KOMPANIJA MARS OBJAVILA MAPU NETO NULA CILJEVA ZA SMANJENJE EMISIJA ZA 50% DO 2030. GODINE

18. IX 2023 | Kompanija Mars objavila je Mars Mapu Neto Nula, odlučan akcioni plan za postizanje neto nula emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u celom svom lancu vrednosti do 2050. godine. Mars Mapa uključuje novi cilj, koji je odobren od strane Inicijative za ciljeve utemeljene na nauci, da do 2030. godine smanji emisije za 50%, u odnosu na 2015. godinu, uz težnju ka neto nuli do 2050. godine.

Kompanija je dostigla vrhunac emisija 2018. godine i smanjila GHG u apsolutnim vrednostima za 8% ili 2,6 miliona metričkih tona u odnosu na 2015. godinu, dok se poslovanje povećalo za 60% tokom tog vremena. Kao deo ovog akcionog plana, Mars će investirati više od 1 milijarde dolara u naredne tri godine i nastaviti da ulaže finansijske resurse po potrebi dok se ne postigne Neto Nula. Od farmi gde se gaji hrana za ljude i kućne ljubimce do veterinarskih ordinacija gde se brinemo o našim ljubimcima, kompanija Mars odmah preduzima mere kako bi smanjila emisije GHG u svom poslovanju i pomogla izgradnju bolje i održivije budućnosti za sve. Neto Nula se odnosi na stanje kada su emisije gasova sa efektom staklene bašte značajno smanjene, uz obezbeđivanje da se bilo koje druge emisije koje ne mogu biti eliminisane, izbalansiraju uklanjanjem.

Ovaj akcioni plan dolazi nakon nedavnih saznanja Agencije UN za klimatske promene (IPCC) da je potrebno ‘sada ili nikada’ preduzeti drastične mere u borbi protiv klimatskih promena kako bismo izbegli ‘katastrofu’.

Dolazi i kao odgovor na novo veliko istraživanje Ipsosa, koje je otkrilo da uprkos trenutno teškim ekonomskim okolnostima, prosečno 69% odraslih u sedam najvećih svetskih ekonomija smatra da bi se kompanije trebale jednako (32%) ili više (37%) usredsrediti na rešavanje klimatskih promena umesto ekonomskih izazova. Istraživanje je takođe pokazalo da skoro polovina stanovnika sedam najvećih svetskih ekonomija smatra da multinacionalne kompanije i vlade snose ‘veliku odgovornost’ za preduzimanje mera kako bi se suočili sa klimatskim promenama.

“Godina 2050. može delovati kao daleka budućnost, ali napredak koji ostvarimo u narednih sedam godina je ključan. Naša generacija ima sposobnost i odgovornost da smanji emisije i postavi poslovni svet na jasan put ka Neto Nula do 2050. Ne možemo čekati da se ekonomska situacija popravi; moramo nastaviti sa investicijama koje će štititi naše poslovanje danas i u budućnosti. Profit i svrha nisu neprijatelji. Investiranje u smanjenje emisija je pametna poslovna politika, ostvariva je i apsolutno neophodna”, izjavio je Predrag Milinčić, generalni direktor Mars Balkan’

“Mars je uvek sledio nauku, a nauka kaže da moramo smanjiti naše emisije za 50% do 2030. godine. Nauka nas usmerava ka pet osnovnih principa koje Neto Nula mape moraju uzeti u obzir kako bi ostvarile stvaran uticaj, na primer da nema mesta za izuzetke i da moramo dati prednost performansama u odnosu na obećanja. Pripremajući našu mapu, naučili smo da je ovo potpuno izvodljivo postojećom naukom i tehnologijom, kao i potpuno pristupačno. Možemo i dalje da razvijamo naše poslovanje i smanjujemo emisije u isto vreme“, izjavila je Vanja Vagić, Menadžer korporativnih poslova, Mars UBBAI.

Da bi postigao neto nula emisija, Mars će ubrzati prelazak na 100% obnovljivu energiju, redizajnirati lance snabdevanja kako bi se sprečila deforestacija, povećati inicijative u oblasti klimatski pametne poljoprivrede, optimizovati recepte i razviti nove sastojke sa manjim emisionim otiskom, unaprediti i optimizovati logistiku, i implementirati borbu protiv klimatskih promena u poslovanje. Svi koji su zainteresovani da saznaju više o Mars strategiji za Neto Nula i mapi mogu preuzeti dokument na www.mars.com/netzero2050.