KADA VERUJEMO PRIRODI SVE SE SAVRŠENO UKLOPI

07. VII 2023. | Dugogodišnju posvećenosti zdravim navikama, lepoti življenja i poštovanju prirode, kompanija VodaVoda pretočila je u nacionalnu edukativnu kampanju čiji je cilj podsticanje svesti o potrebi sagledavanja suštinskih vrednosti koje nam mogu pomoći u postizanju životnog sklada u borbi sa izazovima dinamične svakodnevnice. Polazeći od individualne potreba pojedinca za postizanjem unutrašnje ravnoteže i dugoročnog očuvanja zdravlja, kampanja ukazuje na važnost balansa duha, tela i uma uz okretanje prirodi.

Centralna tema komunikacije “kada verujemo prirodi sve se savršeno uklopi” sublimira dva ključna elementa – izvorno prirodno poreklo VodaVode i poznata naučno dokazana svojstva prirodno izbalansirane mineralne vode da pozitivno utiče na fizičko i duhovno zdravlje. U tom smislu, novom kampanjom kompanija produbljuje svoju društveno odgovornu ulogu sa željom da i na našim prostorima osnaži globalno rastuću težnju savremenog čoveka da uz pomoć prirodnih rešenja pronađe održivu ravnotežu dok se suočava sa posledicama stresa i neizvesnosti savremenog života.

Slaveći moć prirode koja ju je stvorila, VodaVoda koja u optimalnom mineralnom sastavu dolazi iz stenama zaštićenog arteškog bezdana sa 605 metara dubine, bez ikakve hemijske prerade i uticaja na njena prirodna svojstva, daje nov pogled na izazove sa kojima se svakodnevno suočavamo. U želji da sklad i uravnoteženost kakvi postoje u njenom sastavu na edukativan način prenese i podrži u svim aspektima modernog života, nastoji da u javni prostor unese pozitivnu energiju, aktivno podstakne i ohrabri pozitivne promene i otvori teme koje su od šireg društvenog značaja, a vezane su za život koji je usklađen sa prirodom.

 „Pored vrednosti za koje se zalažemo, svoj dugogodišnji uspeh dugujemo upravo prirodi koja je našoj vodi podarila izvanredan kvalitet i savršen balans minerala koji čuvaju vitalnost i blagotvorno deluju na organizam.  Novom kampanjom koja je puna optimizma i dobre energije želimo da podstaknemo ljude da više razmišljaju o prirodi, da se otvore za lepotu života i sklad koje ona može da im pruži. Nadamo se da će u tom procesu suštinski sagledati i dati šansu blagodeti prirodne mineralne vode optimalnog sastava da pokaže pozitivan uticaj na ličnu vitalnost, zdravlje i duhovnu snagu“, rekao je Vojin Đorđević, osnivač i kreator brenda VodaVoda na druženju sa predstavnicima medija i poslovnim partnerima na kom je predstavljena nova kampanja.