KOMPANIJA COCA-COLA HBC MEĐU NAJBOLJIMA U SVETU U OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE

14. II 2022 | Kompanija Coca-Cola HBC rangirana je kao CDP Lider održivosti u sistemima nabavke i nalazi se među svega 8% kompanija na svetu koje su dospele na godišnju CDP listu kompanija koje prednjače u izveštavanju o svojim naporima za zaštitu životne sredine.

CDP predstavlja zlatni standard kada je u pitanju rangiranje kompanija po pitanju ulaganja u zaštitu životne sredine i izveštavanja o napretku na ovom polju, a Coca-Cola HBC grupa se već šest godina uzastopno nalazi na listi kompanija koje su posvećene pitanjima klimatskih promena i očuvanja vodnih resursa. Ovo priznanje se direktno nadovezuje na nagradu koju je kompanija dobila od CDP u decembru 2021. kada je ocenjena dvostrukom ocenom ‘A’ za klimatske akcije i upravljanje vodom. Coca-Cola HBC je jedna od 1% kompanija koje su dobile dvostruku ocenu ‘A’, od preko 13.000 preduzeća koje je ocenjivao CDP. Na ovaj način kompaniji je odato priznanje za inicijative i akcije koje se svakodnevno sprovode kako bi postali što održivija kompanija.

Budući da je Coca-Cola HBC nedavno objavila i svoje planove da će emisiju gasova s efektom staklene bašte svesti na neto nulu u celom lancu vrednosti do 2040. godine, još jedno priznanje u oblasti održivosti govori u prilog posvećenosti kompanije da u datom roku ispuni svoje ciljeve. Kroz postojeće ciljeve do 2030. godine kompanija će smanjiti svoju emisiju gasova sa efektom staklene baste za 25%, a u narednoj dekadi za još 50%.

Coca-Cola HBC već više od 50 godina uspešno posluje i na tržištu Srbije, a svoje rezultate u oblasti održivog poslovanja tradicionalno predstavlja javnosti i zainteresovanim stranama kroz lokalni Izveštaj o održivosti. Među podacima koje je kompanija u svom lokalnom Izveštaju predstavila prošle godine posebno se istakla činjenica da obe punionice u Srbiji koriste energiju iz 100% obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije koja se koristi u puniocama. Zahvaljujući prelasku na održive izvore energije samo tokom 2020. kompanija je uštedela 11.707 tona CO2.

Iz ove kompanije poručuju da će, motivisani upravo ovakvim priznanjima i u narednom periodu nastaviti ulaganja u zaštitu životne sredine čime će potvrditi svoju posvećenost da budu odgovoran i pouzdan partner zajednici u kojoj posluju i da će nastaviti da posvećeno rade na osnaživanju zajednice kako u ekonomskom i socijalnom, tako i u ekološkom domenu.