Damir Firšt, Metro

arin-010-firsht

DAMIR FIRŠT, GENERALNI DIREKTOR METROA ZA JUGOISTOČNU EVROPU

(tekst objavljen u Progressive magazinu br.10, mart 2005.)

GARANT STABILNOG TRŽIŠTA

Damir Firšt, generalni direktor Metroa za jugoistočnu Evropu i generalni direktor Metro cash&carry Srbija: Za naredno razdoblje planiramo povećanje izvoza srpskih proizvoda.

Metro cash&carry je jedan od svetskih lidera u oblasti trgovine na veliko, sa više od 477 samoposlužujućih distributivnih centara, smeštenih u 26 zemalja širom sveta. Sve je počelo pre 40 godina sa prvim distributivnim centrom u Mulheimu, u Nemačkoj, kada je Otto Beisheim odlučio da primeni koncept koji ujedinjava potrebe korisnika trgovine na veliko i prijatne kupovine. Danas neto prodaja Metroa iznosi 25,1 milijardi evra, ukupna površina distributivnih centara je 3,7 miliona kvadrata, a u distributivnim centrima je smešteno od 15.000 do 50.000 različitih proizvoda. Metro cash&carry je početkom januara otvorio svoju prvu trgovinu u Beogradu. To je bio razlog za razgovor sa Damirom Firštom, generalnim direktorom Metroa za jugoistočnu Evropu i generalnim direktorom Metro cash&carry Srbija.

Uslov za ulazak Metroa u Srbiju bio je uvođenje poreza na dodatu vrednost?
Za organizovanu trgovinu kao što je Metro cash&carry, od izuzetnog je značaja da ima što manju konkurenciju u nelegalnoj, odnosno, sivoj ekonomiji, gde roba može biti jeftina zahvaljujući izbegavanju plaćanja poreza. Sistem poreza na dodatu vrednost najsavremeniji je poreski sistem današnjice koji je transparentan, pravedan i jednostavan. Upravo zbog toga, postojanje sistema poreza na dodatu vrednost neophodan je preduslov za dolazak Metroa na tržište neke zemlje, jer iskustvo pokazuje da je vrlo teško legalnom trgovinom konkurisati neuređenom i sivom, odnosno, crnom tržištu.
Koje su bile najveće teškoće pri otvaranju Metroa u Srbiji: birokratija, dozvole, papirologija?
Najveće poteškoće bile su u vezi sa zemljištem. Nemogućnost dobijanja privatnog vlasništva nad zemljištem jeste najveća prepreka stranim investitorima, a zatim sledi prilično duga i komplikovana procedura oko dobijanja svih potrebnih dozvola za gradnju objekta.

Da li je Metro očekivao tako velike gužve nakon otvaranja svog prvog objekta, i da li ste zadovoljni posetom?
Kao što je to uobičajeno za Metro cash&carry, otvaranje je obeleženo velikim gužvama. Tako na primer, do 12 časova prvog radnog dana, tu veletrgovinu je posetilo približno 3.000 kupaca. Pošto smo očekivali veći broj kupaca u prvih nekoliko radnih dana tog objekta u Krnjači, organizovali smo zaposlene na takav način da kupovina u centru protekne u što boljem redu.

Da li u Metrou mogu da kupuju samo profesionalni kupci ili i građani?
Uslov za kupovinu u Metro cash&carry distributivnim centrima je posedovanje Metro kartice za kupce. Metro kartica za kupce izdaje se isključivo pravnim licima, organizacijama, institucijama i udruženjima, fizičkim licima, registrovanim za obavljanje svoje delatnosti kod nadležnih državnih organa, pošto se Metro cash&carry specijalizovao za pružanje usluge trgovine na veliko profesionalnim kupcima za zadovoljavanje njihovih poslovnih potreba. Pod profesionalnim kupacima smatraju se pravna i fizička lica, organizacije, udruženja i slično, koja su za obavljanje svoje delatnosti registrovana kod nadležnih organa. Posebna pažnja koja se odlikuje bogatim izborom asortimana pridaje se kupcima iz sektora ugostiteljstva i trgovine na malo, pošto oni čine glavnu grupu kupaca Metro veletrgovina pored privatnika, institucija i slično. Dakle, poslovni koncept Metro cash&carry je takav da u veletrgovinama mogu kupovati isključivo ‘profesionalci’.

