Atmosfera na radnom mestu – prvi korak do dobrih rezultata

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 194)

 Dobar paket benefita pokazuje nameru da brinete ne samo o tekućim potrebama zaposlenih, već da investirate u njihovu budućnost.

220303_Ivanka_NovakovicPiše: Ivanka Novaković, direktor ljudskih resursa, Delta Holding

Veliki zaokret koji je zahvatio sve pore života u poslednjim decenijama, nije mogao da mimoiđe ni oblast zapošljavanja. Odnos poslodavca i zaposlenog, celokupan nastup na tržištu rada, danas su drugačiji nego što su bili u prethodnim decenijama.

Duži je spisak uticaja koji su promenili paradigmu zapošljavanja. Jedan od najubedljivijih svakako je digitalizacija, koja je donela dvosmernu komunikaciju, pasivnog slušaoca zamenila aktivnim učesnikom. Svako danas ne samo da ima mišljenje, nego i priliku da ga glasno i ubedljivo izgovori, neretko većem auditorijumu nego što je ranije bio slučaj i da na taj način utiče na reputaciju kompanija.

Pojava novih i drugačijih generacija

Digitalizaciju je ispratila i pojava novih generacija, čije su navike daleko drugačije nego što su bile navike njihovih roditelja, a isto važi i za životne motive, standarde i očekivanja. I sve to, naravno, srećemo i u njihovom radnom angažovanju.

Sve ove promene kao zbir daju jedan veliki izazov za sve koji se bave zapošljavanjem, razvojem kadrova, upravljanjem karijerom. Kako na njega odgovoriti, kako se prilagoditi novoj paradigmi, na način da (p)ostanete poželjni na sve složenijem tržištu radne snage (u sve oštrijoj konkurenciji poslodavaca)?

Nužno je razumevanje promenjenog odnosa snaga

Prvi korak svakako je na nivou strategije. U Delta Holdingu, čiji sektor ljudskih resursa predvodim, briga o ljudima odavno je definisana kao ključna korporativna vrednost. Svest da bez ljudi nema uspešnog biznisa i rezultata osnova je za svaku dalju konkretizaciju pozicije poslodavca. U operacionalizaciji strategije ljudskih resursa nužno je razumevanje promenjenog odnosa snaga. Nekada se smatralo da su kandidati oni koji aktivno traže posao, a poslodavci, korporacije ili manje firme i agencije, bili su oni koji biraju i odlučuju. Danas je svaki ozbiljan poslodavac u kontinuitetu aktivan na tržištu rada, on je taj koji traži odgovarajuće ljude, a iznad svega – on je taj koji radi i utiče na sopstveni employer branding. Reputacija koju imamo kao poslodavac danas je sigurno jedan od najvažnijih uslova da budemo uspešni u core businessu kojim se bavimo.

Creating Lives

Deltin krovni slogan kaže: Creating business, a mi u oblasti HR-a volimo da kažemo da je suština našeg posla: Creating Lives. Danas radimo na tome da napravimo izuzetno kreativan i vrlo privlačan sistem benefita, koji bi kompaniju učinio najpoželjnijim mogućim mestom za rad. Radimo to svesni činjenice da smo kao kompanija ušli u 4. deceniju postojanja i da takva tradicija često sa sobom nosi i tradicionalniju organizaciju. Međutim, Delta je danas transformisana u modernu kompaniju 21. veka i naš dugoročni cilj je (a verujemo da u njemu uspevamo) da kao poslodavac budemo podjednako atraktivni kao mladi i zabavni startapi.

220303_Delta2

Lista benefita, sadašnjih i potencijalnih, poduža je i nju podjednako čine i finansijske i nefinansijske pogodnosti. Materijalna strana je nesporna i podrazumevajuća, ali sva naša istraživanja pokazuju da se još više može učiniti stvarima koje nisu opipljive u fizičkom smislu. U svim internim anketama koje smo sprovodili na prvom mestu nalazi se atmosfera u kojoj ljudi rade; sledi je osećaj pripadnosti timu i kvalitetni unutartimski odnosi; a onda slede i zarada i drugi finansijski benefiti.

Ono čemu težimo je puno zadovoljstvo zaposlenog

Suština benefita treba da bude omogućavanje većeg pristupa resursima i uslugama koji zaposlenima olakšavaju život odnosno utuču na njegov kvalitet. Dobar paket benefita pokazuje nameru da brinete ne samo o tekućim potrebama zaposlenih, već da investirate u njihovu budućnost, da ne vodite računa samo o trenutnom zadovoljenju određenih potreba već i da radite na podizanju svesti ljudi kako da njihov život dugoročno bude kvalitetan. To je mnogo šira misija od pukog zadržavanja zaposlenih, to je misija kreiranja kvalitetnijih života.

U zbiru, ono čemu težimo je puno zadovoljstvo zaposlenog, na radnom mestu i van njega. Naš cilj nije takozvani work-life balans jer smatramo da smo kao jedinke nedeljivi i nema razloga da jedna ličnost budemo na poslu, a druga van njega. Posao je mesto na kojem često provodimo i većinu svog života i od njega očekujemo da bude udobno i prijatno okruženje, jer jedino takvo zaposlenog čini zadovoljnim, a to znači i motivisanim. Konačan cilj je sadržan u onoj mudrosti, koju smo mi malo adaptirali, da: ako nađeš posao koji voliš i kompaniju koja aktivno radi na poboljšanju kvaliteta tvog života, nećeš morati da radiš nijedan dan u svom životu.