INSEKTICIDI I REPELENTI

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 207, maj 2023)

NAJVIŠE SE KUPUJU U BEOGRADU

Insekticidi i repelenti imaju najveći udeo u vrednosnoj prodaji u velikim i prodavnicama srednje veličine od 53,4%, volumenski, najveći udeo takođe imaju velike i prodavnice srednje veličine 46,2%.

NielsenIQ analiza tržišta:

Sa dolaskom sunca i lepog vremena, ono što ume da pokvari boravak napolju ili popodnevnu dremku u hladu su svakako razni insekti, bubice, komarci. Danas, na tržistu Srbije sve više se poklanja pažnja zaštiti od istih. Koje proizvode najviše koristimo, gde ih najviše kupujemo i koja pakovanja su nam najprivlačnija, pokazuju podaci iz NIQ RMS panela prodaje za period od aprila 2022. do marta 2023. godine.

Vrednosna prodaja u porastu

Prodaja insekticida i repelenata u Srbiji tokom ovog posmatranog perioda je u porastu, pa je tako vrednosna prodaja ovih proizvoda zabeležila rast od 4,1% u odnosu na isti period prošle godine. Količinska prodaja manja je za 11,9%, a komadna prodaja za 7,6%. Naravno, bitno je napomenuti da je ovo izuzetno sezonalna kategorija, koja u letnjim mesecima ostvari najveći deo ukupne godišnje prodaje. Jul i avgust iz godine u godinu su meseci koji generišu najveći deo kategorije, dok naravno januar i februar najmanje doprinose.

Po kanalima prodaje

NielsenIQ panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje – hiper/supermarketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni, kao i drogerije. Prodaja ovih proizvoda u hiper/super marketima beleži pad u sva tri tipa prodaje – količinski (31,6%), vrednosno (13%) i komadno (24,6%). Velike i srednje prodavnice imale su rast vrednosne prodaje (9,7%) količinske (3,4%) i komadne prodaje (3,6%) u odnosu na isti period prethodne godine. Male prodavnice beleže rast vrednosne prodaje za 4,6%, pad količinske za 34,6%, i komadne za 17,8%.Vrednosno, najveći pad prodaje primećen je u kioscima i paviljonima od 45,3% u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Insekticidi i repelenti imaju najveći udeo u vrednosnoj prodaji u velikim i prodavnicama srednje veličine od 53,4%, volumenski, najveći udeo takođe imaju velike i prodavnice srednje veličine 46,2%. Na trećem mestu vrednosno su super i hipermarketi sa 8,8% prodaje,  male prodavnice sa 12,7%, dok najmanje vrednosno učešće imaju kiosci i paviljoni.

Po regionima

U većini regija zabeležen je rast prodaje insekticida i repelenata u odnosu na isti period prethodne godine. Beograd ostvaruje rast od 2,7% vrednosne prodaje, centralno-zapadna Srbija 20,4%, jugoistočna 4,4%, dok je u regionu Vojvodine zabeležen pad od 5.1%, 

Posmatrano po udelu insekticida i repelenata po regijama, najveća količina prodata je u Beogradu 42,8%, dok je u Vojvodini taj procenat manji 23,2%. U jugoistočnoj i centralno-zapadnoj Srbiji se proda znatno manja količina insekticida i repelenata. Količinska prodaja u jugoistočnoj Srbiji je 19,2%, a u centralno-zapadnoj 14.8%.

Po nameni

Najprodavaniji insekticidi i repelenti su svakako oni za komarce sa 35,5% vrednosnog učešća, potom za muve i komarce 15,1%.

Po veličini pakovanja

Ako posmatramo veličinu proizvoda, najviše vrednosno učešće imaju pakovanja od 400ml sa 15,1% vrednosnog učešća, potom slededi pakovanje od 100ml sa 10% vrednosnog učešća i 210ml sa 9,4%. Ostala pakovanja nešto manje doprinose kategoriji insekticida i repelenata.

Sa ili bez dopune

Odnos između toga da li imaju dopunu ili ne je sledeći – vrednosno ‘non refill’ ima 84,1% učešća, a ‘refill’ 15,9%. Količinski posmatrano situacija je malo drugačija. ‘Non refill’ ima ucešće od 39,4%, dok ‘refill’ ima 60,6%.

Vodeći igrači

Top 7 proizvođača insekticida i repelenata zauzima 95% vrednosne i količinske prodaje. Top 7 proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Artisana, BB Link, Bros SP.J.Poland, Lomax Company, S.C.Johnson , KT Cosmetics i Mirato.