U kom procentu je u Metrou zastupljena domaća roba, a u kom strana?
Celokupni asortiman veletrgovine obezbeđuje se saradnjom isključivo domaćih dobavljača i proizvođača. U prehrambenom delu asortimana, deo domaćih proizvoda iznosi približno 90 odsto. U neprehrambenom asortimanu deo domaćih proizvoda je niži iz razloga što u ovom trenutku domaća industrija ne zadovoljava u potpunosti potražnju koja vlada na tržištu. To se posebno odnosi na tehničku robu poput kompjutera, audio i video uređaja i slično.

Sa kojim domaćim proizvođačima ste dogovorili saradnju, i da li ste imali problema prilikom odabira dobavljača i sklapanja ugovora?
Sarađujemo sa približno 1.000 dobavljača i proizvođača. Uslovi za sklapanje ugovora o saradnji su konstantna isporuka proizvoda određenog kvaliteta i kvantiteta. Prilikom prijema proizvoda od dobavljača, a pre stavljanja na police veletrgovine, svi proizvodi prolaze Metroovu kontrolu kvaliteta. Na primer, ukoliko je reč o svežem mesu, tada će se kontrolisati svežina proizvoda, boja i miris, izmeriće se temperatura koja kod mesa ne sme biti iznad 4°C, transport mora biti izvršen u specijalno pripremljenim kamionima. Najzad, kada je sve to zadovoljeno, i nakon veterinarske kontrole, meso se prima i smešta u odgovarajuće hladnjače. U slučaju da neki od navedenih uslova nije ispunjen, meso se vraća dobavljaču, odnosno proizvođaču. Kvalitet, uvek dostupne velike količine proizvoda, najpovoljnije cene, je ono što Metro uvek nudi svojim kupcima.

Da li planirate da srpske proizvode izvozite na druga tržišta?
Još u toku 2004. godine izvezli smo srpske proizvode na strano tržište. Naime, krajem prošle godine, Metro cash&carry Srbija je proizvode fabrike stakla iz Paraćina i neke poljoprivredne proizvode domaćih proizvođača, izvezao u Metro veletrgovine susednih zemalja i time dao priliku srpskim proizvođačima za prezentaciju domaćih proizvoda na stranom tržištu. Za naredni period planiramo povećanje izvoza srpskih proizvoda, ali i da podstaknemo proizvodnju vlastitih Metroovih robnih marki u Srbiji, što direktno znači ulaganje u domaću
proizvodnju.

Ko su zaposleni u Metrou, domaći građani ili ste doveli svoje ljude?
Trenutno u Metroou Srbija je zaposleno 400 ljudi, od kojih su samo njih šest strani državljani i za koje je planirano da u Srbiji budu samo u ovoj početnoj fazi. To znači da je značajan broj domaćih ljudi zaposlen i na rukovodećim pozicijama. Svi zaposleni su prošli obuku u drugim zemljama kako bi se iz prve ruke izvršio transfer znanja, objasnio specifičan koncept Metro poslovanja i kako bi kvalitetno mogli da obavljaju svoj posao. Vrlo smo zadovoljni odabirom ljudi. Uspeh koji smo postigli brzim otvaranjem veletrgovine zasluga je uloženog truda i zalaganja svih zaposlenih. Na temelju dosadašnjeg iskustva, mogu reći da Srbija obiluje kvalitetnim, visoko obrazovanim osobama sa velikim potencijalom za dalje usavršavanje.

Koji su planovi za Srbiju, da li ćete otvarati samo hipermarkete ili će tu biti i DYS?
Iako i Praktiker, trgovina tipa Uradi sam, i Metro cash&carry spadaju u Metro Grupu, na tržištu nastupaju nezavisno i odvojeno jedna od druge. U nekim zemljama gde Metro posluje, poput Mađarske, Rumunije, Češke, postoji uspešna praksa da se nakon otvaranja Metro cash&carry distributivnih centara, otpočne sa otvaranjem Praktiker trgovina. U ovom trenutku, u Srbiji je prerano za prognoze tog tipa.

