Kondomi

(tekst objavljen u Progressive magazinu br.44, januar 2008.)

 

Kondomi nisu izum 21. veka, ali su sada najpopularnija metoda kontracepcije širom sveta. Upotreba kondoma vuče korene iz Starog Egipta i od tog doba kondomi štite čoveka od bolesti i infekcija. Članovi egipatskih plemena su koristili neku vrstu omotača iz ritualnih razloga i da bi se zaštitili od ujeda insekata, povreda i infekcija u periodu od 1350. do 1220. godine pre nove ere. Najranija evidencija o korišćenju kondoma u Evropi su crteži na zidovima pećine Combarell, nađeni u u južnoj Francuskoj, a datiraju iz perioda od 100. do 200. godine nove ere. Početkom 16. veka Gabrielle Fallopius je napravio platneni kondom kako bi zaštitio mušku populaciju od sifilisa 1500-tih godina. Ovaj izum testiran je na 1.100 muškaraca i nijedan od njih nije bio zaražen sifilisom. To je pružilo ranu demonstraciju efektivnosti kondoma u zaštiti od prenošenja infektivnih polnih bolesti. Fallopius je i pravno regulisao upotrebu platnenih navlaka (futrola) kao zaštitu protiv sifi lisa. Ostali popularni materijali su, kako su godine prolazile, uključili kornjačin oklop i kožu, što je bilo naročito popularno kod drevnih Japanaca, nauljene papire, riblju bešiku (mehur) i životinjska creva. Godine 1758. Kazanova je koristio kondome kako bi sprečio da njegove mnogobrojne ljubavnice ostanu trudne. Sredinom 1800-tih revolucionarno otkriće nove tehnologije za dobijanje poboljšanih kvaliteta gume pokrenulo je proizvodnju kondoma do nivoa koji je mnogo bliži onome što imamo danas i postala je moguća masovna proizvodnja mnogo pouzdanijih i manje skupih proizvoda uključujući i kondome. Druga tehnička revolucija u indsutriji kondoma sprovedena je uvođenjem tečnog lasteksa 1930-ih godina. Kondomi se sada prave i od poliuretana. Početkom osamdesetih, počela je njihova prodaja u kafi ćima, prodavnicama i supermarketima.

Poreklo naziva

Postoje dva objašnjenja o tome kako je kondom najverovatnije dobio ime. Po jednom, ime potiče od reči ‘condus’, što na latinskom jeziku znači kutija, posuda, vreća, spremište. Po drugom, kondom nosi ime po Dr Condomu (ili Quondamu), lekaru Charlesa II, koji je za svoga kralja napravio ‘futrolu’ od životinjskih creva. Engleska konekcija bi mogla da objasni ime koje je legendarni ljubavnik Casanova dao svojoj ‘futroli’. On se ne bi podigao iz kreveta bez svog ‘redingote anglaise’ – engleskog jahaćeg kaputa.

Revolucionarna otkrića

Revolucionarni proces vulkanizacije gume koji su izumeli Goodyear i Hancock, omogućio je da masovna proizvodnja bude sigurnija i manje skupa za mnoge proizvode, uključujući i kondome. Vulkanizacija je metod ili proces kojim se sirova guma izlaže sumporu i obrađuje kako bi se pojačala toplota. Tokom ovog procesa guma (sirova) se pretvara u snažan, elastičan materijal. Proizvodnja tečnog lasteksa je zamenila sirovu gumu. Ovo je i danas osnova fabričke proizvodnje. Nova tehnologija je usavršila kondom i omogućila proizvodnju daleko sofi sticiranije verzije od one koju su koristili naši preci. Najnovije dostignuće je kondom načinjen od unikatnog poliuretana, koji je dva puta jači od lasteksa a, istovremeno, omogućava tanju i nežniju opnu. Bilo je potrebno mnogo rada da se načini kondom koji može da se ‘uhvati u koštac’ sa snagom vaše strasti. Ovaj odeljak vas vodi iza scene da pokaže šta je sve potrebno da bi se napravio kondom.

