DETERDŽENTI I OMEKŠIVAČI ZA VEŠ

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 211, oktobar 2023)

TREĆINA KOLIČINE DETERDŽENATA I OMEKŠIVAČA JE KUPLJENA NA PROMOCIJI

Ako posmatramo prodajne formate unutar kategorije deterdženata za veš, minimarketi se izdvajaju sa 26% količinskog učešća, supermarketi sa 25% i tradicionalne prodavnice sa 24% učešća. Dominantni formati unutar kategorije omekšivača za veš su supermarketi sa 26% učešća, tradicionalne prodavnice sa 24% i minimarketi sa 21%.

Slavica Kovačević,
Junior Research Consultant,
CPS GfK

GfK analiza tržišta:

U fokusu ovog istraživanja je kupovina deterdženata i omekšivača za veš u periodu od maja do jula 2023. godine u domaćinstvima u Srbiji.


Deterdženti za veš
U posmatranom tromesečnom periodu, deterdžente za veš je kupilo 53% domaćinstava u Srbiji, dok je frekvencija kupovine oko dva puta u tri meseca. Prosečna plaćena cena je porasla za 29% u odnosu na isti period prethodne godine.
Top tri proizvođača ostvaruju 76% količinskog učešća unutar kategorije deterdženata za veš.
Ako posmatramo prodajne formate unutar kategorije deterdženata za veš, minimarketi se izdvajaju sa 26% količinskog učešća, supermarketi sa 25% i tradicionalne prodavnice sa 24% učešća.
Vodeći proizvođači, abecednim redosledom, su Beohemija Inhem, Henkel i Procter&Gamble, koji zajedno doprinose sa 76% količinskog učešća.
Henkel se izdvaja kao proizvođač sa najvišom lojalnošću kupaca: kod kupaca Henkela, 76% kupljene količine detrdženata potiče upravo od ovog proizvođača.
Udeo trgovačkih marki je mali unutar ove kategorije, svega 3%. Čak jedna trećina količine deterdženata za veš, odnosno 36% količine, kupljena je na promociji.

Omekšivači za veš
U periodu od maja do jula 2023. godine omekšivače za veš je kupilo 53% domaćinstava u Srbiji, pri čemu je zabeležen gubitak kupaca od 4pp u odnosu na isti period prethodne godine. Prosečna plaćena cena je porasla za 26% u odnosu na godinu dana ranije. Frekvencija kupovine omekšivača u ovom periodu iznosi dva puta u tri meseca.
Top tri proizvođača ostvaruju 50% količinskog učešća unutar kategorije omekšivača za veš.
Dominantni formati unutar kategorije omekšivača za veš su supermarketi sa 26% učešća, tradicionalne prodavnice sa 24% i minimarketi sa 21%.
Vodeći proizvođači su isti unutar kategorije omekšivača i deterdženata, abecednim redosledom to su: Beohemija Inhem, Henkel i Procter&Gamble, pri čemu se Procter&Gamble izdvaja kao proizvođač sa najvišom lojalnošću: 62%.
Količinski udeo promocija je visok unutar ove kategorije i iznosi 37%. Trgovačke marke su nešto bolje pozicionirane u odnosu na kategoriju deterdženata, sa 8% količinskog učešća.