CHARLES HEAULME, TETRA PAK

Charles_Heaulme

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 139, jun 2016)

TETRA PAK FABRIKA U GORNJEM MILANOVCU OSVOJILA NAGRADU SVETSKE KLASE

U poslednjih 40 godina samo je 20 kompanija na svetu dobilo ovo priznanje,   Fabrika u Gornjem Milanovcu je prva Tetra Pak fabrika u svetu koja je osvojila tu nagradu.

Kompanija Tetra Pak upriličila je 19. maja proslavu povodom Nagrade svetske klase za implementaciju TPM koncepta koju je Fabrici u Gornjem Milanovcu dodelio Japanski institut za upravljanje fabrikama. Pored brojnih gostiju, proslavi je prisustvovao top menadžment kompanije, a za Progressive magazin intervju je dao Carls Olme (Charles Heaulme), potpredsednik Klastera za Evropu i Centralnu Aziju u kompaniji Tetra Pak.

Fabrika u Gornjem Milanovcu je od izuzetnog značaja za poslovanje kompanije Tetra Pak u Evropi i Centralnoj Aziji. Zbog čega?

Gornji Milanovac se geografski nalazi u centralnom delu klastera kompanije Tetra Pak za Evropu i Centralnu Aziju, koji ukljucuje 55 zemalja sa ukupnom populacijom preko 800 miliona stanovnika. Uloga naše fabrike u Gornjem Milanovcu se veoma promenila u odnosu na period pre 15-ak godina, kada su njeni kapaciteti i proizvodnja mogli da zadovolje iskljucivo potrebe lokalnog tržišta. Danas je to jedna od naje kasnijih fabrika u Evropi i Centralnoj Aziji iz koje se snabdevaju 323 kupca tj. klijenta, a 62% ukupne proizvodnje izvozi se van regiona jugoistocne Evrope (SEE).  Fabrika u Gornjem Milanovcu nije prva fabrika kompanije Tetra Pak u kojoj je zapocet program kontinuiranog unapređenja proizvodnje, ali je prva koja je dostigla nivo proizvodne izvrsnosti.

Prošle godine, u Fabrici u Gornjem Milanovcu je otvoreno skladište gotovih proizvoda, sa ciljem da se povecaju proizvodni kapaciteti i prostor za skladištenje. Da li je ova investicija opravdala ocekivanja?

Apsolutno. Novo skladište izgraeno na 4.000m znacajno je povecalo kapacitet skladištenja gotovih proizvoda i pomoglo nam da smanjimo vreme potrebno za utovar za 50%, kao i da organizujemo logistiku na e kasniji nacin. Takoe, zaposlili smo 38 novih radnika, u proizvodnji i našem centru za dizajn. Investicija od 11,9 miliona evra je osigurala da kompanija Tetra Pak nastavi da isporucuje najviši nivo usluge kupcima širom Evrope i sveta, kao i da to cini na naje kasniji nacin.

Kao rezultat pomenutog ulaganja, Fabrika je planirala da isporuci 2,9 milijardi pakovanja u 2015, što je 150% više nego tri godine pre oga. Da li ste uspeli da ostvarite taj cilj?

U stvari, uspeli smo da isporucimo cak tri milijarde pakovanja prošle godine. Zahvaljujuci novom skladištu, povecali smo i broj kupaca koje snabdevamo i proizvodni portfolio. Poreenja radi, pre 15-ak godina u ovoj fabrici smo proizvodili 15 razlicitih SKU-ova, a sada oko 170. U godinama koje dolaze ocekujemo dalja unapreenja i proširenja kapaciteta.

Fabrika u Gornjem Milanovcu je prva fabrika kompanije Tetra Pak u svetu koja je dostigla peti – najviši – nivo nagrade za proizvodnu izvrsnost, koju dodeljuje Japanski institut za upravljanje fabrikama. O kakvoj je nagradi rec i šta ona znaci za kompaniju?

Na TPM svecanoj ceremoniji održanoj 23. marta u Kjotu, u Japanu, Tetra Pak fabrika iz Gornjeg Milanovca je dobila najprestižniju Nagradu svetske klase za implementaciju TPM koncepta (The World Class Total Production Maintenance Award) kojom se odaje priznanje fabrikama koje su postigle izuzetan nivo proizvodne pouzdanosti i efkasnosti. Ova nagrada je peti i najviši nivo TPM nagrada. U poslednjih 40 godina samo je 20 fabrika tj. kompanija na svetu dobilo ovo priznanje, a Tetra Pak fabrika u Gornjem Milanovcu je prva Tetra Pak fabrika u svetu koja je osvojila tu nagradu. Važno je napomenuti i da je Tetra Pak prva kompanija iz prehrambenog sektora koja je dobila najviše TPM priznanje. Vecina ostalih dobitnika je iz oblasti automobilske industrije. Tetra Pak fabrika u Gornjem Milanovcu je zapocela saradnju sa Japanskim institutom za upravljanje fabrikama 2001. godine, da bi vec 2005. dobila prvi nivo nagrade za pokazane rezultate u pravilnoj primeni definisanih TPM metoda i tehnika, što je doprinelo povecanju efikasnosti i kvaliteta proizvodnih procesa (Excellence). Godine 2008, usledio je drugi nivo – priznanje za doslednost u primeni TPM-a, cime je potvrđena održivost usvojenih sistema u procesu proizvodnje (Consistency). Vec 2010, Fabrika je dostigla i treci nivo, cime je nagraena primena ovog nacina rada i rezultati postignuti i na drugim delovima poslovnih procesa, kao što su proces planiranja proizvodnje i logistika (Special). Cetvrti nivo nagrade Fabrika je osvojila 2012, dokazavši da je primena TPM-a omogucila znacajno poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga koje Tetra Pak obezbeuje svojim kupcima kroz smanjenje vremena isporuke, povecanje proizvodnog asortimana, pružanje novih usluga, cime je zadovoljstvo kupaca znacajno povecano (Advanced Special). Najzad, krajem prošle godine Fabrika u Gornjem Milanovcu je osvojila i peti, najviši, nivo nagrade (World Class).