Tehnika pravljenja

Pre nego što je lasteks i počeo da se proizvodi u fabrikama, bio je podvrgnut iscrpnim testovima za kontrolu kvaliteta. Kada je lasteks prošao kontrolne testove, dobio je oblik podesan za korišćenje. Kako je reč o prirodnom materijalu (veoma sličnom mleku, po mnogim od svojih fizičkih karakteristika), on takođe može da se zgruša ili ukiseli. Stabilizatori, konzervansi i faktori vulkanizacije se stoga dodaju lasteksu i zatim se još jednom proverava kako bi se utvrdilo da li je kvalitetan i izdržljiv. Ovaj proces se naziva ‘mešanje’. Kao rezultat dugogodišnjih istraživanja i razvijanja, dobijena je unikatna mešavina. Sledeći stupanj je ‘potapanje’. Rezervoari u koje se potapa niz staklenih kalupa, i čija se temperatura neprekidno kontroliše, su napunjeni lasteksom. Dok stakleni kalup nežno prolazi kroz rezervoare, on na sebi prikuplja gotovo nevidljivi sloj lasteks omotača. Zatim se suši pomoću filtriranog vazduha da bi se izbegla zagađenja iz atmosfere. Posle sušenja, kalup je potopljen još jednom i zatim ponovo osušen. Po završetku procesa ‘potapanja’, otvoreni krajevi novonastalih kondoma se uvijaju (rolaju) kako bi se formirala ivica sa jedne strane ili mehurić sa druge strane. Kondomi, dok su još na kalupima, zatim prolaze kroz peć kako bi se lasteks vulkanizovao. Pre nego što su kondomi skinuti sa kalupa pomoću jakog mlaza vode, izloženi su procesu ‘kvašenja’ kako bi se oslobodili kalupa. Zatim se kondomi suše. Sledi pakovanje, ali i njemu prethodi niz testova, kojima se potvrđuje kvalitet. Dodatnim uzorcima se meri veličina i debljina. Takođe, testira se njihova fizička snaga. Nekima od ovih uzoraka je veštačkim putem ubrzano starenje, da bi se tvorci uverili u njihov kvalitet i po završetku ‘životnog veka’ kodnoma od pet godina, koliko je predviđeno da traju.

Šta su kondomi i ko ih koristi?

Kondomi su neka vrsta ‘prepreke’ koja sprečava prodor spermatozoida do jajnih ćelija. Njihovo dejstvo je dvostruko – kontraceptivno i kao sredstvo za zaštitu od bolesti i infekcija. To je jedina kontraceptivna metoda koja istovremeno štiti od neželjene trudnoće i infektivnih bolesti, uključujući i HIV. Oko 64 odsto seksualno aktivnih odraslih osoba širom sveta opredeljuje se za korišćenje kondoma i postoje različite vrste koje zadovoljavaju različite potrebe. Njihova efikasnost kao kontraceptivnog sredstva ide do 98 odsto, i odgovarajuća su metoda za većinu populacije.

Gde se mogu kupiti?

Prodajna mesta gde se kondomi mogu kupiti su različita, u zavisnosti od zemlje, ali u najvećem broju dostupni su u apotekama, supermarketima, klinikama za planiranje porodica, automatima, i drugim prodajnim objektima, a mogu se naručiti i on-line, preko interneta.

Šta su to ženski kondomi?

Ženski kondom, napravljen od poliuretana, je takođe osnovna kontraceptivna zaštita. On pruža alternativnu zaštitu prilikom upotrebe muškog kondoma. Odgovarajući su potrebama velikog broja žena i efi kasni do 95 odsto u zaštiti od neplanirane trudnoće. Ženski kondomi nisu tako široko dostupni kao muški. U prvom koraku, pre upotrebe, treba konsultovati doktora ili savetnika sa klinike za planiranje porodice.

 

Podaci preuzeti sa zvaničnog sajta kompanije SSL International, proizvođača Durex kondoma