INSTANT KAFA I MIKSEVI

FokusInstantKafa

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 158, maj 2018)

Najveće količine instant kafe se kupuju u minimarketima – 38% od ukupnih količina kategorije. Slede tradicionalne prodavnice sa 27% i supermarketi sa 22%, dok na velike formate i druge prodajne kanale ‘odlazi’ preostalih 13% količinskog tržišnog učešća.

GfK analiza tržišta
Dalibor Minić, Senior Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta instant kafe u Srbiji odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od marta do novembra 2017. godine.
Kupovina instant kafe u domaćinstvima u Srbiji u posmatranom periodu beleži pad u odnosu na isti period 2016. godine, izazvan pre svega nižom učestalošću kupovine ali i blagim osipanjem broja kupaca. Ova negativna promena je vidljiva kako kod klasične instant kafe tako i kod mikseva (2u1, 3u1, kapućino i slično).
Na domaćem tržištu prisutno je pedesetak brendova instant kafe, ali vodećih pet u kupovinama domaćinstava ‘zauzima’ ukupno čak 90% količina cele kategorije. Ti brendovi su, abecednim redosledom: Doncafé, Grand, Jacobs, Mokate i Nescafé. Među njima, najveću lojalnost kupaca zavredili su Nescafé (69%) i Mokate (43%), Jacobs je na sredini sa 32%, dok na Grand i Doncafé instant kafe kupci u proseku troše 21% odnosno 17% od svoje ukupne potrošnje na instant kafu.
Najveće količine instant kafe se kupuju u minimarketima – 38% od ukupnih količina kategorije. Slede tradicionalne prodavnice sa 27% i supermarketi sa 22%, dok na velike formate i druge prodajne kanale ‘odlazi’ preostalih 13% količinskog tržišnog učešća.
Promocije su veoma izražene u kategoriji instant kafe – čak 30% svih kupljenih količina za potrošnju u domaćinstvu kupljeno je kroz neki vid promocija ili akcija. Trgovačke marke instant kafe, sa 3% količinskog učešća i opadajućim trendom, nisu značajnije zastupljene u ovoj kategoriji.
Posmatrano po segmentima, tradicionalna instant kafa ‘zauzima’ manje od jedne petine ukupnih količina kategorije (mada je njeno vrednosno učešće znatno veće), dok preko 80% čine razni miksevi, pre svega 3u1, a zatim i 2u1 kafe. Od svih kupaca instant kafe u posmatranom periodu, njih 9 od 10 je bar jednom kupilo kafu iz segmenta mikseva, dok je svako treće domaćinstvo kupilo tradicionalnu instant kafu.