Baterije

(tekst objavljen u Progressive magazinu br.30,novembar 2006.)

Osnovna podela baterija je na obične (cink-karbon), alkalne i punjive baterije.

Proizvodnja baterija počinje u 19. veku. Baterije su prošle razvojni put od sto godina, a sama potreba potrošača za njima je postajala sve veća, uporedo sa razvojem tehnike. Danas postoji mnogo uređaja koji rade isključivo na baterije. Prema primeni, baterije se mogu podeliti na konzumne (široka potrošnja), baterije za automobile (akumulatori) i mikrobaterije (baterije za instrumente u laboratorijama, medicini, mašine i slično). Ovde će biti nešto više reči o konzumnim baterijama.

• Punjive baterije – budućnost
Osnovna podela baterija je na obične (cink-karbon), alkalne i punjive baterije. Obične (cink-karbon) baterije su najmanjeg kapaciteta i najkraće traju. Ne mogu se koristiti kod zahtevnijih uređaja. Alkalne baterije su najkorišćenije, a samim tim i najprodavanije. Koriste se za rad mp3 playera, diskmena, daljinskih upravljača, igračaka, lampi, satova i drugih uređaja. Punjive baterije predstavljaju najbolje rešenje. Najčešće korišćene su nikl-metalhidrid (nimh) baterije. Njihova posebnost u odnosu na druge se ogleda u kapacitetu i trajnosti, odnosno broju ciklusa punjenja. Najveći kapacitet je 2.700mah, a broj ciklusa ide i do 1.000. Ove baterije predstavljaju budućnost, a kao dokaz može da posluži podatak da je u pojedinim zemljama odnos prodaje alkalnih i punjivih baterija 1:1. Veoma bitnu stavku, bez koje ove baterije nemaju svoju svrhu, predstavljaju punjači baterija. Oni se mogu podeliti prema vremenu punjenja baterija, na one koji baterije pune između 11 i 13 časova, one koji ih pune za dva do tri časa, i one koji imaju vreme punjenja od 15 minuta. Punjive baterije se koriste kod zahtevnijih uređaja, kod kojih je potrebna veća snaga, kao što su digitalni foto aparati, kamere i telefoni. Bitno je znati da je svaka punjiva baterija pre upotrebe prazna i da je treba prvo napuniti na punjaču, pa koristiti. Samo jedan proizvođač je do sada proizveo punjivu bateriju koja je odmah spremna za upotrebu, a možete je prepoznati po natpisu ‘ready for use’ na pakovanju.

• Specijalne baterije
Pored osnovnih vrsta baterija, svakako treba spomenuti i baterije za specijalne namene, za kalkulatore, satove, bežične telefone, auto alarme, memorije i slušne aparate. Veoma rasprostranjene su litijumske baterije, koje se grubo mogu podeliti na dugmetaste i cilindrične. Dugmetaste se koriste kod organajzera, memorija kompjutera, aparata za merenje šećera, daljinskih uređaja za auto alarme i centralno zaključavanje. Najčešće korišćene su 2016, 2025 i 2032. Ove baterije imaju predznak ‘cr’. Cilindrične litijumske baterije se koriste kod starijih modela foto aparata, a najčešća je cr 123. Baterije za bežične telefone se koriste kod starijih modela, a u današnje vreme sve ih više zamenjuju punjive baterije standardnog oblika, u vezi od po dve do tri jedinice baterija. Veoma je bitno napomenuti da, recimo, baterija čija je voltaža 3,6v ne predstavlja ništa drugo nego spoj tri baterije od po 1,2v (kod punjivih baterija standardne baterije veličina aa i aaa nemaju jačinu od 1,5v već 1,2v). Baterije za slušne aparate nose oznake: v675, v13, v312, v10, i kao jedina punjiva se javlja baterija v40h. Bitna karakteristika ovih baterija je hemijski sastav: silver-oksid, što znači da tek nakon što se raspakuju dobijaju svoje prave karakteristike. U dodiru sa kiseonikom dolazi do oksidacije i njihov napon se uvećava na normalan nivo.

• Ne trpi ekstremne temperature
Ukoliko želite originalnu bateriju, njen rok upotrebe mora biti utisnut na ambalaži, ili na samoj bateriji. Kod običnih baterija kreće se do tri godine, kod alkalnih šest godina, dok punjive baterije nemaju rok trajanja, već se razlikuju po broju ciklusa punjenja. Naziv pakovanja baterija je blister. Broj komada u blisteru nije slučajno odabran, prilagođen je broju baterija koji se koristi u uređajima. Stoga, u blisteru se mogu naći jedna, dve ili četiri baterije. Pored ovih, postoje i multipakovanja (6, 8, 12). Baterije ne treba kupovati na ‘otvorenim’ mestima (pijace, buvljaci), jer ne trpe ekstremno visoke i niske temperature, kao ni vlagu. Prisustvo ovih faktora smanjuje njihov vek. Danas se baterije mogu kupiti u svim velikim trgovačkim lancima, ali i u snabdevenijim prodavnicama. Specijalne baterije mogu se kupiti u prodavnicama tehnike i battery shopovima.

Dejan Todorović,
Direktor Varta Remington Rayovac
d.o.o. Beograd