Flaširana voda

(tekst objavljen u Progressive magazinu br.12, maj 2005.)

Flaširane vode su jedna od najbrže rastućih kategoriia u svetu u sektoru roba široke potrošnje.

Za vreme Rimske imperije poklanjana je posebna pažnja izvorima mineralnih i termalnih voda. Iz tog doba sačuvane su Terme u više banja u Srbiji (Novopazarska, Gamzigradska – Niška, gde su pronađeni rimski novčići.) Još u starom veku lekari su se već bavili analizom vode. Plinije pokazuje sumporovite, kisele, slane i gvožđevite vode. Hipokrat tvrdi da su vode koje pre ključaju čistije, bolje od onih koje teže ključaju, što je tačno, ali se ne zna kako se došlo do ovog zaključka u tom vremenu.

• Istorijat
Turnajzer 1572. godine objavljuje rad o ‘hladnim, toplim mineralnim i metalnim vodama’ u kome količinu soli određuje upoređivanjem težine ispitane vode i kišnice. Mnogobrojne postupke hemijske analize daje čuveni hemičar Robert Boji, u svojoj knjizi o mineralnim vodama 1685. godine, i još tada je upozorio da se najpre ispituje okolina izvora, opisuje zemljište, a pod mikroskopom, koji je tek bio otkriven, treba ispitati da li ima ‘čestica koje se kreću’. Od kraja 18 veka počinje i kvantitativna analiza glavnih sastojaka mineralnih voda, a kasnije, pronalaskom spektralne analize, i drugih mikroelemenata i elemenata u tragovima.

• Prva knjiga o vodama
Kod nas ovakve analize počinju po nalogu knjaza Miloša 1834. godine, jer je u Beč na analizu poslato sedam uzoraka mineralnih voda iz, u to vreme poznatih, naših banja. To je ujedno bio i prvi put da se uz kvalitativne i kvantitativne analize dobije i preporuka o načinu korišćenja za svaku od ovih mineralnih voda. Ove i druge analize skupio je i u knjizi ‘Opis mineralnih voda i njeno upotrebljenje vaopšte’, izdatoj u Beogradu 1856. godine, E.Lindenmajer.

• Klasifikacija voda
Na osnovu ‘Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće’ i ‘Pravilnika o kvalitetu prirodne mineralne vode’, a na osnovu sadržaja mineralnih soli (računat kao suvi ostatak na 180°C) mineralne vode i prirodne izvorske vode svrstavaju se u četiri grupe:
1. nisko mineralizovane vode, sadržaj ispod 50 mg/l
2. sadržaj do 500 mg/l
3. sadržaj od 500 do 1500 mg/l
4. visoko mineralizovane vode, preko 1500 mg/l.
Nisko mineralizovane vode (oligomineralne) piju se bez ograničenja, dok se ostale piju u ograničenim količinama i sa upustvom lekara.

• Počeci flaširanja
U prvim godinama posle Drugog svetskog rata flaširanjem mineralne vode bavilo se samo nekoliko proizvođača, od kojih je tada, bio a i danas je najpoznatiji Knjaz Miloš. Flaše od dve litre su punjene ručno, zatvarane plutanim zatvaračem i pakovane u drvene gajbe sa slamom, a prevožene konjskom zapregom. Tek šezdesetih godina počinju i prvi industrijski pogoni. Perspektiva razvoja flaširanih mineralnih voda u Srbiji je velika, posebno kod nisko mineralizovanih, koje su u trendu i za redovnu upotrebu za piće i pripremu jela, jer je dosta gradskih vodovoda nestabilno i siromašno dragocenim hemijskim elementima, kao što su magnezijum, selen i drugi elementi.

• Budućnost
Najveći svetski proizvođači su Nestle i Danone, koji su vlasnici velikog broja poznatih voda, među kojima su najpoznatije Perije, Evian i druge, a na trećem mestu je Coca Cola, koja takođe radi na kupovini izvorišta i fabrika za flaširanje voda, jer će to u budućnosti biti unosan posao, bolji od sadašnje proizvodnje bezalkoholnih pića. Sve manje će biti izvorišta zdrave i kvalitetne vode za piće kod površinskih voda zbog zagađenosti, a i iscrpljivanja sada raspoloživih. Obilje mineralnih voda može našoj zemlji da posluži kao mogućnost prodaje velikih količina bilo flaširane ili vode u tankovima, jer česte nestašice pitkih voda prete iz dana u dan. Tu prirodnu pogodnost trebalo bi da naša zemlja što bolje iskoristi, jer kvalitetne zdrave vode se mogu odlično plasirati na ino tržište – posebno nisko mineralizovane i nisko gazirane (pa i negazirane), jer se one mogu koristiti za sve uzraste. Više gazirane moraće ostati i dalje kao vode za mešanje sa drugim pićima (vino, sokovi).

dr Dejan Riznić, Knjaz Miloš