Handheld uređaji

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 95, april 2012.)

 

Ručni računari (handheld uređaji, mobilni terminali, PDA…) su mobilni uređaji koji korisniku omogućavaju na svim lokacijama da primi, unese ili prosledi potrebne podatke. Mobilnost i fleksibilnost upotrebe su diktirali da uređaji budu kompaktnih dimenzija i da omoguće značajno brži i precizniji rad nego uz pomoć papira i olovke.

Prvi ručni računari
Razvoj ručnih računara prati razvoj informacionih tehnologija uopšte. Slično PC računarima, prvi ručni računari su imali performanse i do milion puta slabije od sadašnjih. Od nastanka, pa sve do danas, tri firme su prepoznate kao vodeći svetski inovatori i lideri na polju mobilnih računarskih tehnologija. Symbol Technologies (danas deo kompanije Motorola) i Intermec su američke firme koje su načinile najveći proboj u uvođenju i masovnoj primeni bar kod tehnologije, kao i primeni ručnih računara u oblastima u kojima se i danas najviše koriste: na terenu i u skladištu. Engleska firma Psion je 1984. godine proizvela prvi masovno korišćeni ručni računar na svetu – Organizer, koji je postavio temelje za razvoj svih PDA uređaja.

Nezamenjivi u identifikaciji robe
Već tokom 80-ih godina prošlog veka došlo je do grananja razvoja ručnih računara na komercijalne (današnji PDA i smartphone uređaji) i industrijske (današnji robusni handheld uređaji). 90-ih godina u zapadnim zemljama došlo je do masovne primene ručnih računara, jer su veliki sistemi u FMCG i javnom sektoru brzo uvideli korist u automatizaciji manipulacije robom i podacima. Nakon 2000. godine ručni računari su u celom svetu postali nezamenjivi deo u identifikaciji robe, imovine, dokumenata, pa čak i ljudi i životinja.

Prenos podataka u realnom vremenu
Bar kod i RFID su tehnologije koje omogućavaju jednoznačno i precizno obeležavanje i identifikaciju robe. Za razliku od bar koda, koji zahteva vizuelni kontakt oznake i skenera, RFID tehnologija je beskontaktna i omogućava brzo i precizno skeniranje više oznaka odjednom. Bluetooth, WLAN i GPRS su tehnologije koje omogućavaju radio komunikaciju ručnog računara sa centralnim serverom i omogućile su korisnicima da prenose podatke u realnom vremenu. Uz navedene tehnologije, GPS (globalno satelitsko pozicioniranje) i kamera su sastavni delovi današnjih ručnih računara.
I pored konstantnog tehnološkog napretka korisnicima ipak ne odgovara da samo što je usvojeno neko rešenje odmah razmatraju novo, bolje i modernije. Zato postoji jedna bitna tehnološka razlika između komercijalnih PDA uređaja i robusnih ručnih računara, a to je industrijska izrada robusnih računara. Ona omogućava pouzdanost u teškim uslovima rada, dugovečnost uređaja, ali i stabilnost i predvidivost tokom perioda od 5-10 godina intenzivnog korišćenja.

Primena
Primena ručnih računara se može podeliti na onu unutar četiri zida i terensku primenu. U prvu grupu spadaju rešenja za magacinski rad (ulaz/izlaz robe i sistemi za upravljanje skladištima), popisi robe i imovine… Terenske aktivnosti uključuju: mobilnu prodaju (prikupljanje porudžbenica, prodaju iz vozila), dostavu robe, prikupljanje podataka na terenu (stanja brojila, merčendajzing…), komunalne službe (policija, kontrola parkinga…), evidenciju stoke, živine, ljubimaca…

Ušteda vremena i novca
U FMCG industriji sve se vrti oko velikih brojeva. Zato se svaka ušteđena sekunda kod poručivanja robe, prijema/izdavanja iz skladišta, isporuke na terenu, ali i prilikom obrade podataka u administraciji, smanjenjem papirologije i drastičnim smanjenjem grešaka… množi sa brojem tih operacija na godišnjem nivou. Osim neumoljive matematike i praksa jasno pokazuje da se investicije u ručne računare i mobilne tehnologije najčešće isplate u roku od jedne godine.

Nezaustavljivi trend
Mobilnost predstavlja nezaustavljivi svetski trend, koji je naravno prisutan i kod nas. Na našem tržištu, danas je teško pronaći firmu iz FMCG sektora koja ne koristi prednosti ručnih računara. Budućnost ručnih računara garantovana je ne samo sve većim nizom aktivnosti koje se na terenu obavljaju, već i razvojem softverskih aplikacija, koje dodatno pomeraju granice primene i isplativosti.

Stefan Lazarević,
LS Data