FORTENOVA GRUPA NASTAVLJA POSTUPAK PRODAJE POSLOVNOG PODRUČJA ZAMRZNUTE HRANE PREGOVORIMA SA KOMPANIJOM NOMAD FOODS

18. I 2021. | Nakon završene sveobuhvatne poslovne analize kompanija Ledo plus, Ledo Čitluk i Frikom, koje zajedno sa nekoliko manjih povezanih društava čine Poslovno područje zamrznute hrane, koje je u procesu prodaje, Fortenova grupa je odlučila da nastavi sa sledećom fazom – ušla je u ekskluzivne pregovore sa kompanijom Nomad Foods.

“Nomad Foods je kompanija sa izuzetnim investicionim i operativnim rezultatima i jasnim fokusom na segment zamrznute hrane u Evropi. Ima još posla – potrebno je ispuniti niz zahteva pre nego što se postigne konačni dogovor, ali svakako očekujemo da ćemo u tome uspeti”, izjavio je James Pearson, izvršni direktor za finansije Fortenova grupe.

“Postupak dubinske analize, koja se primenjuje u procesu prodaje, za Poslovno područje zamrznute hrane, u kojem je učestvovalo više stranaka, uspešno je priveden kraju našim prihvatanjem nastavka pregovora – ekskluzivno sa kompanijom Nomad Foods. Ova kompanija pokazala se kao potencijalno snažan partner za našu delatnost zamrznute hrane. Krajnji cilj Fortenova grupe, osim uvećanja vrednosti, i dalje ostaje zaključenje transakcije sa strateškim partnerom koji će dati maksimalan doprinos daljem razvoju Poslovnog područja zamrznute hrane, kao i prepoznati punu vrednost i potencijal ove delatnosti i ljudi koji u njoj rade”, rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe.

“Ova transakcija je za nas deo procesa optimizacije kapitalne strukture koji će omogućiti Fortenova grupi dalji razvoj. Očekujem da će sledeća faza prodaje delatnosti Zamrznute hrane biti završena krajem prvog kvartala 2021. godine potpisivanjem kupoprodajnog ugovora. U tom slučaju transakcija bi mogla biti zaključena čim pribavimo regulatorna odobrenja, moguće tokom leta 2021. godine. Naše zaposlene i tržište nastavićemo redovno i pravovremeno da obaveštavamo o razvoju situacije”, zaključio je Peruško.