DEZODORANSI

FokusDezodoransi

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 158, maj 2018)

 

NAJVIŠE SE KUPUJU U MINIMARKETIMA

Dok su kupovine dezodoranasa na promocijama i akcijama veoma zastupljene, sa skoro 30% tržišnog učešća u kategoriji i trendom rasta ovog pokazatelja, trgovačke marke imaju vrlo mali udeo u posmatranoj kategoriji.

GfK analiza tržišta
Dalibor Minić, Senior Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta dezodoranasa u Srbiji odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od marta do novembra 2017. godine. Analizom su obuhvaćeni dezodoransi i antiperspiranti, kako u spreju tako i u tečnom (gel) i čvrstom stanju (stick).
U posmatranom periodu, a u odnosu na isti period godinu dana ranije, ukupna vrednost kupovina dezodoranasa u domaćinstvima u Srbiji beleži pad, podstaknut pre svega opadanjem broja kupaca, ali i nešto proređenijim kupovinama ovog proizvoda.
Panelom domaćinstava registrovano je pedesetak kompanija koje plasiraju dezodoranse na tržište Srbije, kao i stotinak brendova ovog proizvoda. Pritom, pet vodećih robnih marki dezodoranasa ‘zauzima’ čak 70% vrednosnog tržišnog učešća u kategoriji. Poređani abecednim redosledom, ovi brendovi su: B.U, Dove, Fa, Nivea i Rexona. Najveću lojalnost kupaca imaju brendovi Nivea i Dove, sa prosekom od 44% odnosno 41% od ukupne potrošnje kupaca na dezodoranse, mada ni ostali vodeći brendovi ne zaostaju mnogo – Fa sa 34%, Rexona sa 33% i B.U. sa lojalnošću kupaca od 30%.
Dezodoransi se najviše kupuju u minimarketima, koji ‘zauzimaju’ 30% vrednosnog učešća na tržištu kategorije, dok za njima slede supermarketi sa 20%. 16% učešća imaju tradicionalne prodavnice, dok udeo drogerija u ukupnoj raspodeli vrednosti kategorije iznosi 14%. Učešće velikih prodajnih formata je 7%, dok svi preostali prodajni kanali generišu zbirno 12% tržišnog učešća.
I dok su kupovine dezodoranasa na promocijama i akcijama veoma zastupljene, sa skoro 30% tržišnog učešća u kategoriji i trendom rasta ovog pokazatelja, trgovačke marke imaju vrlo mali udeo u posmatranoj kategoriji i suprotan trend između dva perioda.
Bezmalo 80% vrednosti kategorije generišu dezodoransi u vidu spreja, dok preostalih dvadesetak procenata dolazi od stick i roll-on proizvoda. Oko dve trećine tržišne vrednosti dezodoranasa dolazi od proizvoda namenjenih ženama.