Kečap

CRVENO NA RADOST

(tekst objavljen u Progressive magazinu br.22, mart 2006.)

Vodeći proizvođači kečapa Polimark, Min-Commerce, Agroekonomik i Sunce, a pridružuje im se i Vital.

Polimark
“Prema našim saznanjima, imamo oko 70 odsto učešća na domaćem tržištu kečapa”, navode iz Polimarka i dodaju da su ovu proizvodnju počeli 1992. godine. “Polimark za spravljanje svog kečapa koristi italijanski koncentrat paradajza, koji je najkvalitetniji u svetu. Od njega se prave tri ukusa Polimark kečapa: blagi, pizza i ljuti. Naši proizvodi pakuju se u različita pakovanja od 50g do 2kg. Kod izbora veličine pakovanja vodilo se računa da svaki segment potrošača bude pokriven, te se blagi može naći u 8 SKU-ova, dok pizza i ljuti u 6 SKU-ova. Najprodavaniji artikal je boca blagog kečapa od 500g. Od ukupne proizvodnje Polimarkovog kečapa u prethodnoj godini, 60 odsto gotovih proizvoda je plasirano na domaće tržište, dok je 40 odsto izvezeno. Razvojni planovi i ambicije za naredni period su da postanemo lider i u novim programima koje u toku ove godine planiramo da predstavimo”, ističu iz kompanije.

Min-Commerce
Nikola Vujović, komercijalni direktor kompanije Min-Commerce, navodi da prema poslednjim rezultatima istraživanja tržišnog učešća, u domenu proizvodnje kečapa, kojima oni raspolažu, pokrivaju oko 32 odsto domaćeg tržišta. “Naš glavni i najpoznatiji brend je Gurman kečap koji proizvodimo u tri različita ukusa (blagi, ljuti i pizza) i koji je dostupan u sedam različitih pakovanja, među kojima u ukupnoj prodaji dominantan položaj zauzima Gurman blagog ukusa u pakovanju od 1.020 grama. U narednom periodu planiramo da zvanično predstavimo naše novo pakovanje od 5kg, sa potpuno novim i originalnim ukusom. Beležimo kontinuirani rast proizvodnje i sve veću prisutnost, kako na domaćem tako i na tržištu bivše SFRJ, sa napomenom da se obim prodaje konstantno povećava. Ukoliko se posmatraju sva tržišta celovito, finansijski i fizički, obim je konstantan”, ističe Vujović.

Agroekonomik
“Svoju postojanost i održanje tržišnog učešća kečapa, Agroekonomik duguje pre svega postojanosti kvaliteta svojih proizvoda. Tehnološka procedura u proizvodnji, omogućila je očuvanje dobrog ukusa na koji su potrošači naviknuti. Poslednjih deset godina, Agroekonomik je uspeo da sačuva svoj kvalitet, a nadamo se da ćemo u narednom periodu osvojiti još veći deo tržišta i povećati penetraciju u domaćinstva. Očuvanje kvaliteta proizvoda i samim tim zadovoljenje potreba potrošača za dobrim ukusom je osnova održanja na tržištu”, navode iz Agroekonomika.

Vital
Ljiljana Klačar, iz marketinga Vitala, navodi da Vital kečap predstavlja najmlađu proizvodnu liniju, uvedenu prošle godine. Zbog toga i nije obuhvaćen istraživanjem GfK. “U ovoj prvoj godini, prema internim, preliminarnim ispitivanjima osvojili smo oko 15 odsto tržišta SCG, što predstavlja solidno polazište za dalji rast i, eventualno, preuzimanje liderske pozicije u budućnosti. Kada je u pitanju Vitalov kečap, možemo konstatovati blagi finansijski i fizički porast tržišnog udela”, ističe Klačar. Ona dodaje da brend Vital tomato kečap pokriva široku lepezu pakovanja u različitoj ambalaži: tu su PVC kesice od 10, 20, 50 i 100g, zatim PET boce od 500 i 1.000g, kao i kantice od 1,3 i 5kg (namenjene, pre svega HoReCa segmentu), u tri ukusa: blagi, ljuti i pizza. “Najpopularnija su pakovanja u PET ambalaži od 500g i varijanta blagog ukusa. Glavni konkurenti na SCG tržištu su: Polimark, Sunce, Min-Commerce, a od skoro i PTL iz Futoga. U ukupnoj prodaji, udeo izvoza je oko 20 odsto, a izvozimo na tržišta bivše SFRJ, pre svega BiH i Makedonije, a prisutni smo i u Albaniji. Naše su ambicije da se pojavimo i na tržištu Hrvataske, Slovenije, pa i EU”, navodi Klačar.

Pripremila: Ana Filipović