Možete li nam reci nešto više o TPM-u?

Totalno produktivno održavanje (TPM) je jedinstveni koncept koji predstavlja poslovnu  lozo ju stalnog unapređenja celokupnih poslovnih procesa, od proizvodnje do prostorija izvršnog odbora. Promovisan je u Japanu 1971, a kasnije doživljava ekspanziju širom sveta. Originalno je bio osmišljen kao metod za eliminaciju svake vrste gubitaka kreiranjem kulture unutar organizacije koja promoviše  lozo ju nule – nula povreda, nula defekta i nula otkaza na opremi. Tetra Pak primenjuje TPM od 1999, pod imenom WCM – World Class Manufacturing tj. ‘Proizvodnja svetske klase’, ciji je cilj da se poveca e kasnost proizvodnih procesa što na kraju doprinosi vecoj konkurentnosti na tržištu. Uvoenje TPM-a se odvija kroz tri faze – u prvoj je fokus na unapreenju samog proizvodnog procesa, druga faza obuhvata i procese koji se naslanjaju na proces proizvodnje, planiranje i logistiku, a u trecoj se  lozo ja TPM-a širi na lanac snabdevanja, ukljucujuci dobavljace, kupce, krajnje potrošace i celokupnu društvenu zajednicu.

Koja glavna unapreenja ste postigli kao rezultat primene WCM tehnologije?

Implementacija ove metodologije i alata omogucila je znacajno smanjenje gubitaka u poslovnim procesima kompanije Tetra Pak. Unapreeni su profitabilnost, operativne kasnost, kvalitet i pouzdanost naših procesa. Takoe, poboljšana je naša konkurentnost na tržištu.

Šta su glavne koristi za kupce proizvoda kompanije Tetra Pak?

Tri najveca i jedinstvena dostignuca koja su dovela Fabriku u Gornjem Milanovcu do ovog uspeha su: razvoj odeljenja za dizajn, rekonstrukcija linije za laminiranje i ucešce u razvoju nove premijum štamparske tehnologije kakvu imaju samo tri Tetra Pak fabrike u Evropi. Proizvodnja u Fabrici je sada deset puta veca u odnosu na period od pre 15 godina. Prešla je put od male lokalne proizvodne jedinice do globalnog dobavljaca, a broj kupaca koje opslužuje je, u istom razdoblju, porastao sa 30 na 323. Sva ova unapreenja su doprinela jacanju našeg odnosa sa kupcima. Indirektna korist za naše kupce se sastoji u tome što ih pozivamo da posete naše fabrike, vide proces proizvodnje, kao i kontinuirana unapreenja tog procesa. U mnogim slucajevima, savetujemo kupce da primene isti koncept u svom poslovanju i da ga zatim usavršavaju.

Kakva je uloga JIPM-a?

Japanski institut za upravljanje fabrikama (JIPM) vrednuje kvalitet primene TPM metodologija i rezultate njihove primene, kroz regularno periodicno ocenjivanje.

Koji su sledeci koraci za Fabriku u Gornjem Milanovcu, nakon dobijanja ove nagrade?

Ovo je važno pitanje zato što kada se jednom dostigne proizvodna izvrsnost veoma je bitno da se ona održava. Kao i u sportu. Ako ste postali svetski šampion, želecete da to ostanete i u buducnosti. I ne samo to. Ako ste prvi uradili neke stvari, drugi ce slediti vaš primer. Fabrika u Gornjem Milanovcu je prva dostigla nivo izvrsnosti i mi sada nastojimo da to proširimo i na ostatak našeg sistema. Druge fabrike su takoe u procesu. Možda nisu na petom nivou kao ova u Gornjem Milanovcu, ali ce do njega postepeno doci. Uz to, nastojacemo da širimo kapacitete što je više moguce, tako da možemo da zadovoljimo podjednako kvalitetno i efikasno potrebe za snabdevanjem u Srbiji, Evropi i van Evrope. Vec danas na globalnom nivou imamo kupce
koji kažu: Želim da me snabdevate iz Fabrike u Gornjem Milanovcu.