Koji je plan za mrežu cash&carrz trgovina u Srbiji – koliko još trgovina planirate da otvorite, gde i u kom vremenskom periodu?
U narednih nekoliko godina planiramo da otvorimo najmanje još jedan distributivni centar u Beogradu i u svim većim gradovima Srbije poput Novog Sada, Niša, Kragujevca i drugih gradova slične veličine. Napominjem da zbog specifičnog poslovnog koncepta veletrgovine, veličina grada u Metroovoj proceni ne označava broj stanovnika tog grada, već broj poslovnih lica u samom gradu i njegovoj široj okolini, to jest regiji.

Da li razmišljate možda o kupovini nekog domaćeg lanca trgovina?
Radije poslujemo sa svojim novoizgrađenim veletrgovinama i to iz jednostavnog razloga što su svi naši objekti tipski i unificirani. Na taj način su modernizacija i prenos tehnološkog znanja mnogo jednostavniji i brži.

Očekujete li probleme u Srbiji zbog niske kupovne moći građana?
Pre svakog ulaska na novo tržište izrađuju se mnogobrojne studije koje, između ostalog, uključuju analitičke procene tržišnog potencijala. Otvorili smo prvu veletrgovinu, planira se dalje otvaranje novih, što ide u prilog tome da je Srbija tržište sa visokim potencijalom, prema faktorima bitnim za poslovanje Metro cash&carry distributivnih centara.

Šta mislite o domaćoj trgovini, o prisutnim lancima i koliki deo tržišta očekujete da osvojite?
Direktne konkurencije u užem smislu u Srbiji nemamo. Mi smo jedini koji kupcima na veliko nudimo širok asortiman proizvoda prezentovan na takozvani ‘maloprodajni način’, to jest na policama, visok kvalitet i kvantitet proizvoda, najpovoljnije cene, specifičan odnos sa kupcima i direktan marketing.

Kakva su vaša iskustva sa Hrvatskom, da li se sve odvija po planu?
U Hrvatskoj Metro cash&carry posluje od 2001. godine, otvaranjem prve veletrgovine u Zagrebu. U 2002. godini otvorili smo još jednu veletrgovinu u Zagrebu, a godinu dana kasnije i u Rijeci. Od početnog broja od 300 radnika, danas Metro Hrvatska broji približno 1.000 stalno zaposlenih osoba. Tokom 2004. godine koncentrisali smo se na uspešnu konsolidaciju kompanije što je rezultiralo poslovanjem sa dobiti, po prvi put od početka osnivanja firme. U 2005. godini planiramo dalji nastavak ekspanzije otvaranjem veletrgovine u još dva grada na obali.

Kakvi su planovi za Bosnu, Sloveniju i ostale republike bivše Jugoslavije?
U toku je izrada studije potencijala slovenačkog, makedonskog i tržišta Bosne i Hercegovine, a u zavisnosti od rezultata tih studija, donećemo odluku o daljoj strategiji.

Šta očekujete od srpskih trgovina u narednim godinama?
Uveren sam u uspešno poslovanje kako ove veletrgovine nedavno otvorene u Krnjači, tako i svih daljih veletrgovina koje će se otvoriti širom Srbije. Daljim razvojem privrede doći će do porasta broja pravnih lica što neminovno dovodi do porasta broja Metroovih kupaca. Otvaranjem svakog sledećeg distributivnog centra, dodatno će se obezbediti približno 300 novih radnih mesta, što je značajan broj, obzirom na sadašnje teško stanje prilikom zapošljavanja.

Da li očekujete i druge strane lance, svoju stranu konkurenciju na srpskom tržištu i kada očekujete da bi oni mogli da dođu?
Prema dosadašnjim iskustvima iz drugih zemalja u kojima Metro posluje, očekujem ubrzan dolazak drugih maloprodajnih stranih lanaca koji nisu direktna konkurencija Metrou. Ulazak Metroa na novo tržište je signal ostalim trgovačkim lancima da je to tržište stabilno, sa razvijenijom privredom, infrastrukturom i sređenim poreskim sistemom.

Tatjana Ostojić