Hrana za bebe

(tekst objavljen u Progressive magazinu br.26,jul 2006.)

Uslučaju nedostatka majčinog mleka, fabrička mleka za bebe su najbolja i bakteriološki sigurna hrana, koja može da osigura normalan rast i razvoj bebe. Industrijsko mleko se proizvodi na bazi kravljeg mleka, koje se posebnim tehnološkim postupcima prilagođava potrebama deteta. U toj adaptaciji, nastoji se da se kravlje mleko, koje izvorno služi prehrani teladi, što više približi karakteristikama majčinog mleka, kao nedostižnog uzora.

• Kako je sve počelo
Veštačkoj hrani, koja može da zameni majčino mleko, pridavao se oduvek veliki značaj. Zapisi grčke mitologije spominju da su svemogućeg boga Zevsa othranile nimfe mlekom božanske koze Amalteje, a blizance Romula i Rema odgajila je vučica. Prvi pokušaji proizvodnje hrane za bebe zabeležen i su u 19. veku, sa radovima Liebiga (‘Savršena hrana za odojčad’), što je bilo daleko od idealne hrane za bebe. Smatra se da industrijska proizvodnja počinje sa doktorom Gastenbergerom, koji je 1915. godine u Dečjoj klinici u Klivlendu, sproveo kliničko ispitivanje primene prilagođenog kravljeg mleka u prehrani odojčadi. Danas se ovoj industriji poklanja velika pažnja i u svetu postoji nekoliko desetina kompanija koje proizvode ‘infant formule’, odnosno zamene za majčino mleko.

• Sreća deci, a odgovornost odraslima
Na svu sreću, daleko smo od vremena kada je nedostatak majčinog mleka značio pitanje života i smrti za bebu. Proizvođači mleka za bebe danas nude veliki broj odgovarajućih artikala, proizvedenih po visokim zdravstvenim normama i kreiranih po najnovijim naučnim saznanjima, i na taj način osiguravaju pravilnu ishranu deci koja nemaju tu sreću da budu dojena. Proizvodnja i prodaja hrane za bebe regulisana je brojnim međunarodnim dogovorima nacionalnim propisima. Preporuka Evropske Unije od 1991. normira dve kategorije fabričkih mleka za zdravu odojčad: početna fabrička mleka za odojčad, označena brojem 1 (za prva četiri do šest meseci života bebe) i prelazna fabrička mleka za odojčad, označena brojem 2 (za bebe nakon navršenog četvrtog, odnosno šestog meseca).

• Proizvođači, distributeri i prodavci
Uloga proizvođača mleka za bebe je da stvori proizvod koji će da osigura pravilan rast i razvoj deteta, prema svim zakonskim normama i savremenim saznanjima, a zadatak distributera je da proizvod dopremi do potrošača u zdravstveno ispravnom stanju. Prodavac mora da obezbedi uslove pravilnog skladištenja i čuvanja proizvoda, to jest, treba da skladišti mleko za odojčad na suvom i hladnom mestu (na petnaest stepeni, uz relativnu vlažnost vazduha od 75 odsto), daleko od supstanci intenzivnog mirisa. Skladištenje robe je veoma odgovoran zadatak. Ako se roba uskladišti pravilno, čuva se od nepovoljnih uticaja. Pri skladištenju hrane za odojčad treba dobro paziti na odnos jedne robe prema drugoj. Ambalaža mora biti originalna i neoštećena, a rok upotrebe dobar – u protivnom se proizvod ne sme prodavati. Rok upotrebe hrane za bebe u prahu, koja se nalazi u tripleks foliji i kartonskoj kutiji, je 12 do 18 meseci od dana proizvodnje, pod uslovom da je ambalaža neoštećena i da je proizvod pravilno čuvan.

• Saveti samo od stručnjaka
Preporuku o potrebi uvođenja industrijskog mleka u prehranu odojčadi, umesto majčinog, daju lekar ili patronažna sestra, koji su detaljno informisani o sastavu mleka za bebe. Odabir formule i preporuka pedijatra, ili patronažne sestre, zavisi uglavnom od njihovog iskustva. U slučaju kada majka ne doji, ili prestane da doji, najbolji izbor su industrijska mleka za bebe. U prvoj godini decu nikako ne treba hraniti običnim kravljim ili kozjim mlekom. Saveti o prehrani beba moraju biti prepušteni stručnim zdravstvenim radnicima!

Priredila:
Branka Haničar, dr. med.
Stručni saradnik za hranu za odojčad,
Vivera d.o.o.