DELHAIZE SERBIA IMPLEMENTIRAO I SERTIFIKOVAO IFS LOGISTICS STANDARD

13122019-delhaize

13. XII 2019 | Kompanija Delhaize Serbia je uspešno implementirala zahteve i sertifikovala IFS Logistics standard (International Featured Standard), koji potvrđuje posvećenost kompanije kvalitetu i bezbednosti proizvoda i predstavlja još jedan korak u pravcu GFSI – Globalne inicijative za bezbednost hrane, kao opšteg pravca poslovanja na globalnom nivou.

Ovime je potvrđeno da u kompaniji Dehaize Serbia postoji najviši stepen poštovanja zahteva ovog standarda, internog i eksternog poverenja i transparentnosti u funkcionisanju logistike i distributivnih kanala proizvoda u sistemu maloprodaje.

“Implementacija i sertifikacija IFS Logistics standarda su potvrda naše strateške opredeljenosti da kupcima u svakom trenutku omogućimo širok asortiman proizvoda visokog kvaliteta. Bezbednost hrane i neprehrambenih proizvoda i posvećenost ovoj temi nama su imperativ u poslovanju”, istakla je Milana Jević Gledović, potpredsednik pravnih poslova i zaštite resursa kompanije Delhaize Serbia.

IFS Logistics sertifikacija nudi različite prednosti kompaniji koja teži kvalitetu i bezbednosti hrane kao i prednost na tržištu pre svega u poboljšanom poverenju u dobavljače i proizvode, kao i boljem razumevanju između menadžmenta i zaposlenih u vezi sa standardima i procedurama poslovanja u ovoj oblasti.

Ciljevi IFS Logistics sertifikacije su obezbeđivanje uporedivosti i transparentnosti duž celog lanca prijema, skladištenja i distribucije proizvoda, uspostavljanje opšteg standarda sa uniformnim sistemima evaluacije, smanjenje troškova i skraćenje operativnog vremena u procesima i za dobavljače i za maloprodavca, kao i rad sa nezavisnim sistemom kontrole/provere rada sistema od strane sertifikacionog tela Bureau Veritas.

Bureau Veritas je osnovan 1828. godine, ima oko 77.000 zaposlenih u više od 1.500 kancelarija i laboratorija širom sveta. Svetski lider u uslugama laboratorijskog testiranja, inspekcije, provera i sertifikacije, sproveo je kontrolnu proveru za dobijanje IFS Logistics sertifikata, koji predstavlja zajednički cilj trgovine i industrije u uspostavljanju transparentnosti i poverenja duž celog lanca nabavke. IFS Logistics standard, koji je posebno opredeljen za korake skladištenja, distribucije i transporta, kao i aktivnosti utovara i istovara, primenjuje se u upravljanju prehrambenim i ostalim proizvodima u sistemima gde je najviši nivo njihove bezbednosti i kvaliteta postavljen kao osnovni zahtev poslovanja.