukupne količinske prodaje.

Po kanalima prodaje

Najviše mesnih proizvoda spremnih za jelo prodato je u hiper/super marketima, i to u svim kategorijama prodaje: 58% po vrednosti, 51,3% po količini i 44,4% po komadu. U velikim i srednjim prodavnicama ostvarena je količinska prodaja od 38,1%, vrednosna od 33,8% i komadna od 40,3%. Mesne prerađevine se manje kupuju u malim prodavnicama, prema podacima koji pokazuju da je u njima ostvareno 8,2% vrednosne prodaje, 10,6% količinske i 15,3% komadne prodaje.

Po tipu proizvoda

Posmatrano prema tipu proizvoda, najprodavaniji mesni proizvodi spremni za jelo su salame, šunke i pečenice. Najviše se prodaju salame sa 49,6% vrednosne prodaje i 60,1% količinske prodaje. Na drugom mestu je šunka sa 15,1% vrednosne i količinske prodaje, dok je udeo pečenice u ukupnoj vrednosnoj prodaji 11,4%, a u količinskoj 8,3%. Potom slede kulen, pršut i mortadela sa nešto nižim učešćem u prodaji.

Po vrsti mesa

Kada je reč o podeli prema vrsti mesa, količinski najprodavanija je svinjetina (47,8%), piletina je zastupljena sa 31,4%, zatim slede govedina i svinjetina (7%), piletina i svinjetina (6,4%), dok je udeo ćuretine u količinskoj prodaji 3,8%.

Po veličini pakovanja

Posmatrano prema veličini pakovanja, količinski najprodavanija pakovanja mesnih proizvoda spremnih za jelo su sledeća – 1.000g (56,2%), 350g (13%) i 325g (8,6%).

 Vodeći igrači

Top pet proizvođača mesnih proizvoda spremnih za jelo ostvaruju 52,7% ukupne vrednosne prodaje na tržištu Srbije i 53,5% količinske prodaje. Top pet proizvođača (poređanih abecednim redom) su: Carnex, Neoplanta, Perutnina Ptuj Group, Yuhor i Zlatiborac.