KOMPANIJA MARS IZDVAJA 100.000 DOLARA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

8. III 2024 | Kompanija Mars, prepoznatljiva po svom dugogodišnjem istrajnom zalaganju za stvaranje rodno ravnopravnog radnog okruženja, nastavlja sa inicijativom #FlipTheStatusQuo, sa ciljem da projekat nadogradi u odnosu na prošlogodišnji i dodatno proširi dijalog u vezi sa rodnom ravnopravnošću.

Deset saradnika kompanije Mars, bez obzira na pol, će biti u prilici da osvoje po 10.000 dolara za obrazovanje i razvoj po njihovom izboru, a nominacije se otvaraju simbolično 8. marta, na Međunarodni dan žena.

Inspirisan prošlogodišnjim projektom #FlipTheStatusQuo, Mars je želju za podsticanjem rodne ravnopravnosti u radnom okruženju proširio na sve saradnike i implementirao u nameri da i ove godine ohrabri sve svoje zaposlene širom sveta, uključujući Srbiju – kako bi doprineo izgradnji inkluzivnijeg sveta u kome svi mogu da ostvare svoj puni potencijal.

„Želimo da svet, koji je pred nama, bude inkluzivan i da se svi osećaju prihvaćeno. Zalažemo se za rodnu ravnopravnost jer je neophodno da se uspostavi određeni vid podrške kako bismo svi postigli svoj puni potencijal. Inkluzivan svet u kojem se svi osećamo da pripadamo, je nešto što svako od nas u kompaniji Mars želi da vidi. I to je tema kojom se jako aktivno i kontinuirano bavimo”, istakla je Vanja Vagić, menadžerka korporativnih poslova kompanije Mars.

Osim toga, ove godine kompanija Mars motiviše i osnažuje zaposlene kroz učešće u kampanji Međunarodnog dana žena 2024, a ovogodišnja tema je #InspireInclusion. „Kada inspirišemo druge da razumeju i cene uključivanje žena, gradimo bolji svet. I kada su same žene inspirisane da budu uključene, stvara se osećaj pripadnosti, relevantnosti i osnaženosti. Hajde da izgradimo inkluzivniji svet za žene zajedno“, ističu organizatori Međunarodnog dana žena.

Kompanija Mars pruža jednake mogućnosti za karijeru svim svojim zaposlenima nastojeći da obezbedi 100% rodnu ravnotežu u raspodeli liderskih pozicija u globalnim timovima kompanije. Trenutno, 42% rukovodećih pozicija u Mars, Inc. zauzimaju žene, a u regiji Mars UBBAI, koja se sastoji od 15 tržišta uključujući Srbiju, odnos rodne ravnoteže je 42% ženskih naspram 58% muških zaposlenih.