HENKEL DOSTIGAO NOVI REKORDNI RAST PRODAJE I PRIHODA

23. II 2018. | “Prethodna 2017. godina bila je veoma uspešna za kompaniju Henkel. U izazovnim i promenljivim uslovima na tržištu, dostigli smo novi rekordni rast prodaje i prihoda, te ostvarili finansijske ciljeve za tu godinu. Po prvi put, premašili smo nivo godišnje prodaje od 20 milijardi evra, a ovaj snažan učinak omogućio je upravo naš posvećen i stručan globalni tim”, istakao je izvršni direktor kompanije Henkel, Hans Van Bajlen i dodao: “Zahvaljujući naporima koje ulažemo u održivi i profitabilni rast kompanije, postigli smo rekordne marže i nova dostignuća u inovacijama”.

Sa 20,029 milijardi evra, prodaja u fiskalnoj 2017. godini, po prvi put je premašila 20 milijardi evra i porasla za 7% u poređenju sa prethodnom godinom. Kada se u obzir uzmu efekti kursnih razlika, ukupan negativni uticaj na prodaju iznosi 2%, dok akvizicije i divesticije iznose 5,9% rasta prodaje. Organski rast prodaje, koji isključuje uticaj valutnih kretanja i akvizicije/prodaje, zabeležio je rast od od 3,1%, dok je korigovani operativni profit (EBIT) porastao za 0,4% na 17,3%. Zbog troškova finansiranja akvizicija realizovanih 2016. i 2017. godine, finansijski rezultat iznosi -51 miliona evra, dok je fiskalne 2016. godine iznosio -33 miliona evra. Korigovani godišnji neto prihod, posle oduzimanja iznosa koji se pripisuju manjinskim akcionarima, povećan je za 9,1% na 2,534 milijardi evra, u odnosu na 2,323 milijardi evra u 2016. godini. Korigovani prinos po prioritetnoj akciji (EPS) porastao je za 9,1% sa 5,36 evra na 5,86 evra. Pored toga, kompanija Henkel ostvarila je nove izvore rasta zahvaljujući savremenoj tehnologiji 3D štampanja, koje omogućava bržu i efikasniju proizvodnju.

Učinak poslovnih sektora u 2017. godini

Poslovni sektor Adhezivi Tehnologije postigao je veoma snažan rast organske prodaje od 5% u fiskalnoj 2017. godini, dok je nominalni rast prodaje porastao za 4,8% na 9,387 milijardi evra. Prodaja u sektoru Beauty care imala je organski rast za 0,5%, a nominalni za 0,8% na 3,868 milijardi evra. Poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija zabeležio je fantastičan rast organske prodaje od 2%, dok je nominalni rast prodaje porastao za 14,8% na 6,651 milijardi evra.

Predviđanja za 2018. godinu

U 2018. godini, kompanija Henkel očekuje rast organske prodaje od 2 do 4% u sva tri poslovna sektora, rast korigovanog prihoda od prodaje (EBIT) za više od 17,5%, kao i rast korigovanog prinosa po prioritetnoj akciji od 5 i 8%.