Jogurt i kiselo mleko

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 186, april 2021)

 

RETAIL ZOOM: INFORMACIJE O PROMETU JOGURTA I KISELOG MLEKA NA TRŽIŠTU SRBIJE

Najvažniji kanal prodaje za jogurt i kiselo mleko u periodu mart 2020 – februar 2021. je bio kanal srednjih i velikih radnji (od 40 do 300m²).

 

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće jogurta i kiselog mleka na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od marta 2020. do februara 2021. godine. Ako kategoriju jogurta posmatramo kao grupu kategorija koju čine regularni jogurti, jogurti sa ukusima i kiselo mleko, primetili bismo volumenski rast ove kategorije od 0,7% u pomenutom intervalu u odnosu na isti period godinu dana ranije. U istom vremenskom razdoblju zabeležen je vrednosni pad od 0,7%.

Ukoliko posmatramo pojedinačne kategorije, to izgleda ovako: kiselo mleko raste 6% volumenski i 4% vrednosno; jogurt ima minimalan rast od 0,2% volumenski i pad od 1,2% vrednosno (prisutan je veliki promo pritisak u ovim kategorijama), ako poredimo sa istim periodom godinu dana pre. Interesantno je da segment voćnih jogurta raste i volumenski (2%) i vrednosno (1%), u poređenju sa istim prethodnim razdobljem.

Po regionima

U toku posmatranog perioda najviše jogurta i kiselog mleka je prodato u Beogradu (32% količinski), a za njim slede severna Srbija sa 25%, istočna Srbija sa 24% i zapadna Srbija sa 19% prodatih količina. Vrednosno posmatrano, 31% prodaje dolazi iz Beograda, dok iz severne Srbije stiže 20%.

Po kanalima prodaje

Najviše jogurta i kiselog mleka, ako posmatramo količinski, je u ovom periodu prodato kroz kanal srednjih i velikih radnji (44%), potom sledi kanal hiper i super marketa sa ukupno 34%, zatim male radnje sa 22%. Ukoliko uključimo vrednosni parametar, slika je za nijansu drugačija. Naime, kanal srednjih i velikih radnji čini 43% prodaje, hiper i super marketi učestvuju sa 35%, male radnje sa 22%, vrednosno posmatrano.

Vodeći igrači

Vodeći proizvođači u kategoriji jogurta i kiselog mleka od marta 2020. do februara 2021. godine (poređani po abecednom redu), vrednosno posmatrano su: Granice, Imlek, Meggle, Milk House, Mlekara Šabac i Somboled.