Kafa

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 184, januar/februar 2021)

 

RETAIL ZOOM: INFORMACIJE O PROMETU MLEVENE KAFE NA SRPSKOM MALOPRODAJNOM TRŽIŠTU

 

Najvažniji kanal za kategoriju mlevene kafe u Srbiji u 2020. godini bio je kanal srednjih i velikih radnji (od 40 do 300m²).

 

Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće mlevene kafe na maloprodajnom tržištu Srbije u 2020. godini (od januara 2020. godine do decembra 2020. godine). U toku ovog perioda najviše mlevene kafe je prodato u regionu Istok – 35,8% količinski i 35,5% vrednosno. U regionu Sever je prodato 25,1% količina, što je 25% vrednosne prodaje. Region Beograda generiše 22,4% prodajne količine, a 23,8% prodajne vrednosti. Ostatak prodaja dolazi iz regiona Zapad.

Kanali prodaje

I dalje dominantni kanal prodaje mlevene kafe je kanal velikih i srednjih radnji, koji količinski učestvuje sa 43% i 42% vrednosno posmatrano. Kanal malih radnji i kanal hiper i super marketa je ujednačen i učestvuje sa po 26% u prodatim količinama. Preostale prodaje dolaze iz kanala kiosaka i benzinskih pumpi.

Veličina pakovanja

Više od polovina prodatih količina (61%) dolazi od pakovanja koje sadrži 200g, a za njim sledi 100g koje ‘nosi’ 31% prodatih količina. Sledeće je pakovanje od 500g, sa učešćem od 6% u prodatim količinama.

Vodeći igrači

Vodećih pet proizvođača u kategoriji mlevene kafe u periodu od januara 2020. do decembra 2020. godine (poređani po abecednom redu), količinski posmatrano su: Grand Prom, Jacobs Douwe Egberts, Kafa Dobro jutro, Moravka, Strauss Adriatic. Slika je ista i ako posmatramo u kontekstu vrednosti i raspodele po proizvođačima.