COCA-COLA: PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA ‘OSNAŽIVANJE ŽENA MIGRANATA’

24.12.2018 - Coca-Cola Osnaživanje žena migranata

24. XII 2018. | U Crvenom krstu Beograd 21. decembra predstavljeni su rezultati projekta ‘Osnaživanje žena migranata’ koji je realizovan poslednjih godinu dana, u saradnji sa Crvenim krstom Šida i Crvenim krstom Kikinde i uz pomoć Coca-Cola fondacije.

Cilj projekta bio je osnaživanje, obučavanje i podrška migrantkinjama smeštenim u centrima za migrante, kako bi se bolje pripremile za izazove koje donosi integracija u svakodnevni život u nepoznatim i kulturološki različitim sredinama. Kroz edukaciju su prošle migrantkinje starije od 16 godina, koje su boravile u  centrima za tražioce azila u Bogovađi, Šidu i Kikindi. Aktivnosti koje su bile posebno za njih osmišljene bile su podeljene u četiri celine: edukativne radionice, časove engleskog/nemačkog i srpskog jezika, okupaciono-radnu terapiju i profesionalno osposobljavanje.

“Izazovi tokom realizacije projekta su bili brojni: od jezičke barijere, različitog starosnog i obrazovnog statusa polaznica, različitih kultura i sredina iz kojih dolaze, diskriminacije… Ipak, možemo reći da je čak 73% žena koje su prošle kroz 4 prihvatna centra prošlo kroz projekat  ‘Osnaživanje žena migranata’, a veliki broj njih stekao je sertifikate za različite zanate, što će im pomoći u procesu dalje integracije. Ono što je takođe veoma važno je da su nakon mnogih teških trenutaka i problema sa kojima su se suočavale, zahvaljujući ovom projektu, dobile pomoć i podršku”, rekla je Ivana Marisavljević-Dašić, sekretar Crvenog krsta Beograd.

Projekat je realizovan uz pomoć donacije fondacije Cola-Cola i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije Republike.

“Jedan od globalnih ciljeva kompanije Coca-Cola je podrška  ženama širom planete. Plan nam je da do 2020. godine 5 miliona žena bude ekonomski osnaženo, jer verujemo da ukoliko je žena jaka utoliko je i porodica jaka. Drugi razlog podrške ovako važnom projektu je činjenica da znanje ne može niko da vam oduzme, čak i ako vas životne okolnosti nateraju da napustite svoje domove, kao što je to bio slučaj sa polaznicama projekta”, rekla je Milica Stefanović, u ime kompanije Coca-Cola.

Projekat ‘Osnaživanje žena migranata’ realizovan je u  periodu od decembra 2017. do decembra 2018. godine, a predstavnici Crvenog krsta predstavili su i Priručnik za rad sa migrantkinjama koji je nastao na iskustvima stečenim u radu sa ovom ciljnom grupom, a izložen je i deo radova nastalih tokom radno-okupacione terapije.